PROTESTBØLGE: Kuttforslaget har skapt en protestbølge i ungdomsmiljøene.

– Ikke kødd med det!

Ungdomsmiljøene protesterer mot rådmannens forslag om et kutt på over 1,6 millioner kroner som kan ramme fritidsklubbene hardt.

Publisert Sist oppdatert

I sitt forslag til budsjett for 2021 og Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024, lagt frem 23. oktober i år, har rådmann Jane Short Aurlien foreslått kutt i alle tjenestene for 190 millioner kroner i 2021.

KORONAVENNLIG INTERVJU: Mandag denne uken ble flere representanter fra Hjørnet og de tre ungdomsklubbene i tidligere Oppegård kommune intervjuet av Oppegård Avis via Teams som følge av smittesituasjonen i kommunen.

Innen det kommunale tjenesteområdet «Aktivitetstilbud for barn og unge», som angår alle fritidsklubbene i kommunen og Hjørnet Ungdomskafe på Kolbotn, er det foreslått et kutt på til sammen 1.635.000 kroner.

Kuttforslaget har skapt en protestbølge i ungdomsmiljøene.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

Landets beste oppvekstkommune

Mandag denne uken ble flere representanter fra Hjørnet og de tre ungdomsklubbene i tidligere Oppegård kommune intervjuet av Oppegård Avis via Teams som følge av smittesituasjonen i kommunen.

Ungdommene har fortalt om sin frustrasjon over rådmannens kuttforslag. De sier fritidsklubbene er en viktig møteplass for dem, men også en viktig brikke i kommunens visjon om trygg oppvekst.

De viser til rådmannens forslag til SHP for 2021-2024 hvor rådmannen skriver følgende: «En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til å utfolde seg. Nordre Follo har ambisjon om å være landets beste kommune å vokse opp i».

1567 underskrifter hittil

Ungdommene har nylig startet en underskriftskampanje for å verne fritidsklubbene i kommunen fra kutt. Per i dag har oppropet "Nei til Pengekutt i Fritidstilbud! Nordre Follo kommune" vært signert av 1567 mennesker.

"Mange av oss som sitter i klubbstyrer på de forskjellige klubbene får innblikk i klubbens budsjetter, og for noen tilsvarer dette et helt årsbudsjett eller mer! Da kan et sånt kutt bety at en av de totalt åtte klubbene i kommunen blir lagt ned. Dette protesterer vi imot!" skriver ungdommene i oppropet.

De påpeker at fritidsklubbene holder en lav pris på arrangementer og i kiosken. I åpningstidene er det gratisinngang for ungdommer.

Mener tilbudet bør styrkes

– BØR STYRKES: – Tilbudet bør styrkes, ikke minst med tanke på at det er meldt om økt ungdomskriminalitet, større tilgang på rusmidler og økning i psykiske lidelser hos ungdom i vår kommune, sier Christian Lund. På bildet kan du se Petter Kaibo, leder for Hjørnet ungdomskafe, sammen med klubblederne på Vassbonn og Tårnåsen, Christian Lund og Nils Yngve Nilsen. Foto: Yana Stubberudlien

– Kutt i fritidsklubbene er ikke et riktig steg å ta på veien til å bli landets beste oppvekstkommune. Fritidsklubbene har lav eller ingen kostnad for brukerne, og har ansatte med god relasjon til de unge, som er en viktig brikke i forebyggende arbeid, sier leder av Vassbonn fritidsklubb, Christian Lund, som har jobbet der siden 1994.

Han kjenner det lokale ungdomsmiljøet meget godt og mener derfor at dagens tilbud til fritidsklubbene ikke kan reduseres.

– Tilbudet bør styrkes, ikke minst med tanke på at det er meldt om økt ungdomskriminalitet, større tilgang på rusmidler og økning i psykiske lidelser hos ungdom i vår kommune, sier Lund.

Oppegård Avis har også skrevet at over 20 prosent av barn og unge i Nordre Follo rapporterer om ensomhet og vanskeligheter med å finne venner.

Les også: Slik har koronapandemien påvirket lokalsamfunnet

450 brukere på Tårnåsen

På Tårnåsen fritidsklubb har de registrert cirka 450 unike brukere denne høsten. Tobias Alexander Syverstad Kristiansen (12) er en av disse.

– Det begynner å bli kaldt ute, så det er godt å ha et godt og trygt sted vi kan møtes inne om vinteren. Dette tilbudet er det eneste tilbudet vi har i nærheten. Alt annet ligger langt unna. Over 70 prosent av elevene i klassen min møttes på fritidsklubben hver onsdag og fredag. Her kan vi bruke en gymsal, et diskorom, en gamerom og et spillrom med tennisbord og annet, og vi har en kiosk hvor vi kan kjøpe litt mat og drikke, sier 12-åringen.

– Slik skal det ikke være

Det er ikke tilrettelagt for fritidsklubber på alle lokalsentre. Sofiemyr er et av de eksemplene.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de bor. Likevel får ikke alle barn i Norge delta på fritidsaktiviteter. Hindringer som penger, transport, tilrettelegging, fordommer og språk står i veien. Slik skal det ikke være, mener ungdommene.

