325 LEDERE: Nordre Follo kommune har 4900 ansatte hvorav 6,6 prosent (tilsvarende 325 ansatte ) utgjør ledere på ulike nivåer.
325 LEDERE: Nordre Follo kommune har 4900 ansatte hvorav 6,6 prosent (tilsvarende 325 ansatte ) utgjør ledere på ulike nivåer.

Kun lederne fikk lønnsøkning

Kommunen har tidligere i år forhandlet lokalt om lønnsøkning i 2021 på 0,7 prosent for hele ledergruppen og virksomhetsledere, og på 0,3 prosent for avdelingsledere. – Det planlegges ingen ekstra lønnsjusteringer i 2021, ifølge HR-sjefen i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer inkludert elleve toppledere (en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør g ni kommunalsjefer). Se en oversikt i tabellen nederst i saken.

Oppegård Avis har nylig skrevet at til tross for den økonomiske situasjonen og de harde kuttene innen alle tjenesteområdene, var det i fjor høst planlagt lønnsøkning i 2021 for ansatte med treårig høyskoleutdanning og ledere i kommunen.

Ifølge HR-lederen i kommunen, Gudrun Birkelund, har de fleste av disse lønnsjusteringene skjedd tidlig i 2021.

– Samordningen gjelder enkelte ledere og ansatte med treårig høyskoleutdanning og 16-årsansiennitet som i dag i enkelte tilfeller tjener mindre enn de som har tiårsansiennitet. Dette oppleves som urimelig av de ansatte og vi ønsket derfor å rette dette opp, sa Birkelund.

FORKLARER: Ingen ansatte (ledere) har til nå fått lønnsøkning i 2021, men prosessen er som sagt til drøfting og omfatter justering av enkelte lederlønninger (gjelder cirka 20 virksomhetsledere) og lønnsstigen for ansatte med 16 års ansiennitet, ifølge HR-sjefen i kommunen, Gudrun Signy Birkelund. Foto: Privat
FORKLARER: Ingen ansatte (ledere) har til nå fått lønnsøkning i 2021, men prosessen er som sagt til drøfting og omfatter justering av enkelte lederlønninger (gjelder cirka 20 virksomhetsledere) og lønnsstigen for ansatte med 16 års ansiennitet, ifølge HR-sjefen i kommunen, Gudrun Signy Birkelund. Foto: Privat

Økning for 115 virksomhetsledere

Ifølge HR-sjefen har alle 115 virksomhetsledere i Nordre Follo fått en lønnsøkning på 0,7 prosent i 2021, som tilsvarer et beløp på mellom 5.000 og 8.000 kroner, ifølge HR-sjefen.

– Økningen på 0,7 prosent i 2021 er del av det ordinære lønnsoppgjøret for alle arbeidstakere i det såkalte KS-området, det vil si for alle kommuner og fylkeskommuner, sier Birkelund.

Hun påpeker at den samme økningen (0,7 prosent) gjelder arbeidstakere med akademisk utdanning, det vil si ingeniører, sivilingeniører, jurister, samfunnsvitere, psykologer, siviløkonomer med flere.

68.000 kroner til ni kommunalsjefer

Birkelund bekrefter at lønnsøkningen på 0,7 prosent gjelder også toppledelsen ved de ni kommunalsjefene, som allerede fra før har lønn på over en million kroner hver.

Lønnsøkningen til de ni kommunalsjefene, som utgjør mellom 8.000 og 9.000 kroner per stilling avhengig av om denne stillingen er konstituert eller fast, er den største lønnsøkningen for kommuneansatte i Nordre Follo i år. Til sammen innebærer den ekstra utgifter for kommunen på 68.000 kroner i 2021:

– Denne økningen er inkludert i den lønnen kommunalsjefene har nå. For de fire kommunalsjefene i konstituerte stillinger (Sissel Hodder Hovden, Liv Karin Sørli, Lene Jahren og Stein Egil Drevdal) som har en lønn på 1.012.000 kroner utgjorde økningen cirka 7.000 kroner, mens de fem kommunalsjefene i faste stillinger (Monica Lysebo, Sven Tore Svennes, Marit J. R. Kronborg, Anne Melsom og Ellen Wibe) med lønn på 1.150.000 kroner fikk en økning på 8.000 kroner i 2021, sier HR-sjefen.

