HER KAN NYTT OSLO FENGSEL BLI LOKALISERT: Tomten i Trollåsveien 8, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst.

Trollåsen vurderes som tomtealternativ for nytt Oslo fengsel

Oslo fengsel skal flyttes til et nytt sted. Tomten like ved Trollåsen senter vurderes nå som ett av de totalt fem aktuelle alternativene.

Publisert Sist oppdatert

Den aktuelle tomten ligger i Trollåsveien 8 og er en del av Mastemyr næringspark.

STOR TOMT: På bildet ser du innkjøringen til den aktuelle eiendommen i Trollåsveien 8. Eiendommen er på cirka 70 dekar. I sommer kjøpte Statsbygg en mindre tomt på 43 dekar, nord for den aktuelle tomten, for å etablere et kontrollsenter til det nye regjeringskvartalet innen 2026.
FRA INDUSTRI TIL FENGSEL: I dag er Trollåsveien 8 en del av Mastemyr næringspark. Flere store leietakere, blant annet Jacspeed og Kulinaris holder til på denne adressen.

Tomten, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst.

Statsbygg jobber på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å finne egnede tomter for nytt Oslo fengsel.

Etter å ha fått inn 50 nye forslag vurderer nå Statsbygg den ovennevnte tomten på Trollåsen som en av de fem alternativene for et nytt Oslo fengsel.

SENTRALT PÅ TROLLÅSEN: Den aktuelle tomten i Trollåsveien 8 ligger i Mastemyr næringspark og har gårdsnummer 239 og bruksnummer 141.

Skal erstatte fengsel på Grønland

Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel, som ligger på Grønland, og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo. Den tekniske tilstanden ved dagens fengsel er kritisk, og det haster med å finne ny tomt.

OSLO FENGSEL: Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo, og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet er et av Norges største med plass til 243 mannlige innsatte.

Statsbygg søkte etter tomter sommeren 2021 og fikk inn 50 tomteforslag fra kommuner og private. Disse, og tomter fra tidligere tomtesøk, er vurdert etter egnethet, risiko og kostnad.

Særlig har avstand og kjøretid til Oslo sentrum vært avgjørende for rangeringen av tomtene, ifølge Statsbygg. Det er fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel.

Kommer med anbefalinger før jul

Etter en samlet evaluering har Statsbygg nå vurdert fem tomter som mulige alternativer til alternativet på Bredtveit i Oslo (Gnr/bnr 91/1), som er nå lagt på is på grunn av protester fra naboer.

De fem nye tomtene som vurderes nå av Statsbygg er i ikke-rangert rekkefølge:

  • Trollåsen (Mastemyr næringspark), Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141)
  • Haugenstua, Oslo (Gnr/bnr: 104/3)
  • Heggedal, Asker (Gnr/bnr 70/35)
  • Solvang, Lier (Gnr/bnr 161/26)
  • Kroksrud, Ullensaker (Gnr/bnr 27/3)

Statsbygg anbefalinger vil bli gitt til departementet før jul. Det forventes at beslutning om tomt tas i løpet av våren 2022.

FEM ALTERNATIVER: Kartet viser fem aktuelle alternativtomter.

Kjøpte en nabotomt

Oppegård Avis har skrevet at det er nå store planer for det aktuelle området.

I begynnelsen av juli ble naboeiendommen i Lienga 4 solgt til Statsbygg for 54 millioner kroner. Her skal det bygges "check point" eller kontrollsenteret til det nye regjeringskvartalet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2026.

På kontrollsenteret vil all post og varer som skal til regjeringskvartalet bli kontrollert. Senteret vil også kontrollere varebiler som skal levere varer til private virksomheter som er nabo til regjeringskvartalet.

Planområdet er på cirka 43 dekar i areal og ligger mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).

Les også: Her skal det bygges check point til det nye regjeringskvartalet

Store endringer i området

Oppegård Avis har også skrevet at nabotomten i Lienga 6-8 skal utvide kontorbygningen (kjent som Stabburet-bygget) med et nybygg på fire etasjer på parkeringsplassen sør i planområdet.

Like ved ligger også Kodak-bygget. Mesteparten av bygget benyttes som trening- og sertifiseringsanlegg for Oslo politidistrikt (Oslo pd). Siden 2015 har Oslo pd leid cirka 15.000 kvadratmeter til treningslokaler i deler av den aktuelle eiendommen.

– Leiekontrakten vår er sagt opp, med utløp 1. september 2023, da treningslokalene i henhold til regler for offentlige anskaffelser må ut på anbud når kontrakten utløper. Det er da anbudskonkurransen som avgjør hvorvidt vi skal fortsette å ha treningslokaler på Lienga eller om det blir et annet sted, sa Tor Dalen, seniorrådgiver i stab for virksomhetsstyring ved Oslo pd, til Oppegård Avis i september i år.

Vi har også skrevet at Volvo Maskin-tomten, som ligger øst før de ovennevnte tomtene, skal det bygges 500 til 550 nye boliger, en ny barnehage med fire til seks avdelinger og en ny dagligvarebutikk med en liten kafé.

Les også: Slik kan Volvo-tomten se ut

Powered by Labrador CMS