"Fritidsklubbene er billige eller gratis for oss å være på, vi møter voksne vi kan prate med som tar jobben sin på alvor, vi treffer venner og blir kjent med nye, vi får være med å bestemme og arrangere. Disse tingene bidrar også til å styrke mental helse og utvikling. Ikke kødd med det", skriver de i oppropet, som er adressert til kommunen.

PROTESTBØLGE: Kuttforslaget har skapt en protestbølge i ungdomsmiljøene. På Tårnsen fritidsklubb har de cirka 450 brukere. Tobias Alexander Syverstad Kristiansen (12) er en av disse. På bildet kan du se ham sammen med ungdommer og klubbledere fra fritidsklubbene i tidligere Oppegård. Foto: Yana Stubberudlien

Større sosiale forskjeller

Det er også meldt om større sosiale forskjeller i lokalsamfunnet. I Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024 har rådmannen påpekt at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt.

Videre skriver rådmannen at å delta i fritidsaktiviteter anses å ha positiv virkning på barnas utvikling og psykisk helse, men at barn fra familier med dårlig råd deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter enn barn som bor med familier med god råd.

"Personer som ikke deltar i skole- og arbeidsliv, har ofte lite sosialt nettverk. Både de som har lite sosialt nettverk og de som ikke deltar i fritidsaktiviteter kan oppleve utenforskap. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser, som igjen gir negative helsekonsekvenser og redusert livskvalitet", skriver rådmannen.

Trygghet og mestring

Ungdommene påpeker også at Nordre Follo har vedtatt som mål for en trygg oppvekst at barn og unge i kommunen opplever trygghet og mestring.

– Fritidsklubben er et sted hvor vi opplever trygghet, mestring og mening, men også frihet og sosial tilhørighet. Dette er et sted vi kan lære nye ting, har tilgang på utstyr vi ikke har hjemme, og får skape kultur og uttrykk på våre premisser og sammen med andre ungdommer, sier Birk Oterhals (14) fra Oppegård.

14-åringen påpeker at han har fått flere gode venner via fritidsklubben.

– Klubben bidrar også positivt til psykisk helse. Det er et godt og trygt sted for oss, sier 14-åringen.

Gratis aktivitetstilbud

Christina Buzdug (14), som også er en aktiv bruker av Flame fritidssenter i Oppegård, sier tilbudet betyr ekstremt mye for henne.

– Jeg er opptatt av dans og musikk, og vil ikke miste det flotte aktivitetstilbudet vi har på Flame med blant annet et bandrom og et podkast-rom som jeg bruker så ofte, sier hun.

Ifølge klubbleder Johannes Frank Fuglehaug (31) har Flame mellom 30 og 75 unike brukere på juniorkvelder hver eneste torsdag. Fjorårets besøkstall på klubben viser hele 11.245 besøk.

– På Spond er det registrert 200 medlemmer av klubben for tiden, men som følge av smitteverntiltakene og størrelsen på lokalene kan vi ha maksimum 15 brukere inne i klubblokalene, så mange barn står på ventelisten, sier klubblederen.

Les også: Ber om å skjerme barn og unge for koronarestriksjoner

Bidrar og medvirker

Barn og unge på Vassbonn fritidsklubb er heldige som har frivillige hjelpere som Andreas Lokken (16) og Sebastian Bjørnstad (16).

JOBBER FRIVILLIG: Frivillige hjelpere Andreas Lokken (16) og Sebastian Bjørnstad (16). Foto: Yana Stubberudlien

– Det er både sosialt og godt å bidra med det vi kan for at tilbudet til barn og unge blir best mulig. Klubben er et rusfritt og trygt sted å være, og er et viktig tilbud for å kunne motarbeide kriminalitet, rus og påvirkning fra dårlige miljøer, sier Lokken, som har jobbet der i tre år.

Hassan Naqvi (14) er en aktiv bruker av klubben, men han får også medvirke til hva som skjer på klubben siden han er en av de representantene for Vassbonn fritidsklubb i Ungdomsrådet.

Ber om å skjerme tilbudet

Hjørnet, som er en møteplass og kafé midt i Kolbotn sentrum for alle fra 10. trinn og opp til 25 år, kan også bli rammet som følge av det eventuelle kuttet.

Francis Dang (18), som er en aktiv bruker av Hjørnet, ber politikerne om å skjerme tilbudet.

– Dette tilbudet betyr utrolig mye for meg. Hjørnet er et fantastisk tilbud for alle fra 8. trinn og oppover. Her kan vi møtes når vi ønsker å ta det litt rolig eller trenger å finne noen å snakke med. Vi kan spille kort eller Playstation, og vi kan kjøpe noe godt å spise og kose oss i trygge omgivelser, sier 18-åringen.

Han sier ungdomskafeen er åpen tre ganger i uken, men det er spesielt mye trøkk her på fredager.

– Siden høsten har vi hatt 140 unike brukere, men som følge av smitteverntiltakene har tilbudet blitt kraftig redusert. Det er innført begrensninger på maksimalt 20 ungdommer inne i lokalene, sier han.

Les også: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

Powered by Labrador CMS