BEKYMRET: – Vi forstår at enkelte enten ikke ser problemet eller har satt seg inn i saken ved at Norges største fengsel kan bli vår nye nabo, men dette vil ha store konsekvenser for Kolbotn som et attraktivt bo- og oppvekstmiljø, sier Stian Andersen (40) og Torkel Grahm-Haga (41).

– Oppleves som et trussel mot nærmiljøet

Det har kommet kraftige reaksjoner fra de berørte innbyggerne på manglende involvering i planen om den eventuelle etableringen av Norges største fengsel i et boligområde på Trollåsen.

Publisert Sist oppdatert

– Denne saken skremmer vettet av oss og oppleves som et trussel mot nærmiljøet her på Kolbotn. Mange av oss er sjokkert over den lukkede prosessen og den manglende involveringen av de berørte innbyggerne og bedriftene. Det er rett og slett ubegripelig at det kan plasseres et så stort fengselsanlegg midt i et eksisterende bomiljø uten at de berørte innbyggerne har blitt hørt, sier Stian Andersen (40) og Torkel Grahm-Haga (41) fra Trollåsen.

Aktuelle tomtealternativer:

  • 1. Trollåsveien 8 (i Mastemyr næringspark på Trollåsen) i Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141).
  • 2. Haugenstua i Oslo (Gnr/bnr: 104/3).
  • 3. Heggedal i Asker (Gnr/bnr 70/35).
  • 4. Solvang i Lier (Gnr/bnr 161/26).
  • 5. Kroksrud i Ullensaker (Gnr/bnr 27/3).
  • Bredtveit i Oslo (Gnr/bnr 91/1), lagt på is av forrige regjering på grunn av protester fra naboer.

De er naboer til den private næringstomten i Trollåsveien 8, som ligger vis-a-vis Trollåsen senter. Tomten på cirka 70 dekar er nå under vurdering hos Statsbygg som ett av de totalt fem aktuelle alternativene for et nytt fengsel. Fengselet vil bli Norges største og skal ha om lag 300 soningsplasser. Det skal erstatte dagens fengsel i Oslo, som er i kritisk tilstand.

Startet aksjonsgruppe

Statsbygg skrev på sin hjemmeside at det forventet at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skulle i løpet av våren 2022 beslutte hvor det nye fengselet skulle bygges, men nylig har de endret dette til kun "i 2022".

– Det kan godt hende at beslutningen kommer i løpet av våren, men det er JD og ikke vi i Statsbygg som skal mene noe om dette, sier kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Da Oppegård Avis skrev om planene for Trollåsveien 8 for tre uker siden, kom dette som et sjokk for mange av innbyggerne ved Kolbotn. På kort tid ble det startet en aksjonsgruppe på Facebook («Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn») for å mobilisere de som er imot fengselet til kamp. I løpet av to uker har gruppen fått 495 medlemmer. Initiativtakerne har også kontaktet alle gruppelederne for å gå i dialog med lokalpolitikerne om saken.

Les også: Trollåsen vurderes som tomtealternativ for nytt Oslo fengsel

OSLO FENGSEL: Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo, og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet er et av Norges største med plass til 243 mannlige innsatte.
BLE VALGT BORT: I februar 2021 begynte Statsbygg å se på en delt løsning, hvor "Botsfengselet" (avdeling A ved Oslo fengsel, oppført i 1844-1851) på Grønland skulle gjenåpnes som fengsel, men allerede i mai valgte daværende regjering å lette etter en ny lokalisering utenfor Oslo.

24 kommuner

Det var sist sommer at Nordre Follo kommune kastet seg i kampen om å få nye Oslo fengsel med 200 til 300 arbeidsplasser.

Mandag 16. august ble det avholdt et informasjonsmøte i regi av Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet (JD), hvor Nordre Follo og 23 andre kommuner rundt Oslo var invitert.

STEINMUREN: Steinmuren omkranser hele "Botsfengselet", som er avdeling A til Oslo fengsel.

Vraket tomten på Langhus

En halvannen uke senere ble saken behandlet av formannskapet. Da anbefalte kommunedirektøren å vurdere følgende tomtealternativer i Nordre Follo: Trollåsveien 8 (i tidligere Oppegård kommune) samt tomtene på Berghagan og Fugleåsen (på Langhus i tidligere Ski kommune). Samtidig påpekte Henriksen at begge alternativene på Langhus er dårligere løsninger enn det i Trollåsveien 8 med tanke på kollektivtilbudet.

I det fire siders saksfremlegget til formannskapet er Trollåsen-alternativet beskrevet av kommunedirektøren med én setning: "På Mastemyr er gnr/bnr 239/141 alene 69,7 mål og treffer godt på de fleste utvelgelseskriteriene."

Ifølge Østlandets Blad, som omtalte saken, meldte ordfører Hanne Opdan i det samme formannskapsmøtet at eieren av den foreslåtte eiendommen på Berghagan ikke ønsket å selge tomten, så dermed sto bare eiendommen i Trollåsveien 8 igjen som det eneste alternativet fra kommunedirektøren.

– Da Berghagan ble vurdert som en aktuell tomt for et nytt storfengsel i 2020, gikk ordfører Hanne Opdan ut i media og skrev brev til Justisdepartementet med budskap om at det var store interessekonflikter ved å plassere et fengsel der. Hun klaget også på manglende informasjon og involvering av kommunen i Statsbyggs prosess med søk etter tomt, påpeker Grahm-Haga og Andersen.

