JAN BAALSRUDS PLASS

I FORFALL: Fontenen på Jan Baalsruds plass virker ikke lenger.
I FORFALL: Fontenen på Jan Baalsruds plass virker ikke lenger.

Sjekk hva som blir gjort med Jan Baalsruds plass

– Kommunen og Citycon ble enige om fordeling av oppgaver, men det er noe forsinkelse i arbeidene som følge av mye vindfall fra forrige uke som må prioriteres, sier Gry Larsen, virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo kommune.

Publisert Sist oppdatert

I midten av august publiserte Oppegård Avis artikkelen "Sjokkert av forfallet på Jan Baalsruds plass", med flere bilder som dokumenterer forfallet på Jan Baalsruds plass, som er selve hjertet eller den mest sentrale plassen i det som var gamle Oppegård kommune.

ANSVARSFORDELING: Tabellen i saken viser ansvarsfordeling mellom de to partene (forkortelsene i tabellen: OK er for Oppegård kommune, KT er for Kolbotn Torg), ifølge avtalen fra 2010 (den er fortsatt gjeldende) om drift og vedlikehold av øvre og nedre torg på Jan Baalsruds plass. Kilde: Nordre Follo kommune
ANSVARSFORDELING: Tabellen i saken viser ansvarsfordeling mellom de to partene (forkortelsene i tabellen: OK er for Oppegård kommune, KT er for Kolbotn Torg), ifølge avtalen fra 2010 (den er fortsatt gjeldende) om drift og vedlikehold av øvre og nedre torg på Jan Baalsruds plass. Kilde: Nordre Follo kommune

Saken har skapt mye engasjement hos våre lesere. Kommunen har forklart i sitt tilsvar at ansvaret for det som er vist på bildene ligger hos kommunen, Citycon og Kolbotn sameie, hvorav den sistnevnte har ansvar for drift og vedlikehold av Kolben, mens drift og vedlikehold av Jan Baalsrud plass gjøres i samarbeid mellom kommunen og eieren av Kolbotn Torg, Citycon.

Avdelingsleder i Nordre Follo, Per Kristiansen, innrømte etter oppslaget i Oppegård Avis at det hadde gått for lang tid siden kommunen avtalte et møte med Citycon om en gjennomgang av vedlikeholdsplanen og nye behov, samt fornying av samarbeidsavtalen for drift og vedlikehold mellom kommunen og Citycon.

– Det skal holdes et møte mellom kommunen og Citycon 24. august om dette. Plan for vedlikehold må også ses i sammenheng med plan for utvikling av Kolbotn sentrum. Her er det flere ting som henger sammen, presiserte avdelingslederen overfor Oppegård Avis.

Les også: Sjokkert av forfallet på Jan Baalsruds plass

Dette blir gjort

Tirsdag 24. august ble det ovennevnte møtet avholdt. Ifølge Gry Larsen, som er virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo kommune, var dette møtet en befaring mellom kommunen og Citycon for å komme til enighet om fordeling av oppgaver mellom dem når det gjelder driften og vedlikeholdet av Jan Baalsruds plass og de tilliggende områdene (øvre og nedre torg).

Oppegård Avis ba kommunen om innsyn i både referatet fra møtet og de to driftsavtalene (den som gjelder frem til 24. august 2021 og den nye avtalen) for Jan Baalsruds plass. I stedet for den nye avtalen fikk vi kun følgende svar fra Gry Larsen:

– Det ble ikke ført referat fra dette møtet og det er ikke laget en ny avtale, men kommunen og Citycon ble enige om arbeidsfordeling på oppgaver, skriver hun.

Kommunens oppgaver nå er følgende, ifølge Larsen:

  • Kommunen har steamet hele området for ugress.
  • Kommunen vil denne uken lime fast de to løse heller på fontenen.
  • Kommunen vil denne uken støpe fast de smågatestein som er i vannrennen.
  • Snublekanter markeres med gul refleks-tape eller spray.
  • Vi ser på muligheten til å plante høstlyng i potter.

Forsinket av mye vindfall

Oppegård Avis har vært innom Jan Baalsruds plass i dag. Ingen av de ovennevnte punktene har blitt gjennomført av kommunen ennå.

– Det er noe forsinkelse i arbeidene som følge av mye vindfall fra forrige uke som må prioriteres, påpeker Larsen.

Oppegård Avis har ikke fått oversikt over oppgavene Kolbotn Torg ved Citycon skal ha ansvar for. Vi har sendt en e-post til senterledelsen med spørsmål om dette. Vi oppdaterer saken fortløpende.

