STATUS FOR COVID-19 I NORDRE FOLLO

KAN ENDRES RASKT: – Vi er forberedt på at situasjonen kan endres raskt og at smittetallene kan øke, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.
KAN ENDRES RASKT: – Vi er forberedt på at situasjonen kan endres raskt og at smittetallene kan øke, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

– Ser ikke sikkert behov for nye tiltak i Nordre Follo

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold svarer på spørsmålene fra våre lesere knyttet til smittesituasjonen i Nordre Follo.

Publisert

Flere lesere har reagert på at Nordre Follo ikke har innført nye, lokale tiltak etter Oslos innstramminger.

– Lokalt ser vi ikke sikkert behov for nye tiltak. Vi har foreløpig ingen større utbrudd av Covid-19 i Nordre Follo nå. Vi forsøker å balansere byrden av tiltak mot behovet og faren for tiltakstretthet i befolkningen, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Samtidig påpeker hun at smittesituasjonen i Nordre Follo fortsatt er ustabil.

– Vi er forberedt på at situasjonen kan endres raskt og at smittetallene kan øke, sier Myhrvold.

– Hvordan opplever du smittesituasjonen etter vinterferien? Merker du økt smitte, slik i nabokommunen Oslo?

– Det er litt tidlig å si om vi har økt smitte eller ikke. Vi vil se effekten av dette etter cirka ti dager, men vi er bekymret for en eventuell smitteøkning, sier Myhrvold.

KILs basketmiljø måtte i karantene

Oppegård Avis har fått tips om at hele basketlaget til KIL ble satt i karantene etter å ha vært i kontakt med et par smittede og trent i Greverudhallen med disse for en drøy uke siden. Informasjonen om dette har ikke blitt publisert på kommunens hjemmeside, og er noe leserne reagerer på.

REKORD I FEBRUAR: Siste smittetall er per mandag 1. mars (fem smittede). Søndag 28. februar ble det registrert tre smittede og lørdag 27. februar - 14 smittede, som var rekorden for februar-statistikken i Nordre Follo.
REKORD I FEBRUAR: Siste smittetall er per mandag 1. mars (fem smittede). Søndag 28. februar ble det registrert tre smittede og lørdag 27. februar - 14 smittede, som var rekorden for februar-statistikken i Nordre Follo.

Kommunen avkrefter at det er snakk om et nytt utbrudd, og påpeker at idrettslaget ikke er en kommunal virksomhet.

"Fast praksis er at vi alltid opplyser om smitte i kommunale virksomheter. Et idrettslag er ikke det", skriver kommunikasjonsrådgiver Gro Strømsheim i Nordre Follo kommune.

– Søndag 21. februar ble det smittesporet omkring én indeks i KILs basketmiljø. Aktuelle personer ble satt i karantene og overført til sine respektive kommuner. Vi har ikke mottatt melding om positive tilfeller i forbindelse med dette, således har vi ikke konstatert noe utbrudd. Karantenetiden er slik jeg forstår det over i dag, sier kommuneoverlegen.

Etter at Oppegård Avis har formidlet svaret fra Kerstin Anine Johnsen Myhrvold til leserne, fikk vi følgende kommentar fra en av leserne:

"Når det gjelder idrettslag og smitte, må det være meget viktig med informasjon, for at det kan dreie seg om mutasjonssmitte. Alle barn som er i et idrettslag i Nordre Follo vil jo med tiltakene i dag gå på en skole. Det vil bli fryktelig mange spørsmål hvis kommunen ikke skal informere om smitte i idrettslag. Refererer blant annet til saken om smitte i ishallen i Halden."

14 smittede sist lørdag

Leserne har også påpekt at lørdag 27. februar ble det registrert 14 påviste smittetilfeller i Nordre Follo (se tabellen på siden), som er rekord i antall smittede for februar 2021.

Testkriterier for Covid-19 i Nordre Follo:

 • Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg.
 • Symptomer på Covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg.
 • Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet.