For å sammenlikne beløpet på 68.000 kroner med noen konkrete tiltak som kommunen kunne iverksette, kan vi ta flagging i Nordre Follo. På oavis.no kunne du lese i går at kommunen sparte 70.000 kroner ved å begrense full flagging i Nordre Follo til kun tre offisielle flaggdager per år (1. mai, 8. mai og 17. mai).

Les saken her: Sparte 70.000 kroner ved å droppe full flagging

Økning for 20 virksomhetsledere med nye oppgaver

Så er det også cirka 20 virksomhetsledere som vil få en "viss" lønnsjustering i vår som følge av at de har fått et mye større ansvar enn det de hadde før kommunesammenslåingen. Oppegård Avis har ikke ennå fått informasjon om hvilke mellomledere det er snakk om.

– Man kan si at de fikk en helt annen jobb i Nordre Follo enn det de hadde tidligere, sier HR-sjefen.

Hun sier prosessen rundt lønnsjusteringen for de cirka 20 mellomledere ikke er ferdig behandlet ennå.

– Prosessen er til drøfting nå, så resultatet er ikke kjent ennå, men jeg kan si så mye som at det ikke er snakk om store beløp, sier Birkelund.

Oppegård Avis ba om innsyn i beløpet når behandlingsprosessen er avsluttet. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Venter fortsatt på svar

Oppegård Avis har bedt om en oversikt over ledere som har fått nye oppgaver og større ansvar enn det de hadde før kommunesammenslåingen. Til tross for flere purringer om dette, fikk vi kun følgende svar:

– Organisasjonen er større og mer kompleks, og dette gjorde blant annet at det ble vurdert at ingen ledere fra de tidligere kommunene hadde rettskrav på stillinger i Nordre Follo. Det ble også gjort omorganiseringer som endret organisasjonskartet på en slik måte at det ikke foreligger et relevant sammenligningsgrunnlag for mange av lederstillingene, sa Elin Voksøy, fagsjef for arbeidsgiverpolitikk i Nordre Follo.

Økning for avdelingsledere på 0,3 prosent

Når det gjelder avdelingsledere, har de også fått lønnsøkning på 0,3 prosent i år.

– Dette omfatter inspektører på skoler, avdelingssykepleiere, ledere for tilrettelagte boliger med flere, sier HR-sjefen.

Tabellen nedenfor viser lønnsnivåene i Oppegård og Ski like før kommunesammenslåingen sammenliknet med lønnsnivåene for de ulike ledergruppene i Nordre Follo i 2021.

FLERE FORKLARINGER: PLO står for Pleie og omsorg (et av de kommunale virksomhetsområdene) og omfatter her virksomhetsledere innenfor dette tjenesteområdet, det vil si ledere på sykehjem, hjemmetjeneste, psykisk helse. Teknisk sektor omfatter virksomhetsledere innen Eiendom, Vann og avløp, Vei og park, Byggdrift og vedlikehold.
FLERE FORKLARINGER: PLO står for Pleie og omsorg (et av de kommunale virksomhetsområdene) og omfatter her virksomhetsledere innenfor dette tjenesteområdet, det vil si ledere på sykehjem, hjemmetjeneste, psykisk helse. Teknisk sektor omfatter virksomhetsledere innen Eiendom, Vann og avløp, Vei og park, Byggdrift og vedlikehold.

Les også: Dette tjener toppledere i Nordre Follo

130 fagsjefer blant nyopprettede lederstillinger

Tabellen ovenfor viser også at flere av lederstillingene har blitt nyopprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen og nå i 2021.