SKAL LIMES FAST: De to løse hellene har vært stående ved fontenen i flere år. Nå blir de limt fast. Foto: Yana Stubberudlien
SKAL LIMES FAST: De to løse hellene har vært stående ved fontenen i flere år. Nå blir de limt fast. Foto: Yana Stubberudlien
SKAL OGSÅ REPARERES: Den lille bekken eller 'elven', som renner fra fontenen, mangler fortsatt flere brostein. Dette har blitt påpekt til kommunen i flere år.
SKAL OGSÅ REPARERES: Den lille bekken eller "elven", som renner fra fontenen, mangler fortsatt flere brostein. Dette har blitt påpekt til kommunen i flere år.

Har ikke penger i driftsbudsjettet

I oversikten Gry Larsen har sendt oss står det ikke noe om reparasjon av pumpen i fontenen. Kommunen skrev tidligere at pumpen er ødelagt, men at reparasjon måtte ses i sammenheng med samarbeidsavtalen med Citycon og videre planer for plassen.

Reparasjon av granitthellene ved hjørnet til Boots apotek på Kolbotn Torg er heller ikke nevnt av Larsen.

– Det er foreløpig ikke planer om reparasjon av disse hellene. Her er det snakk om stor og tung stein. Det vil eventuelt være et større investeringsprosjekt som eventuelt må tas over investeringsbudsjettet, sa avdelingsleder Per Kristiansen i Nordre Follo i et tidligere intervju.

Drag row

Skal ut med 2 millioner

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunen skal betale 2 millioner kroner til eksterne konsulenter i Multiconsult for å få råd rundt hva som kan gjøre uterommene i Kolbotn sentrum mer attraktive. Målet med prosjektet er å skape et levende sentrum som tiltrekker seg innbyggere i alle aldre.

Like før sommerferien skrev vi om det midlertidige installasjonsprosjektet med blant annet 425 malte bokstaver på Jan Baalsruds plass, som har en kostnadsramme på 150.000 kroner. I tillegg er det bevilget 100.000 til tolv nye blomsterurner som skulle komme på plass i juni, men leveringen er forsinket.

– Tilstrekkelig med midler

På spørsmål om hvor mye penger ble det bevilget til vedlikehold av Jan Baalsruds plass i 2021, fikk vi intet beløp, men en bekreftelse om at beløpet var tilstrekkelig:

– Det er satt av tilstrekkelig med midler til å holde Jan Baalsruds plass i stand, og behovene som er avdekket vil bli rettet opp i tiden framover, forsikret oss avdelingslederen i Nordre Follo.

Han forklarte videre at drift av Jan Baalsruds plass går inn under driften som dekker hele Kolbotn sentrum og omliggende kommunale eiendommer som rådhusparken, Pyramiden, Generasjonsparken, Miljøgata og andre.

Skulle fremstå som rent og ryddig til enhver tid

Ifølge avtalen inngått i desember 2010 mellom gamle Oppegård kommune og den tidligere senterledelsen (Sektor Kolbotn Torg Drift AS), og som er gjeldende per i dag, står det følgende om prinsippene for drift og vedlikehold av Jan Baalsruds plass (øvre og nedre torg):

  • Området skal fremstå som rent og ryddig til enhver tid.
  • Vårrengjøring skal være utført til 1. mai.
  • Drifts- og vekterpersonell på Kolbotn Torg er kontaktpersoner og er å treffe på mobil/ e-post. Kontaktliste utarbeides og oversendes partnere.
  • Drifting av det aktuelle området utføres av begge parter og både Oppegård kommune og senteradministrasjonen ved Kolbotn Torg har begge rett til å kommentere og justere utført arbeid som følge av denne avtalen.

42 vs. 58 prosent

Tabellen på siden viser ansvarsfordeling mellom kommunen (forkortelsen i tabellen: OK er for Oppegård kommune) og Kolbotn Torg (KT i tabellen), ifølge den ovennevnte avtalen, som fortsatt er gjeldende.

I dokumentet står det at avtalen kan sies opp med seks måneders varsel fra begge parter. Det står også at nyinvesteringer og utskiftinger av utstyr av vesentlig kostnad skal avtales og fordeles etter gitt brøk (42 prosent dekkes av kommunen og 58 prosent dekkes av Kolbotn Torg).

I tillegg til den ovennevnte kostnadsfordelingen betaler kommunen en årlig fast pris for andel gatevarme og vann til uteanlegg som blir lagt inn i denne avtalen. Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i det årlige beløpene bevilget til disse formålene de siste fem årene. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Oversikten nedenfor viser kostnadsfordelingen mellom kommunen og Kolbotn Torg:

FORDELING AV DRIFTSANSVAR: Den røde fargen viser områdene kommunen har driftsansvar for.
FORDELING AV DRIFTSANSVAR: Den røde fargen viser områdene kommunen har driftsansvar for.
ANSVARSFORDELING RUNDT SØPPELKASSENE (15 STK).
ANSVARSFORDELING RUNDT SØPPELKASSENE (15 STK).
Powered by Labrador CMS