Utbygging på Kolbotn:

KLAR TALE: Kjell Magne Bondevik styrer ikke landet lenger, men har fortsatt sterke meninger i ulike spørsmål.

– Politikerne må ta ansvar!

Kjell Magne Bondevik er krystallklar i sin oppfordring til lokale politikere.

Publisert

Jeg ser her i Oppegaard Avis at kommunedirektøren har lagt fram forslag til oppstart av reguleringsplaner for videre utbygging i kommunen. På Kolbotn skal det igjen satses kraftig på sentrumsnære boliger. Jeg forstår begrunnelsen. 

Men politikerne må ta i betraktning at det allerede står en del nybygde boliger som det ikke er kjøpere til. Det er grunn til å vurdere hva behovet er. Det jeg reagerer mest på er at kommunedirektøren vil ha en boligblokk syd for det gamle rådhuset. Her må politikerne våkne! 

Det er viktig for kvaliteten av lokalsamfunnet vårt at vi har noen grønne lunger og «pusterom» mellom blokkene. På nordsiden av rådhuset, med det gamle kommunehuset og parkeringsplassen mot skateparken, vil en utbygging være naturlig. Men ikke midt i sentrum mot Edvard Griegs vei. Riv heller opp asfalten på den nåværende parkeringsplassen der og lag grøntområde og beplantning slik at vi får en sammenhengende «hjørne-park» på syd- og østsiden (nåværende park) av rådhuset. Det kan da ikke være et mål å tette igjen det som er av åpne områder i Kolbotn sentrum! Så må også politikerne sørge for at det blir stilt krav til utbyggerne slik at det blir bygd boliger som barnefamilier har råd til å flytte inn i.

ØNSKER BEVARING: Kjell Magne Bondevik ønsker ikke at det bygges her.

Idrettsanlegg

Gamle Oppegaard kommune har to av landets største idrettslag. Tusener av barn og unge har tilbud om ulike idrettsaktiviteter. Dette er godt forebyggende arbeid og betyr mye for tusener av familier i kommunen. Men treninger, kamper og konkurranser foregår ofte under elendige anleggsforhold. Spesielt ille er det på Sofiemyr. I tillegg kommer at vi har et av Norges beste kvinnelag i fotball. For dem er situasjonen helt uholdbad og til våren må de spille sine «hjemmekamper» i en annen kommune, nærmere bestemt på Grorud. Hvor lenge tror vi at talentfulle fotballspillere vil la seg rekruttere til Kolbotn under slike forhold?

Heldigvis gjorde kommunestyret før jul et enstemmig vedtak om «å legge til rette for utvikling av et prosjekt for Sofiemyr stadion». Kommunedirektørens reaksjon er igjen å utsette dette med begrunnelse av behovet for en «helhetlig vurdering av området». Å godta dette er egentlig å si at vi ikke vil ha et topplag i kommunen. Politikerne får sørge for en annen tilnærming. 

Det trengs både en kortsiktig og langsiktig løsning på anleggssituasjonen på Sofiemyr. Kortsiktig, med de helt nødvendige fasiliteter for garderober, tribuneplasser og lyskastere for at det kan spilles toppfotball på Kunstgressbanen. Jeg vet at det er dialog om dette mellom kommunen og Kolbotn Idrettslag, og dette bør være på plass før høstsesongen. Langsiktig, hvor det kan bli en bedre utnyttelse av hele området på Sofiemyr. Bjørn Richard Johansen (FrP) har i Oppegaard Avis lansert visjonære planer for området tilrettelagt for idrett, boliger, næringsvirksomhet og utdanningsinstitusjoner. 

Jeg støtter disse planene. Men det vil ta tid, kortsiktige løsninger må derfor snarest på plass. Og de kan helt sikkert utformes slik at de kan innpasses i mer langsiktige planer for området. Jeg håper at formannskapet 7. mars og kommunestyret 14. mars ser sitt ansvar. 

Nå er det opp til politikerne!

Powered by Labrador CMS