NB! Angående testing før utenlandsreise:

 • Test før utenlandsreise står ikke på FHIs liste over medisinske indikasjoner for covid-19-test.
 • Teststasjonen og smittevernkontoret bistår ikke med å attestere for negative prøvesvar.
 • Dersom du har behov for attest for negativ prøve må du kontakte privat testtilbyder.

Kilde: Nordre Follo kommune

De 14 tilfellene fra sist lørdag handler således ikke om KIL. De var til dels ledd i kjent smittevei, dels sporadiske tilfeller. Altså ikke noe spesielt mønster annet enn det vi har sett hele veien i pandemien. Nemlig at smittetallene kan variere mye fra dag til dag, men det er smittetallene uke til uke som sier noe om smittesituasjonen, sier Myhrvold.

Rekorden for hele perioden siden pandemien startet for ett år siden ble registrert i vår kommune den 30. desember (29 smittede per døgn), etterfulgt av den 7. januar (25 smittede).

Savner sterkere oppfordring

Oppegård Avis omtalte kommunelegens risikovurdering fra onsdag forrige uke hvor hun oppfordret alle innbyggere til å teste seg. Noen lesere har allikevel forventet en sterkere oppfordring fra kommunen enn dette, slik Oslo hadde gjort ved å gå synlig ut med informasjon før vinterferien. Oslo hadde økning av tester i uke seks og syv, mens Nordre Follo hadde meget lave tall på antall testede.

– Vi har hele tiden påpekt at det er viktig å teste seg. Indikasjonen for å foreta en test er oppdatert på nettsiden til kommunen. Man skal teste seg hvis man kan ha vært i en situasjon hvor man kan ha vært utsatt for smitte eller har symptomer, ikke kun fordi man har vært på vinterferie. Vi håper mange har vært flinke til å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak, også i vinterferien, sier kommuneoverlegen.

Hun sier at i uke seks var det registrert 937 testede i Nordre Follo, som representerer kun 1,5 prosent av befolkningen i kommunen og er et fall på 72 prosent testede fra uke fire da rekordmange testet seg (3.292 testede).

I uke syv og åtte ble det også registrert veldig få testede i Nordre Follo, henholdsvis 1206 testede i uke syv og 1134 testede i uke åtte.

To innlagte på Ahus per 1. mars

Flere lesere har også reagert på statistikken VG legger frem, om at antall innlagte med Covid-19 på sykehus tilknyttet Nordre Follo kommune (Ahus) utgjør en fjerdedel av alle Covid-19-innleggelsene der per i dag (28 av de totalt 110 per klokken 13.40). Dette avkreftes av kommuneoverlegen.

– Per mandag 1. mars har Nordre Follo kun to pasienter innlagt på Ahus med Covid-19. Tallene har vært lave også i ukene før (fra 0 til 2 pasienter per uke siden uker tre), sier Myhrvold.

Flere lesere lurer også på hvor og hvordan de fleste blir smittet.

– Som oftest blir man smittet gjennom de man kjenner best, det vil si familien, venner og arbeidskollegaer, svarer kommuneoverlegen.

Munnbind på bussene

Flere reagerer også på at mange reisende med buss og tog ikke bruker munnbind. Leserne som har kontaktet Oppegård Avis vil gjerne vite om årsaken til at det ikke innføres påbud om bruk av munnbind på blant annet bussene, både for passasjerer og bussjåfører, slik at de som ikke bruker munnbind kan bøtelegges.

– Det er en sterk anbefaling om å holde avstand på minst én meter. Munnbind er jo kun et supplerende tiltak for de spesifikke situasjonene hvor det ikke er mulig å holde nok avstand. Bussjåføren sitter med ansiktet hovedsakelig vendt bort fra folk og har i tillegg et avsperret område bak seg. Gå heller av bussen hvis du står i trengsel på en buss og ikke kan holde nødvendig avstand, anbefaler kommuneoverlegen.

Myhrvold påpeker at hun er kritisk til unødvendig bruk av munnbind, blant annet utendørs.

