LUFTSLOTT TIL 11 MILLIONER HITTIL: Her kan du se den tidligere planlagte Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger, og et flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet. Våren 2020 ble disse planene lagt på is.

Brukte 11 millioner kroner på å tegne luftslott i sentrum

Kommunen har brukt cirka 11 millioner kroner på det urealiserte prosjektet om å bygge Kolbotn svømmehall med boliger og et flytende svømmebasseng.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det gamle politiske flertallet i tidligere Oppegård kommune ville bygge Fram skole med flerbrukshall i Sofiemyr idrettspark. Prosjektet skulle ferdigstilles i slutten av 2021, men ble stoppet av flertallspartiene i Nordre Follo. Frem til nå har bare dette urealiserte prosjektet kostet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

Det er også slik at det gamle politiske flertallet i tidligere Oppegård kommune ville bygge en svømmehall med boliger i Generasjonsparken like ved Kolben og et flytende svømmebasseng i Veslebukta, men formannskapet i Nordre Follo stanset også disse planene våren 2020. De påløpte kostnadene i forbindelse med "tidligfase-arbeid" med dette urealiserte prosjektet er på 11 millioner kroner.

– Det er totalt brukt cirka 11 millioner kroner (bruttobeløp) på et tidligfase-arbeid for dette prosjektet. Prosjektet er nå satt på vent i påvente av LDIP-arbeidet frem mot sommer 2021, sier konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo, Sissel Hodder Hovden.

Til sammen har 46 millioner kroner blitt tatt fra kommunekassen på de to urealiserte prosjektene.

– Det ville koste svært mye

Beløpet på 11 millioner kroner handler om forbruk av kommunale budsjettmidler på dette prosjektet frem til og med 2019. I 2020 ble det ikke brukt penger på dette prosjektet, ifølge kommunalsjefen.

– Det er viktig å sammenstille påløpte kostnader med hva som blir årlige økte driftsutgifter gitt at byggene realiseres og samlet investering. Det vil vise størrelsesforholdet på summene. Ja, 11 millioner kroner er mye, men hele bygget ville også koste svært mye, påpeker Hodder Hovden.

7,8 millioner kroner til eksterne konsulenter

Onsdag denne uken ba Oppegård Avis virksomhetslederen for Byggeprosjekt i Nordre Follo, Aud Val, om å sende oss dokumentasjon fra regnskapet på alt som inngår i de påløpte 11 millioner kroner.

Foreløpig har vi fått kun denne oversikten, som viser at mesteparten av beløpet (cirka 7,8 av de 11 millionene) ble brukt på eksterne konsulenter:

SAMLET OVERSIKT: Denne oversikten viser hva de 11 millionene ble brukt på.

310 millioner dyrere enn vedtatt kostnadsramme!

Våren 2020 kom det frem at det skulle koste 46 millioner kroner (bruttobeløp) å etablere et flytende basseng i Veslebukta. Dette er i tillegg til årlige driftskostnader på 3,9 millioner kroner, ifølge tidligere rådmann Gro Herheim.

SLIK KUNNE DET BLITT: Lite-House AS vant anbudskonkurransen , og så for seg det flytende bassenget som dette. Nå er planen lagt på is.

Når det gjelder kommunens utgifter for å bygge selve svømmehallen, hadde disse utgiftene økt fra de opprinnelige 111 millioner til 336 millioner kroner.

I tillegg til svømmehall skulle det bygges leiligheter/boliger for å finansiere utgiftene. Det var tanken at svømmehallen skulle realiseres som et «salg med motytelse». Etter at Oppegård kommune la svømmehall-prosjektet ut på anbud, var det til slutt bare en tilbyder.

Siden kostnadsrammen for prosjektet har økt betydelig, ble prosjektet stoppet våren 2020.

– Rådmannen viser til at tilbudet på kjøp av grunneiendommen er vesentlig lavere enn det som var forventet, samt at tilbudet på bygging av svømmehall er vesentlig høyere. Totalt er prosjektet cirka 310 millioner kroner dyrere enn vedtatt kostnadsramme. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Nordre Follo kommune, og det pågående arbeidet med behovsanalyser- og planer, mener rådmannen at prosjektet bør stoppes, skrev rådmann Gro Herheim i sin innstilling til formannskapet.

Et enstemmig formannskap gikk dermed inn for å ikke inngå avtale med tilbyder om salg av tomt og bygging av svømmehall.

Les også: En hel skole har blitt borte i budsjettoverskridelsene

Ville toppe listen over budsjettsprekkene

Med en eventuell overskridelse på over 300 millioner kroner skulle dette prosjektet toppe listen over de mange budsjettsprekkene i de kommunale prosjektene i vår kommune. Det skulle bli nok til en modulskole på Sofiemyr (den nye barneskolen på Sofiemyr skal koste 225 millioner kroner, ifølge den vedtatte kostnadsrammen fra sommeren 2020).

Oppegård Avis har skrevet mye om de store budsjettoverskridelsene i gamle Oppegård, men ser vi bort fra de gamle «syndene» som blant annet kulverten og Kolben, og ser nærmere på budsjettoverskridelsene ved kun fem nyere prosjekter, er det snakk om 254,1 millioner kroner (eller nok en hel skole!) som har blitt borte i budsjettsprekkene.

Les også debattinnlegget til tidligere ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold fra 2019: Ja til levende sentrum og Kolbotn svømmehall

– Spørsmål må rettes til administrasjonen

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet tidligere ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H), og bedt ham om en kommentar til saken.

VAR I POSISJON: Ordfører i tidligere Oppegård, Thomas Sjøvold (H). Foto: Oppegård kommune

– Dette er et overraskende høyt beløp, men det er spørsmål som må rettes til administrasjon i kommunen. Det er de som må avgjøre hva som er nødvendig utredning. Det er naturlig nok alltid vanskelig å vite hvor mye man skal jobbe med et prosjekt før man har et godt nok grunnlag til å ta en avgjørelse. Dessverre var det ikke mulig å realisere dette prosjektet innenfor en akseptabel kostnadsramme, men om man ikke tør å prøve noen ting så får man heller ikke til noen ting, sier han.

Oppegård Avis har sendt spørsmålet videre til konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo, Sissel Hodder Hovden. Vi har også bedt kommunen om å opplyse oss hvem av kommunalsjefene som hadde ansvar for det aktuelle prosjektet siden oppstarten og frem til det ble stoppet våren 2020. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS