STÅR PÅ VENT: Av alle skolebyggene i kommunen har Sofiemyr skole mest kritisk behov på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet. I fjor sommer ble det bevilget 225 millioner kroner til en ny modulskole. Til tross for muggsopp- og lekkasjeproblematikken ved skolen, vil kun fem av klassene på Sofiemyr skole få nye lokaler i år når de første modulene skal settes opp til påsken. Byggearbeidene for resten av skolen vil ikke starte før våren 2022. Foto: Yana Stubberudlien

En hel skole har blitt borte i budsjettoverskridelsene

Ser vi bort fra de gamle «syndene» som blant annet kulverten og Kolben, og ser nærmere på budsjettoverskridelsene ved kun fem nyere prosjekter, er det snakk om en hel skole som har blitt borte i budsjettsprekkene.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere Oppegård kommune hadde flere store prosjekter med mye merforbruk i forhold til kostnadsrammen vedtatt av lokalpolitikerne.

  • Budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn (Ingiertunellen), ikke tilfeldig kalt «Pengesluket» på folkemunne, har irritert mange innbyggere. Etter sluttoppgjøret med entreprenøren ble sluttbeløpet redusert noe, men endte allikevel med en stor budsjettsprekk på 71,1 millioner kroner (kostnadene økte med cirka 178 prosent, fra 40 millioner kroner til 111,1 millioner kroner hvorav 42,9 millioner var kommunens utgifter).
  • Det andre store budsjettsmellet Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet.
  • Det var også en budsjettsprekk på 11,8 millioner kroner (brutto) i forbindelse med bygging av Pyramiden (skateparken i Kolbotn sentrum) i 2015. Opprinnelig budsjett for prosjektet var 23,8 millioner kroner, men dette økte til 27,7 millioner kroner og inntektene kom på om lag 10,1 millioner kroner. Den kommunale utgiften på vel 17 millioner kroner (netto) ble dekket med 13 millioner kroner (netto) fra fond, mens øvrig ble dekket av låneopptak.
  • Utvidelsen av Høyås bo- og rehabiliteringssenter med 48 nye rom og en døgnavdeling hadde også en sprekk på 13,8 millioner kroner (kostnadene økte med cirka 8 prosent, fra 180 millioner kroner til 193,8 millioner kroner).

Les også: Sprakk med 50,5 millioner kroner

Sprekk på 254,1 millioner kroner ved fem prosjekter

Blant de nyeste byggesmellene har vi en rekke gode kandidater:

HADDE STÅLKONTROLL FREM TIL HØSTEN 2018: I Oppegård Avis fra 27. september 2018 kunne du lese at kommunen i september 2018 hadde stålkontroll på det økonomiske rundt KOMBO-prosjektet, men allerede vinteren 2018 var det klart for dem at det ikke ville være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor den vedtatte budsjettrammen. På bildet kan du se tidligere prosjektsjef Alan Raouf og tidligere prosjektleder Aud Val.
  • 1. Kolbotn skole med en foreløpig sprekk på 88 millioner kroner (bevilget i februar 2020), kostnadene økte med cirka 20 prosent, fra de opprinnelige 444 millioner kroner i 2018 til 532 millioner kroner hittil.
  • 2. VA-prosjektet på Bålerud med en foreløpig sprekk på 79 millioner kroner, kostnadene økte med hele 168 prosent, fra 47 millioner kroner i 2017 til 126 millioner kroner hittil.
  • 3. Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) med en budsjettsprekk på 50,5 millioner kroner, kostnadene økte med cirka 14 prosent, fra 378 millioner i 2016 til 430,5 millioner kroner i 2020.
  • 4. Greverudlia barnehage, som hadde en budsjettsprekk på 30,2 millioner kroner. Den gamle barnehagen skulle rives i februar 2016 og erstattes med en ny barnehage ett år senere, men ble ikke åpnet før mars 2019. Ved første utlysning av oppdrag for detaljprosjektering og bygging kom det kun ufullstendige tilbud. Oppdraget ble derfor lyst ut på nytt, med enkelte endringer. Tilbudene som kom inn overskred den økonomiske rammen for prosjektet. Kostnadene for prosjektet økte dermed fra cirka 36,7 millioner kroner til 53,3 millioner kroner, og etter at enda en ny bevilgning ble vedtatt av kommunestyret før kontrakt med entreprenøren var signert, økte prosjektet til cirka 66,9 millioner kroner, som betyr en økning på over 82 prosent fra det opprinnelige budsjettet.
  • 5. Rehabilitering og oppgradering av Nordre Follo rådhus i Ski med en foreløpig budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner. Kostnadsrammen for dette prosjektet har økt fra de opprinnelige 44 millioner kroner til 50,4 millioner kroner hittil, som betyr en økning på 14,5 prosent. I tillegg til det nevnte budsjettet ble kommunen innvilget statlige midler i 2020 for å legge til rette for økt sysselsetting. Det ble avsatt 2 millioner kroner til etterisolering av tak på rådhusteatret som et Enøk-tiltak av disse midlene.

Les også: VA-prosjektet på Svartskog sprakk med 79 millioner kroner

TBK og Fram skole: 39,35 millioner kroner

Det er flere andre kommunale prosjekter med overskridelser fra de vedtatte beløpene man kan nevne i denne saken, også de hvor anleggsarbeidene ikke har på påbegynt ennå.

  • En av disse sakene er den nye Tømtebanen kunstgress (TBK) på Sofiemyr hvor kostnadsrammen har foreløpig økt med cirka 32 prosent, fra 13,6 millioner kroner i 2018 til 17,95 i desember 2020 (kommunestyret bevilget 4,35 millioner kroner ekstra fordi det viste seg at det opprinnelige beløpet ikke ville være tilstrekkelig for å gjennomføre anskaffelsen). Prosjektet kan stå ferdig innen utgangen av 2021 hvis byggearbeidene starter høsten 2021.

Det er også slik at flere av de tidligere planlagte prosjektene ble stoppet av det nye kommunestyret i fjor, og flere titalls millioner kroner som ble brukt på disse prosjektene er nå borte.

Hvor mye penger ble brukt på den urealiserte svømmehallen med boliger i Generasjonsparken og på flytende basseng i Veslebukta?

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i tallene. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Ny Sofiemyr skole: 225 millioner kroner

Ser vi kun på de ovennevnte fem prosjektene (uten TBK og Fram skole med idrettshallene), er det snakk om til sammen 254,1 millioner kroner i budsjettoverskridelser.

Overfører vi beløpet som handlet om merforbruk ved de fem prosjektene til noen reelle prosjekter, kan det bli nok penger til en hel skole, i hvert fall en ny Sofiemyr skole. Dette prosjektet har stått på vent i mange år.

I fjor sommer ble det endelig bevilget 225 millioner kroner til en ny modulskole som skulle bygges etappevis.

Les også: Har allerede investert 35 millioner kroner i Fram skole og flerbrukshall

Har ikke penger

Etter en gladmelding til Sofiemyr-elevene i fjor sommer, kom det en kontrabeskjed fra kommunen allerede i fjor høst om at spaden ikke skulle settes i jorda før våren 2022.

Foreløpig har kommunen bestilt moduler til kun fem klasser, til totalt 10,5 millioner kroner (til tross for at det ble bevilget 50 millioner kroner til første etappe i 2020, 50 millioner kroner til neste etappe i 2021 osv.), men de første modulene kommer ikke til å bli satt opp før påsken 2021.

FIKK I REALITET KUN 10,5 MILL. FREM TIL VÅREN 2022: Foresatte ved Sofiemyr skole startet fjoråret med et opprop, flere hundre underskrifter og til og med en fakkelmarkering i håp om å nå til politikerne. Etter vedtaket om 225 millioner kroner til ny skole kunne i fjor sommer, kunne de endelig juble, men frem til våren 2022 vil byggearbeidene ikke starte. Kun fem klasser ved hele skolen får nye lokaler frem til det, og disse koster kun 10,5 millioner kroner. Foto: Yana Stubberudlien

Resten av de totalt 400 elevene og mange ansatte må være tålmodige og vente, for at kommunen mener de har en trygg plan på hvordan håndtere muggsopp og lekkasjer i påvente av dette, med hele null kroner i vedlikeholdsbudsjettet til denne skolen i hele perioden frem til den nye skolen står ferdig om kanskje tre år:

– Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) som vil ta for seg alternative løsninger for bygging av skolen. Det er derfor for tidlig å si noe om den etappevise byggingen nå. Etter politisk behandling av KVU skal skoleområdet detaljreguleres. Parallelt med regulering skal det gjennomføres et forprosjekt før man kan sende ut byggeprosjektet på anbudskonkurranse. Byggestart er foreløpig planlagt til våren 2022, sa virksomhetsleder for byggeprosjektene i Nordre Follo, Aud Val, som var prosjektleder for KOMBO-prosjektet.

Powered by Labrador CMS