KASTER SEG INN I DEBATTEN: Inger Johanne Bjørnstad, gruppeleder for Oppegård Venstre.
KASTER SEG INN I DEBATTEN: Inger Johanne Bjørnstad, gruppeleder for Oppegård Venstre.

– Vi trenger flere lærere

Oppegård Venstre foreslår å styrke skolen, men innenfor de stramme budsjettrammene.

Publisert

Gruppelederen for Oppegård Venstre, Inger Johanne Bjørnstad, er enig med Ruth Aga om at skolen de seneste årene ikke har vært skjermet for kutt, slik den var tidligere.

– Blant annet ble de tre skolene på Sofiemyrtoppen slått sammen til en skole med felles administrasjon. Det ga en innsparing på tre til fire millioner kroner per år. Dette vil nå bli reversert, fordi det finnes en bedre løsning, sier Bjørnstad.

Samtidig påpeker hun at kommunen har fulle skoler og fulle klasser, som gir innsparinger på driftsbudsjettet, fremfor de andre kommunene som har fordelt det samme antall elever på flere skoler.

– Der er det langt mer enn lokaler som teller der, sier hun.

– Styrking innenfor budsjettrammene

Oppegård Venstre mener kommunen har behov for flere lærere i skolen.

– Derfor har vi foreslått styrking, innenfor de stramme rammene vi har i år. Det vil fortsatt være innsats for å gi lærere videreutdanning, noe som Venstre lanserte for noen år siden og fikk tilslutning til. At nye lærere får veiledning er viktig også for å beholde dyktige lærere, sier Venstre-politikeren.

Bjørnstad mener at kvaliteten i skolen er viktig.

– Vi vet at god voksenkontakt og trygghet er avgjørende for læring. Trygghet er ikke bare avhengig av situasjonen i klasserommet. Derfor har Venstre gjennom årene også foreslått å styrke voksenkontakten utenfor klasserommet, sier hun.

Powered by Labrador CMS