FOR SNART TRE ÅR SIDEN: Den midlertidige skolen i Solkollen, som ligger like ved Kolbotn gravlund, ble bygget i januar 2019.

Sprakk med 13 millioner kroner

Prosjektet med etablering av midlertidig skole i Solkollen har hittil kostet kommunen 33 millioner kroner. I tillegg til dette må kommunen betale for tilbakelevering av modulene og tilbakeføring av tomten.

Publisert Sist oppdatert

Fra påsken 2019 og frem til ny Kolbotn skole ble åpnet i midten av november 2021 måtte 320 elever og 52 ansatte fra Kolbotn benytte seg av midlertidige skolelokaler. Disse ble etablert i Solkollen, på sletta langs skogen sydøst for Kolbotn gravlund.

De forberedende anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av den midlertidige skolen i Solkollen startet i november 2018. I januar 2019 ble totalt 112 moduler fra Expandia Moduler AS klikket på plass.

STARTET FOR TRE ÅR SIDEN: Arbeidene med å sette modulene sammen startet den 10 .januar 2019.

Fra 20 til 33 millioner

Da Oppegård Avis intervjuet prosjektleder Roman Artemov i Nordre Follo kommune januar 2019, sa han at "budsjettet for å etablere den midlertidige skolen, inkludert bruk av paviljonger i to år (fram til april 2021) og utstyr til lekeplass med mer, var på 20 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift)".

For 2021 ble det bevilget 7 millioner kroner ekstra til leie av modulskolen i Solkollen som følge av at prosjektet med ny skole på Kolbotn ble utsatt i et halvt år, men nå viser det seg at siden den gang har budsjettrammen økt med ytterligere 6 millioner kroner.

Les også: Holder budsjettsprekken hemmelig

Økte med 13 millioner hittil

SKAL TILBAKEFØRES TIL VÅREN: Den aktuelle tomten i Solkollen er på cirka 8.600 kvadratmeter i areal. Den er regulert som friområde og parkeringsplass.

Siden januar 2020 har budsjettet til Solkollen-prosjektet sprukket med totalt 13 millioner kroner. Dette bekreftes av prosjektleder Roman Artemov.

– Per i dag har kommunen brukt cirka 33 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift) på leie av brakkene i Solkollen, sier Artemov.

Han sier følgende overordnede poster inngår i det ovennevnte beløpet: Leie av modulene, leie av provisorisk trafo (strøm), etablering av tomten, montering og demontering av modulene, lekeapparater, belysning i Skogveien mot Rosenholm stasjon, flytting fra Kolbotn skole til Solkollen, offentlig gebyrer, prosjektledelse og administrering samt utgifter til diverse utstyr og arbeid i forbindelse med skoledrift på ny tomt.

Dette kommer i tillegg

Videre påpeker Artemov at prosjektet ikke er avsluttet ennå, som betyr ytterligere utgifter for kommunen.

– Kostnader i forbindelse med tilbakelevering av modulene og tilbakeføring av tomten kommer i tillegg til dette. Disse postene er ikke med i det ovennevnte beløpet på 33 millioner kroner siden disse arbeidene ikke er gjennomført ennå, forklarer Artemov.

Kommunen har verken estimert sluttbeløpet for prosjektet eller regnet ut hvor mye de må betale for de planlagte arbeidene med tilbakelevering av modulene og tilbakeføring av tomten.

– I kontrakt med leverandør av modulene er det inkludert henting av disse. Tilbakelevering er foreløpig ikke skjedd og det kan påløpe noen kostnader for utbedring av eventuelle bruks skader. I tillegg vil det påløpe kostnader for tilbakeføring av tomten. Dette vil bli utført våren 2022 og det er foreløpig ikke utarbeidet estimater for dette da det vil gjøres vurderinger på behov og tiltak etter at modulene er hentet, sier Aud Val, som er virksomhetsleder for avdeling Byggeprosjekter i Nordre Follo.

Les også: Klikker ny skole på plass

Estimert vs. brukt

– Hva er årsaken til at budsjettet for prosjektet har sprukket så mye siden januar 2019?

– Det vet jeg ikke, men det er en stor forskjell på hva som er estimert og hva som er brukt. Jeg har ikke jobbet med dette og vet ikke grunnlaget for det estimerte beløpet. Det var en innleid konsulent som jobbet med dette prosjektet tidligere, sier Artemov.

Virksomhetslederen for byggeprosjekter i Nordre Follo forklarer det videre:

– Beløpet per januar 2019, som var på rundt 20 millioner kroner, var for etablering og leie av moduler samt lekeapparater (se post én i tabellen nedenfor). Ytterligere utgifter er beskrevet i postene to til tolv i tabellen, og handler om blant annet grunnarbeider og opparbeiding av tomten, etablering og leie av trafo, belysning mot Rosenholm stasjon samt kostnader for forlenget leie i et halvt år, sier Aud Val.

Den ekstra bevilgningen til forlenget leie av modulene og trafo fra mai 2021 til november 2021 var på 3,542 millioner kroner.

BESKRIVELSE AV UTGIFTENE: Oversikten viser tolv ulike utgiftsposter knyttet til prosjektet.

Budsjettsprekken i Solkollen er ikke den største i kommunens historie, men blant de siste. Tidligere har vi skrevet om to nyere prosjekter på Kolbotn. Den ene av disse er Kolbotn skole, som sprakk med 88 millioner kroner i 2020 kun halvannet år etter vedtaket om en bevilgning på 444 millioner kroner. Det andre prosjektet er Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO), som skulle koste 378 millioner kroner per 2016, men sprakk med 50,5 millioner kroner i løpet av de neste fire årene.

Les også: Derfor sprakk KOMBO

Istandsetting til våren

Ifølge Artemov skal leie av modulbrakkene i Solkollen avsluttes onsdag 1. desember 2021. Etterpå skal modulene leveres tilbake til eieren.

Når det gjelder selve tomten, er den på cirka 8.600 kvadratmeter i areal. Tomten er i kommunal eie, og er regulert som friområde og parkeringsplass.

– Det foreligger ingen planer per i dag om å endre dette formålet, bekrefter Artemov.

Når det gjelder kortsiktige planer, opplyser han at det vil bli utført tiltak til våren for å sette tomten i stand etter at den har vært benyttet i forbindelse med den midlertidige skolen.

– Tilbakeføring av tomten skjer i løpet av andre eller tredje kvartal i 2022. Lekeapparater sør på tomten vil bli benyttet videre. De vil bli ivaretatt av kommunen, sier Artemov.

Les også: – Respektløs og arrogant av kommunen

De kommunale byggesmellene

  • Den enorme budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn har irritert mange innbyggere.
  • Den andre store budsjettsprekken Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet (kostet rundt 214 millioner til slutt).
  • De siste årene har kommunen hatt flere andre prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner (blant annet Pyramiden og prosjektet på Høyås).
  • Kolbotn skole har en budsjettsprekk på 88 millioner kroner.
  • VA-prosjektet på Bålerud har en foreløpig budsjettsprekk på 73 millioner kroner (prosjektet har siden høsten 2014 økt fra 47 til 120 millioner).
Powered by Labrador CMS