– Det viktigste er å holde avstand på én til to meter. Munnbind skal brukes kun i spesifikke situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand (kollektivtrafikk, taxi, evakueringssituasjoner). Munnbind har sin beskyttende funksjon, men vi ser at til og med helsepersonell som har munnbind som den eneste beskyttelsen, blir smittet. Jeg påpeker nok en gang at det er mer effektivt å holde avstand på minst en til to meter, sier Myhrvold.

Fra 27 til 13 prosent med ukjent smittevei

I forrige risikorapport fra torsdag 25. februar skrev kommuneoverlegen at andel smittetilfeller med ukjent smittevei ble nedjustert til 13 prosent (gjelder for perioden fra 8. februar til 21. februar) fra tidligere 27 prosent for perioden fra 1. februar til 17. februar.

– Som nevnt tidligere kan det skje i ettertid at man finner sammenhenger i smittesporingen slik at tall for kjent/ukjent smittevei kan endres over tid, forklarte Myhrvold.

Oppegård Avis skrev at andel smittede med ukjent smittevei i Nordre Follo lå stabilt i fjor høst, men økte gradvis fra 20 prosent i oktober 2020 til mer enn 30 prosent per 4. februar 2021.

 • 20 prosent i oktober
 • 28 prosent i november
 • 25 prosent i desember.
 • Over 30 prosent (per 4. februar, smittesituasjonen var på risikonivå fem i Nordre Follo)
 • 27 prosent (for perioden fra 1. februar til 17. februar)
 • 13 prosent (for perioden fra 8. februar til 21. februar).

Les også: Finner ikke smittevei hos 27 prosent smittede

Endret rutiner siden 10. februar

Oppegård Avis har prøvd å finne ut om årsaken til at antall smittede med ukjent smittevei har plutselig blitt halvert.

– Har kommunen blitt bedre på smittesporing? Hva er årsaken til at andel smittede med ukjent smittevei har plutselig blitt nedjustert fra 27 til 13 prosent på kort tid?

– Siden 10. februar har vi endret rutiner når det gjelder registrering av smittede i våre systemer. Vi bruker nå et nytt verktøy fra FHI i form av et Excel-ark som smittevernlegen i Nordre Follo bruker for å plotte informasjonen han får etter smittesporerne, sier Myhrvold.

Ifølge henne handler denne metoden om kvalitetssikring av informasjonen fra smittesporerne.

– Hvorfor kan kommuneoverlegen ikke presentere både tallene registrert av smittesporerne og tallene kvalitetssikret av smittevernlegen i etterkant, for å sammenlikne disse?

– Å definere en kjent eller ukjent smittevei er ingen eksakt vitenskap. Det er ofte en vurdering om hvor sannsynlig smitteveien er. Dette er det samme materialet som leses på forskjellige måter, sier Myhrvold.

– Hvorfor presenteres statistikken over antall smittede med ukjent smittevei ikke uke for uke, det handler jo om ukentlige risikorapporter?

– Det kan bli litt forvirrende. Det knyttes noe usikkerhet til registrering av smittede med ukjent smittevei. Denne statistikken handler om et anslag og må tolkes med forsiktigheten. Når vi har færre smittetilfeller, vil hvert enkelt tilfalle gi større utslag på denne statistikken. Risikovurderingen er basert på de medisinsk faglige vurderingene jeg har gjort, sier Myhrvold.

Minst to meter mellom utøverne

Oppegård Avis har også blitt kontaktet av en student som lurer på følgende:

"Jeg får ikke lov til å møte mer enn fem personer i trygge omgivelser hjemme. Samtidig er det helt lov for meg å dra ned på SATS og trene (puste tungt og svette) med 21 personer pluss instruktør i samme rom på gruppetrening. Her er det heller ingen regler om munnbind. Disse rommene er veldig små, luften er tett, og jeg er sikker på at hvis en blir smittet, så blir alle det. Hvordan i alle dager kan dette forsvares smittevernsmessig?" skriver vedkommende.

– Treningssentrene må drives forsvarlig, slik at det skal være minst mulig smittefarlig å trene der. Det må tilrettelegges riktig, med blant annet avstand på minst to meter mellom utøverne. Avstand er det viktigste, understreker kommuneoverlegen.