SPRENGT KAPASITET RUNDT SMITTEOPPFØLGNING: – Vi har ikke lenger kapasitet til å melde om utbrudd, og melder derfor nå kun utbrudd i sårbare grupper, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
SPRENGT KAPASITET RUNDT SMITTEOPPFØLGNING: – Vi har ikke lenger kapasitet til å melde om utbrudd, og melder derfor nå kun utbrudd i sårbare grupper, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Antar utbredt omikronsmitte i Nordre Follo

Nærmere én sjettedel av alle smittetilfellene registrert i Nordre Follo siden pandemien startet for snart to år siden, ble registrert i løpet av de siste to ukene. – Vi står nå i en situasjon hvor vi med høy sannsynlighet har omikronsmitte flere steder enn det vi har påvist, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Publisert

De siste ukene har det vært en kraftig økning i bekreftet smittede med covid-19 i Nordre Follo. Smittetallene skyter i været. Tirsdag 7. desember ble det registrert en ny smittetopp med 115 påviste smittetilfeller per døgn.

OVER 1000 TILFELLER PÅ TO UKER: I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 1.005 smittetilfeller i Nordre Follo, som er en sjettedel av alle smittetilfellene registrert i vår kommune på snart to år.
OVER 1000 TILFELLER PÅ TO UKER: I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 1.005 smittetilfeller i Nordre Follo, som er en sjettedel av alle smittetilfellene registrert i vår kommune på snart to år.

I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 1.005 smittetilfeller, som er cirka 18 prosent eller nærmere en sjettedel av alle smittetilfellene registrert i Nordre Follo på snart to år (5.622 smittetilfeller siden mars 2020).

Nordre Follo har ingen utbrudd i sykehjem eller andre sårbare grupper, men flere utbrudd i barneskoler og ungdomsskoler, ifølge den siste risikorapporten fra 8. desember.

Smitte hos uvaksinerte vs. vaksinerte i Nordre Follo

  • Kun 2.911 eller 6,3 prosent av alle innbyggerne i Nordre Follo over 18 år er uvaksinerte. Av disse ble 101 eller 3,5 prosent smittet i løpet av de siste to ukene.
  • Nesten 94 prosent av innbyggerne over 18 år er vaksinert med minst én vaksinedose, og de langt fleste av disse er fullvaksinerte med enten to doser, eller én dose og gjennomgått sykdom. Av de vaksinerte er det 164 smittede i løpet av de siste to uker, tilsvarende 0,38 prosent.
  • De siste to ukene er det i Nordre Follo ti ganger høyere risiko for uvaksinerte personer over 18 år for å bli smittet med covid-19 sammenlignet med de vaksinerte.
  • Det er i tillegg klart høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp for uvaksinerte.
  • Andelen smittede fullvaksinerte ligger nå relativt stabilt på 42,2 prosent både i uke 48 og 47.

Ti ganger høyere risiko for uvaksinerte

Vaksinasjonsdekningen i Nordre Follo er meget god. Kun 2.911 eller 6,3 prosent av alle innbyggerne i Nordre Follo over 18 år er uvaksinerte. Av disse ble 101 eller 3,5 prosent smittet i løpet av de siste to ukene. Av de vaksinerte er det 164 smittede i løpet av de siste to uker, tilsvarende 0,38 prosent.

– De siste to ukene er det altså i Nordre Follo ti ganger høyere risiko for uvaksinerte personer over 18 år for å bli smittet med covid-19 sammenlignet med de vaksinerte. Det er i tillegg klart høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp for uvaksinerte, skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i sin risikovurdering med status per 8. desember.

Fire innlagte på Ahus

Kommuneoverlegen har vurdert smittesituasjonen i vår kommune ut fra scenario to (av de totalt tre mulige scenarioer, hvorav vurderingspunktene for tiltak går på påvirkning og belastning av helsetjenestene). Ifølge dette scenarioet har vi nå et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.

– Antall innbyggere fra Nordre Follo som innlegges på Ahus med covid-19 er relativt lavt, men tendensen de siste ukene er et økende antall innleggelser, skriver Johnsen Myhrvold.

Diagrammet nedenfor viser at det ble registrert ni innlagte pasienter på Ahus fra Nordre Follo i uke 43. I uke 48 hadde Ahus fire innlagte pasienter fra vår kommune.

Samtidig melder Ahus om vedvarende stor pågang (40-41 pasienter per uke de siste to ukene), og særlig økt belastning i intensiv-/ overvåkingsområdene.

FIRE INNLAGTE I UKE 48: Følgende diagram viser antall innbyggere fra Nordre Follo som legges inn med covid-19 på Ahus per uke. Personer som eventuelt tester positivt i løpet av sykehusoppholdet registreres ikke. Oversikten er altså ikke helt nøyaktig på individnivå, men viser en trend. Trenden de siste ukene er noe økende antall innleggelser.
FIRE INNLAGTE I UKE 48: Følgende diagram viser antall innbyggere fra Nordre Follo som legges inn med covid-19 på Ahus per uke. Personer som eventuelt tester positivt i løpet av sykehusoppholdet registreres ikke. Oversikten er altså ikke helt nøyaktig på individnivå, men viser en trend. Trenden de siste ukene er noe økende antall innleggelser.

Influensasesongen er ikke ennå kommet i gang

Fastleger og legevakt rapporterer fremdeles om stor pågang og en utfordrende situasjon. Det er også vedvarende høyt sykefravær blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Nordre Follo, noe som medfører stor belastning i tjenestene, ifølge risikorapporten.

