FOR FRAM: – Kommunedirektøren strekker seg så langt han kan i kritikken nettopp ved å legge frem dette alternativ 3. Dette viser litt av den galskapen som vi hele tiden har ment ligger i vedtaket som er der, sier Høyre-politikerne Knut Oppegaard og Eirik Holmlund.
FOR FRAM: – Kommunedirektøren strekker seg så langt han kan i kritikken nettopp ved å legge frem dette alternativ 3. Dette viser litt av den galskapen som vi hele tiden har ment ligger i vedtaket som er der, sier Høyre-politikerne Knut Oppegaard og Eirik Holmlund.

Mener skolevedtak er galskap

Høyre-politikerne mener Fram-tomten må inneholde mer enn barneskole.

Publisert

Nylig ble det kjent at kommunedirektøren i Nordre Follo går inn for at det utredes et nytt alternativ for plassering ny Sofiemyr skole. Riktignok er ikke forslaget helt nytt. Kommunedirektøren går nemlig inn for å utrede bruk av Fram-tomten til barneskole.

Dette er tomten hvor gamle Oppegård kommune ville bygge ny ungdomsskole sammen med ny Sofiemyrhall med fire hallflater. Prosjektet gikk så langt at det ble signert kontrakt med entreprenør Skanska. Til sammen har det blitt brukt cirka 35 millioner på prosjekteringskostnader, men i fjor snudde det nye Ap-dominerte flertallet i Nordre Follo. Fram-prosjektet ble for dyrt.

Tre alternativer

Nå er altså Fram tilbake, men som barneskole. Saken var oppe til behandling i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur onsdag. Torsdag 18. mars behandles saken i formannskapet, og den skal videre til endelig behandling i kommunestyret.

Norconsult har i samarbeid med prosjektledelsen i kommunen utarbeidet en såkalt KVU-rapport, en konseptvalgutredning for den nye skolen. Det er her det nye alternativet har dukket opp.

KVU-rapporten fra Norconsult skisserer tre alternativer for den nye barneskolen.

1. Oppføre en plassbygget skole på eksisterende skoletomt for Sofiemyr skole.

2. Skolen bygges som modulbygg på eksiterende tomt med skole i drift.

3. Det bygges ny barneskole på Fram-tomten.

Utfordring med sikkerheten

Flertallet i kommunestyret gikk i fjor inn for å bygge en ny Sofiemyr skole i etapper på eksisterende tomt.

Kommunedirektøren fremhever at KVU-rapporten har avdekket store ulemper og risiko knyttet til bygging av skole samtidig med skoledrift på dagens tomt for Sofiemyr skole.

– Bygging kombinert med skoledrift vil i halvannet til to år gi utfordringer knyttet til adkomst, sikkerhet og støy. Bygging samtidig med skoledrift er dessuten en kostnadsdriver, skriver kommunedirektøren.

– Viser litt av galskapen

Knut Oppegaard er fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur, og sitter i fagutvalget sammen med blant andre partifelle Eirik Holmlund. De ser på kommunedirektørens innstilling som en kritikk av det politiske vedtaket som er gjort for ny Sofiemyr skole.

FRAM-TOMTEN:
FRAM-TOMTEN:

– Kommunedirektøren strekker seg så langt han kan i kritikken nettopp ved å legge frem dette alternativ 3. Dette viser litt av den galskapen som vi hele tiden har ment ligger i vedtaket som er der.

– Vedtaket om å bygge ny skole i etapper betyr det samme som å skifte dekk på bilen mens den er i fart. Det flertallet har tenkt er å la ungene leve på en anleggsplass i to år. Jeg vet ikke om jeg skal bruke et så sterkt ord som uansvarlig, men det er i hvert fall veldig trøblete, sier Oppegaard, før partifelle Holmlund følger opp:

– Jeg står ved at jeg mener det var og er et håpløst forslag. Det er tydelig at å bygge en skole etappevis er en skriverbordsidé. Mer er det nesten ikke si, mener Eirik Holmlund.

Foretrekker alternativ 3

Knut Oppegaard håper man kan hale det delvis i land.

– Høyre står fortsatt sterkt på at vi mye heller skulle gjort Fram i den rekkefølgen det var lagt opp til der. Nå kan man kanskje oppnå noe av det samme.

Eirik Holmlund mener det er et klart dilemma med det nye alternativet hvor det utredes bygging av barneskole på Fram-tomten.

– Det at vi plukker ut noen elementer fra det gamle Fram-prosjektet og plasserer det på annet sted forrykker hele planen. Dette utelukker dermed elementene som de andre hensynene Fram-prosjektet løste: Samlet ungomsskole for Fløysbonn og Hellerasten, haller og elementet at Sofiemyr barneskole kunne flytte over i rehabilitert Fløysbonn-bygg, eller nybygg på tomten dersom eksisterende bygningsmasse ikke er egnet.

– Det fjerde hensynet som også var viktig var at vi frigjorde tomtene til Sofiemyr skole og Hellerasten, slik at disse kunne selges til boligformål. Sofiemyr skole ligger på en tomt som fra 2019 er regulert til boligformål.

– Jeg er enig med Knut at blant alternativene som nå foreligger, er alternativ tre langt å foretrekke, sier Eirik Holmlund.

– Må ikke torpedere resten av Fram

– Det vi må få sjekket ut er at dette ikke torpederer resten av Fram-planen, sier Knut Oppegaard.

– Min store bekymring er at vi utelukker resten av planen. Ikke fordi vi liksom skal vinne med å få realisert det Oppegård kommunestyre vedtok, sier Holmlund.

Knut Oppegaard er ved siden av politikken også en sterk ildsjel i idretten, blant annet gjennom sterkt engasjement for Oppegårdmila.

– Vi må ikke glemme aspektet med hallene. Sofiemyrhallen står fortsatt, men den blir ikke bedre ettersom tiden går. Hallflatene var et viktig moment i Fram-prosjektet.

– Poenget vårt enkelt sagt er at Fram-tomten må brukes til noe mer enn bare barneskole. Vi skulle ønske at man kunne ta frem igjen hele Fram-prosjektet, som ligger der fortsatt, sier Knut Oppegaard.

Saken om konseptvalgutredning for Sofiemyr skole behandles i formannskapet torsdag 18. mars. Du kan følge møtet i videovinduet under fra torsdag klokken 18:00.

Powered by Labrador CMS