Dette gjelder blant annet 115 fagsjefer med personalansvar (noen av dem var virksomhetsledere før kommunesammenslåingen) med et snittlønn på 794.500 kroner, 15 fagsjefer uten personalansvar med et snittlønn på 766.000 kroner, syv fagspesialister (nyopprettet lederstilling, tidligere avdelingsledere) med et snittlønn på 648.500 kroner og én assisterende kommunedirektør med et årslønn på 1.341.000 kroner.

ANTALL LEDERE I NORDRE FOLLO: Oversikten (per 15. januar 2021) viser at Nordre Follo har 314 ledere på ulike nivåer. I tillegg har kommunen elleve toppledere (en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør g ni kommunalsjefer) per i dag.
ANTALL LEDERE I NORDRE FOLLO: Oversikten (per 15. januar 2021) viser at Nordre Follo har 314 ledere på ulike nivåer. I tillegg har kommunen elleve toppledere (en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør g ni kommunalsjefer) per i dag.

Til tross for at antall ledere har økt sammenliknet med det tidligere Oppegård og Ski hadde til sammen før kommunesammenslåingen, mener kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen, at sammenlignet med andre tilsvarende store kommuner er dagens antall ledere i Nordre Follo en god løsning.

– Kommunen er på ingen måte topptung, sa han til Oppegård Avis.

Les også: – Nordre Follo kommune er på ingen måte topptung

Ingen lønnsøkninger for andre ansatte

– Har det vært/planlegges det en lønnsjustering i 2021 for de andre ansatte i kommunen enn for lederne?

– Det planlegges ingen ekstra lønnsjusteringer i 2021. Kommunen følger retningslinjer for ordinære lønnsforhandlinger for alle arbeidstakere. I år er det mellomoppgjør – og rammen for oppgjøret blir sannsynligvis liten på grunn av den økonomiske situasjonen i hele landet, sier Birkelund.

– Siden det er mellomoppgjør i år, hvorfor har kommunen valgt å øke lønnen til toppledelsen (til ni kommunalsjefer), og spesielt med tanke på at de allerede fra før hadde en lønn på over en million kroner? Hvem har bestemt dette lokalt?

– Alle ansatte får en lønnsutvikling hvert år, det er regulert gjennom vår hovedtariffavtale. KS setter rammene, som i fjor var på 1,7 prosent. Vi forhandlet lokalt om prosentsatsen i Nordre Follo, som da ble på 0,7 prosent for ledergruppa og virksomhetsledere, mens avdelingsledere fikk 0,3 prosent, sier Birkelund.

Hun påpeker at Nordre Follo konkurrerer om arbeidskraften med omkringliggende kommuner, fylkeskommune og stat.

– Etter våre undersøkelser ligger våre lønninger heller lavt enn høyt, spesielt i forhold til Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Dette gjelder både for medarbeidere og ledere. Vi har nettopp fått en oppsigelse fra en medarbeider som går opp 130.000 i lønn for å gå til en tilsvarende stilling i Oslo kommune, sier HR-sjefen.

Om antall ledere i Nordre Follo

Utvalgsleder i kommunen og gruppeleder for Nordre Follo Venstre (er en del av flertallspartiene i kommunen), Camilla Hille, tror det vil ta tid å finne et riktig antall ledere for Nordre Follo:

– Jeg synes alle på ledernivået både i offentlig og privat sektor bør være edruelige, samtidig anerkjenner jeg at vi må konkurrere om de beste hodene, og da betyr lønnsnivået noe. En av våre beste kvaliteter i Norge er at det ikke er så store forskjeller mellom folk. Så er vi en ny kommune i stor omstilling, jeg antar at det vil komme omorganiseringer og effektivisering også på ledernivåene i kommunen. I forbindelse med sammenslåing ble alle lovet jobb i ny kommune og det vil ta tid å finne akkurat riktig nivå, sier hun.

Oppegård Avis jobber videre med saken om lederlønnsutviklingen i Nordre Follo. Send oss gjerne tips til tips@oavis.no eller yana@oavis.no

Powered by Labrador CMS