Kommuneoverlegen er bekymret for kapasiteten på Ahus, i kommunens pleie- og omsorgstjeneste og i primærhelsetjenesten (fastlegene og legevakten).

Johnsen Myhrvold påpeker at belastningen i helsetjenesten er et resultat av også andre luftveisinfeksjoner, ikke bare covid-19.

Samtidig skriver hun i den siste risikorapporten for Nordre Follo fra 8. desember at influensasesongen ikke ennå er kommet i gang, og at andel konsultasjoner for andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 har gått noe ned de siste ukene.

Influensaviruset har mutert

Det er også stor bekymring hos de sentrale helsemyndighetene knyttet til informasjonen om at influensaviruset har mutert.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nå varslet i sin siste ukerapport at det såkalte influensaviruset H3N2 har endringer i overflateproteinene, noe som gjør at det er større risiko for alvorlig sykdom i Norge. FHI skriver at de fleste influensavirusene som er påvist i Europa i høst ser ut til å være denne utgaven av viruset. Influensavaksinen skal fortsatt være effektiv mot alvorlig sykdom, ifølge FHI.

30 prosent hos barn på 5-14 år

Ser vi på aldersfordelingen blant de smittede i løpet av de siste to ukene, ser vi at mest smitte ble det registrert i aldersgruppen fem til 14 år (228 tilfeller, som utgjør nesten 30 prosent av alle registrerte smittetilfellene), etterfulgt av ungdommene på 15 til 24 år (117 tilfeller, som utgjør litt over 15 prosent av alle tilfellene).

Cirka 46 prosent av alle tilfellene er registrert hos innbyggerne fra 25 år til 64 år. Mange av disse er smittet i sosiale lag, ifølge risikorapporten.

Kun et fåtall av de smittede er over 65 år. Andelen smittede personer over 65 år er på 6,2 prosent, tilsvarende 48 personer. Dette er en økning fra 5,9 prosent, tilsvarende 31 personer, registrert i de to ukene før dette (i perioden fra 17. november til 30. november).

ALDERSFORDELING AV DE SMITTEDE: Diagrammet viser at det er mest smitte blant barn og unge fra fem til 14 år.
ALDERSFORDELING AV DE SMITTEDE: Diagrammet viser at det er mest smitte blant barn og unge fra fem til 14 år.

Førstkommende onsdag skal kommuneoverlegen gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen, som kan resultere i ytterligere tiltak.

Gult nivå, men foreløpig kun på vgs

I tillegg til nasjonale råd og regler, som ble innført torsdag forrige uke, har kommunen innført følgende tiltak:

  • Mandag 6. desember ble det innført jevnlig testing for alle elever i 5. til 10. trinn. Formålet med jevnlig testing er å tidlig oppdage og begrense utbrudd.
  • Helsepersonell benytter beskyttelsesutstyr i nærkontakt med pasienter.
  • Videregående skoler driftes på gult nivå etter trafikklysmodellen fra mandag 13. desember. Dette ble besluttet forrige uke etter at omikronvarianten av covid-19 ble påvist hos hos en innbygger i aldersgruppen 16 til 19 år.

Kommuneoverlegen skriver at hun gjør en fortløpende vurdering av om gult nivå også i barnehage og grunnskole er forholdsmessig.

Antar utbredt omikronsmitte

I risikorapporen skriver kommuneoverlegen at omikronsmitten relateres til en utenlandsreise utenfor Europa. Personen som er smittet testet positivt fredag 3. desember.

Det er kjent at omikronsmitten smitter raskere enn deltavarianten, men foreløpig vet kommunen ikke omfanget av dette. I en pressemelding fra fredag forrige uke skriver kommunen allikevel at de antar at det er flere smittetilfeller av omikronvarianten hos ungdommene i aldersgruppen 16 til 19 år enn kun det ene påviste tilfellet.

– Ungdom ferdes på kryss og tvers mellom skolegrenser og kommunegrenser, og vi må forvente utbredt smitte også blant ungdom i denne aldersgruppen i tiden fremover, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Følger ikke opp barn under 15 år

En femtedel (21 prosent) av de registrerte smittetilfellene i uke 48 kunne ikke spores tilbake/ har ukjent smittevei. Kommunen sliter med oppfølgning og smittesporing av alle aldersgrupper som følge av den kraftige økningen i antall smittede, og har derfor gjort en følgende prioritering:

– Vi står nå i en situasjon hvor vi med høy sannsynlighet har omikronsmitte flere steder enn det vi har påvist. Vi har ikke lenger kapasitet til å melde om utbrudd, og melder derfor nå kun utbrudd i sårbare grupper, varsler kommuneoverlegen.

Johnsen Myhrvold sier at kommunens smittesporere konsentrerer seg nå om oppfølging av voksne smittede.

– Det er fordi det er de som er mest utsatt for alvorlig sykdom. Foresatte til barn under 15 år som tester positivt for covid-19 får kun en sms fra kommunen om hva de skal gjøre, og må selv varsle egen barnehage/skole, sier kommuneoverlegen.

– Begrens antall nærkontakter

Kommuneoverlegen ber nå alle om å begrense antall nærkontakter betydelig.

– Det er nå viktig at alle igjen er oppmerksomme på hva det vil si å være en nærkontakt. Hvis kommunen skal kunne gjenvinne oversikten må alle innbyggere begrense antall nærkontakter betydelig.

Hun oppfordrer også alle til å være oppmerksomme på symptomer, holde seg hjemme ved sykdom, og teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Powered by Labrador CMS