Trafikksikkerhet

SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Kongeveien. I løpet av 2019 skal busslommen her samt samtlige busslommene i hele Sønsterudveien fjernes ved følgende holdeplasser: Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

Snart skal Sønsterudveien og deler av Kongeveien oppgraderes

I november skal busslommene ved klubbhuset i Kongeveien og langs hele Sønsterudveien fjernes og erstattes med kantstopp. Det skal også bygges flere opphøyde gangfelt og settes opp seks nye leskur. Disse tiltakene innebærer at det blir behov for lysregulering i fire uker.

Publisert

Sønsterudveien, som er en av de mest trafikkerte veiene i Oppegård og blant de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus, har i flere år vært en pest og en plage for bilister, særlig i rushtiden. Gjennomfartsåren binder sammen E18 og E6 i Oppegård, og brukes mye av pendlere i bil i tillegg til mange som velger buss som transportmiddel.

Om to uker skal Statens vegvesen (SVV) sette i gang med noe som kan bli fullt trafikkinfarkt i Sønsterudveien.

Les også: Advarer mot tre eggeformede svinger i Oppegård

KØ: Oppegård Avis har flere ganger skrevet om køproblemene i Sønsterudveien. Nå kan det bli reneste trafikkinfarkt med busser som sperrer veien. Bildet er tatt ved bussholdeplassen Nordberg.

Lysregulering hele november

Vi skal sette i gang med flere tiltak i Sønsterudveien, med oppstart fra cirka fredag 1. november. Etter planen skal arbeidene pågå i fire uker. I forbindelse med disse tiltakene vil det være behov for lysregulering fra klokken 07:00 til klokken 19:00 mandag til fredag i hele perioden, sier kontrollingeniør i SVV, Fredrik J. Nyland.

Han anbefaler å velge omkjøring i de fire ukene arbeidene i Sønsterudveien og Kongeveien pågår.

I Sønsterudveien og Kongeveien samt i rundkjøringen ved Skiveien vil det bli redusert fremkommelighet mens arbeidene pågår. Vi anbefaler derfor å velge alternative ruter. Det er ønskelig at trafikantene benytter seg av Tverrveien og Skiveien i denne perioden, sier Nyland.

ANBEFALER OMKJØRING: Det er ønskelig at trafikantene benytter seg av Tverrveien og Skiveien i denne perioden, sier kontrollingeniør i SVV, Fredrik J. Nyland.

 

Les også: Lysreguleringen er tilbake i Skiveien

Les også: Lysregulering i Tverrveien i syv uker

Fjerner busslommer

I løpet av november skal SVV fjerne busslommene i Sønsterudveien, på begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter, samt like ved klubbhuset i Kongeveien.

SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Kongeveien. I løpet av 2019 skal busslommen her samt samtlige busslommene i hele Sønsterudveien fjernes ved følgende holdeplasser: Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

Istedenfor skal det settes opp såkalte kantstopp, noe som innebærer at bussene stopper midt i kjørefeltet og ikke inne på busslommene som i dag.

KANTSTOPP OG NYE LESKUR: Det skal settes opp kantstopp på begge sider av kjørefeltet og nye leskur (merket i blått på tegningen) på begge sider av holdeplassene Nordberg (på bildet), Frøyas vei og Sofiemyr senter. Kilde: SVV

 

 

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

Blir enklere for bussåfører

Senioringeniør Vegard Moe i SVV forklarer at det etableres kantstopp på denne strekningen for å prioritere bussen og dens fremkommelighet.

– Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass.

Vegard Moe, senioringeniør i SVV

– Ved å bygge om fra busslommer til kantstopp vil bussene bruke kortere tid på holdeplass, sier han.

– Vil dette ikke skape enda mer trafikkaos og farlige forbikjøringer, spesielt i rushen?

– Kantstopp for buss gjør det enklere for bussjåførene å komme helt inntil kantsteinen på holdeplassen. Samtidig vil bussene bruke kortere tid på holdeplassen. Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass, sier Moe.

Han sier det er laget en rapport som har vurdert ombygging av busslommer til kantstopp i Bergen. I tillegg viser han også til anbefalingene fra Transportøkonomisk institutt (TØI)

NYTT LESKUR: Slik skal det nye leskuret se ut.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Seks nye leskur

STÅR PÅ HALV TOLV: Flere bussholdeplasser i Sønsterudveien er i dårlig stand. I november skal de oppgraderes og får nye leskur på begge sider av veien ved ­stoppene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.
STERKT BEHOV FOR OPPGRADERING: Flere leskur langs Sønsterudveien har i lang tid hatt sterkt behov for oppgradering.
FÅR LESKUR: Bussholdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter mangler leskur på den ene siden i dag.

Samtidig får Sønsterudveien seks nye leskur som skal monteres på begge sider av veien ved ­stoppene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

 

Holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter har per i dag leskur kun på den ene siden av veien.

FRØYAS VEI: Det skal bygges opphøyde gangfelt ved innkjøringene til Frøyas vei (avbildet), Ødegården, Sofiemyr senter og Søndre Skrenten.

 

Les også: – For høyt tall

Opphøyde gangfelt

Det skal bygges opphøyde gangfelt ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten.

 

Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergsvei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergsvei.

Dette vil gjøre det enk­lere og mer trafikksikkert for de ulike trafikantene å komme igjennom kryssområdet, sier Moe i SVV.

OPPHØYDE GANGFELT: Fotgjengerfeltet skal flyttes lenger inn i Wessels vei og det skal bygges et opphøyd gangfelt mot Søndre Skrenten.

Han sier anslått kostnad for hele prosjektet er på rundt 5,5 millioner kroner.

– Dette er inkludert utbedring av belysning på strekningen, sier han.

Atle Årnes fra Sofiemyr er glad for alle trafikksikkerhetstiltakene i Sønsterudveien.

– Flott med tiltak som får ned farten. Om den unødvendige tungtransporten holder seg unna også, blir det tryggere å ferdes i Sønsterudveien for skoleelevene, sier han.

 

Les også: Manglende sikring i Skiveien

Store tiltak lagt på is

Det har vært store planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid. I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner.

To år senere jobbet de med planlegging av en toveis sykkelvei, et fortau på sørsiden av Sønsterudveien samt en del mindre strakstiltak. Reguleringsforslaget handlet om strekningen fra rundkjøringen ved Kolbotn kirke og helt til krysset i Taraldrudveien.

Les også: Store forandringer på Sofiemyr

Fylkeskommunen, som har ansvar for denne strekningen, har ikke avsatt midler til de store tiltakene ennå, ifølge Moe i SVV.

Til tross for det omfattende behovet for større tiltak, har fylkespolitikerne bevilget kun 5,5 millioner kroner til mindre og enklere tiltak innen 2019. Disse handler om utbedring av belysningen samt tiltakene beskrevet i denne artikkelen.

Les også: – Dette skal ikke skje

Powered by Labrador CMS