Har ikke blitt involvert

Naboer til Trollåsveien 8 reagerer sterkt på at kommunedirektøren ikke har nevnt noe om konsekvenser for beboerne og bomiljøet i saksfremstillingen.

– Vi har heller ikke blitt involvert på noe tidspunkt i prosessen av kommunen, De har ikke ivaretatt og representert oss som innbyggere på en god måte i denne saken, sier Andersen og Grahm-Haga.

De tilføyer at det er helt utrolig at ordføreren utelukker dem fra prosessen, særlig tatt i betrakting at hun selv tidligere har klaget på manglende involvering og informasjon ved mulig lokalisering på Berghagan.

Må være ferdig regulert i 2024

Innen tidsfristen 16. september sendte kommunen inn et tilbud til Statsbygg, med beskrivelsen av tomtene som kan være aktuelle for oppkjøp i forbindelse med etablering av Norges største fengsel.

Siden det haster for Statsbygg med å finne ny tomt, bør den nye tomten kunne være ferdig regulert i løpet av 2024, ifølge kravene de har satt.

Statsbygg har brukt sommeren og høsten på tomtesøk. Etter en samlet evaluering av de totalt 53 alternativene (i tillegg til tomtene fra tidligere tomtesøk) har de valgt Trollåsveien 8 og fire andre tomter som mulige alternativer til det tidligere alternativet på Bredtveit i Oslo.

STANDARISERT FENGSELSBYGG: Bildet viser det nye Froland fengsel i Agder, som har 200 soningsplasser. Det ble bygget på en tomt på cirka 100 dekar i areal (bygningsmasse på ca. 17.400 kvadratmeter fordelt på seks bygg) for 1155 millioner kroner (ekskl. tomt). Statsbygg bygger denne typen fengsler nå. Fengselet er basert på den såkalte Modell 2015 (M2015), et standardisert fengselsbygg, i tillegg til en del andre funksjoner som er utviklet i samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Statsbygg. M2015 var første gang tatt i bruk i Indre Østfold fengsel Eidsberg og Romerike fengsel Ullersmo i 2017, som var bygd som modulbygg.

– Enorme konsekvenser

Astrid Reehost, som gikk forbi da Oppegård Avis intervjuet de ovennevnte naboene, mener at etablering av et fengsel i det aktuelle området er uproblematisk.

– Et sted må det jo ligge, sier hun.

Andersen og Grahm-Haga rister bare på hodet. De mener at et så stort og dominerende anlegg som dette ikke bør plasseres i så umiddelbar tilknytning til et boligområde.

– Vi forstår at enkelte enten ikke ser problemet eller har satt seg inn i saken ved at Norges største fengsel kan bli vår nye nabo, men dette vil ha store konsekvenser for Kolbotn som et attraktivt bo- og oppvekstmiljø, sier de to.

– Fengselet vil være synlig fra store deler av Kolbotn. Det vil bli et massivt og lukket anlegg med høye murer som vil ruve i omgivelsene i tillegg til økt trafikkbelastning og lysforurensning fra fengselets flombelysning. All vegetasjon må fjernes fra tomten og vil gi direkte innsyn fra nabolaget til fengselet, legger de til.

TETT PÅ BEBYGGELSE: Bildet viser den aktuelle tomten i Trollåsveien 8 (omringet i rødt) med den eksisterende næringsbebyggelsen, sett sett fra nabolaget rett ovenfor veien.
DAGENS NÆRINGSBYGG: Det er dette næringsbygget i Trollåsveien 8 (ett av de totalt fire byggene på tomten) du ser på bildet ovenfor.

– Belastende

Grahm-Haga og Andersen påpeker at etablering av Norges største fengsel i et godt etablert nabolag vil føre til forringelse av bomiljøet og verdien på både eksisterende og nye boliger.

– Det er belastende å bo ved et fengsel. Det vil prege alle som bor her, også med tanke på størrelsen og høyden på bygget, og ikke minst den enorme økningen i trafikken vi får, sier de.

De mener saken har enorme konsekvenser for hele nabolaget og Kolbotn, og forstår ikke årsaken til kommunens manglende involvering av innbyggerne i prosessen.

– I dag er det mange ressurssterke familier som bor i området, men et stort fengsel i området vil på sikt endre hele nabolagets profil. Hele Kolbotn vil bli stemplet som fengsel. Politikerne må få øynene opp for hva slags byrde de er i ferd med å pålegge Kolbotn.

– Tenker kortsiktig

– Med de siste etableringene, som trenings- og sertifiseringsanlegget for Oslo politidistrikt i Kodak-bygget, kontrollsenteret til det nye regjeringskvartalet i Lienga 4 og Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, føler vi at lokalpolitikerne ønsker å legge inn her, i den nordlige delen av kommunen, alt som er uønsket i Ski, sier Andersen og Grahm-Haga.

De påpeker at det er mange bedrifter som er etablert i Mastemyr næringspark. Flere av disse, blant annet den lokale iskremfabrikken Kulinaris og transport- og spedisjonsfirmaet Jacspeed, er de største leietakere i Trollåsveien 8, med ti-årskontrakter frem i tid.

– Dessverre virker det som at lokalpolitikerne tenker kortsiktig og at de er ukritiske til hva som de ønsker av utvikling i denne delen av kommunen. De bør tenke på konsekvensene for det eksisterende bomiljøet ved slike etableringer, men også med tanke på at det er planlagt 500 nye boliger på Volvo-tomten. Ved å si ja til Norges største fengsel i området sier de nei til mye annet som kan realiseres i området, sier Grahm-Haga.

Powered by Labrador CMS