Følg formannskapsmøtet hjemmefra hele dagen

Fredag 27. november fra klokken 08.30 skal formannskapet i Nordre Follo behandle rådmannens forslag til strategi og handlingsplan for 2021-2024. Du kan følge møtet direkte her på oavis.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapsmøtet skal være et heldagsmøte og skal gjennomføres som fjernmøte.

Sakspapirer for formannskapsmøtet 27. november finner du her.

Publikum kan følge møtet hjemmefra via Kommunens nett-TV.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

Foreslår kutt på 190 millioner i 2021

Formannskapet skal ta stilling til rådmannens forslag til Strategi og handlingsplan for Nordre Follo kommune for perioden 2021-2024, som ble lagt frem fredag 23. oktober, samt rådmannens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett.

Oppegård Avis har skrevet at rådmann Jane Short Aurlien foreslo omstilling/kutt i alle tjenestene for 190 millioner kroner i 2021.

– Dette kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere, sa rådmannen.

AGENDA FOR DAGEN.

Les også: – Ikke kødd med det!

Kommunens prioriteringer og ønskede resultater

Strategi og handlingsplanen viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot 2024.

Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2019-2030.

Her kan du lese om hovedtrekkene:

  • For 2021 foreslås det altså et årsbudsjett for drift som innebærer et netto driftsresultat tilnærmet null og et samlet omstillingsbehov for kommunale tjenester på om lag 190 millioner kroner.
  • Omstillingsbehovet for hele planperioden 2021-2024 er anslått til om lag 387 millioner kroner.
  • Investeringsbudsjettet i planperioden 2021-2024 er på samlet brutto 4,4 milliarder kroner, der finansieringsbehovet i 2021 i form av lån er på 906 millioner kroner.
  • Gjeldsgraden i Nordre Follo vil gjennomsnittlig være på 127 prosent i perioden.
  • I samlet finansieringsbehov er det forutsatt salg av eiendom for om lag 1,17 milliarder kroner. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak og signaler gitt i tidligere saker.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

Powered by Labrador CMS