SLITEN: Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning. Nå foreligger det konkrete alternativer for den nye barneskolen på Sofiemyr.
SLITEN: Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning. Nå foreligger det konkrete alternativer for den nye barneskolen på Sofiemyr.

Vil utrede nytt alternativ for Sofiemyr skole

Det skal bli nye barneskole på Sofiemyr, men hvor skal den ligge? Nå seiler et nytt alternativ opp.

Publisert

I fjor sommer vedtok kommunestyret at det skal bygges ny barneskole på Sofiemyr. Den eksisterende skolen er i laber forfatning, og har i flere år vært jevnlig fulgt opp med inspeksjoner for muggsopp. Det har vært nødvendig å låne klasserom på andre skoler da noen klasserom har vært stengt på grunn av dårlig inneklima.

Gleden blant barn og foresatte var derfor stor da kommunestyret i fjor gikk inn for ny skole på den eksisterende skoletomten, med skole i drift. Den nye skolen skal etter planen bygges etappevis og som modulbygg.

Fram-tomten

Onsdag 17. mars kommer saken om Sofiemyr skole opp igjen til behandling i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur. Norconsult har i samarbeid med prosjektledelsen i kommunen utarbeidet en såkalt KVU-rapport, en konseptvalgutredning for den nye skolen

Det er i denne utredningen det har dukket opp en nyhet. Kommunedirektøren går nemlig inn for at man skal utrede muligheten for å bygge den nye Sofiemyr barneskole på Fram-tomten, altså på tomten hvor den gamle Oppegård-flertallet gikk inn for å bygge både idrettshaller og ungdomsskole. Dette prosjektet ble i fjor skrinlagt av det nye flertallet i Nordre Follo.

Tre alternativer

KVU-rapporten fra Norconsult skisserer tre alternativer for den nye barneskolen.

1. Oppføre en plassbygget skole på eksisterende skoletomt for Sofiemyr skole.

2. Skolen bygges som modulbygg på eksiterende tomt med skole i drift.

3. Det bygges ny barneskole på Fram-tomten.

I sakspapirene til fagutvalget skriver kommunedirektøren blant annet:

"Det er kun gjort en overordnet analyse av dette alternativet for å belyse fordeler og ulemper ved å bygge på den ubebygde tomten. Ut ifra et faglig og økonomisk ståsted er det viktig å belyse dette alternativet."

Ulemper og risiko

Formålet med konseptvalgutredningen er å velge riktig konsept for ny skole før planleggingen går videre. I kommunedirektørens vurdering fremheves det at det må gjøres en helhetlig vurdering av fremdrift, økonomi, kvalitet og bærekraft for å avgjøre hvilket alternativ det vil være mest riktig å gå videre med.

FØRSTE ARBEIDENE: På Sofiemyr er arbeidene akkurat kommet i gang på tomten der det skal etablere midlertidige moduler.
FØRSTE ARBEIDENE: På Sofiemyr er arbeidene akkurat kommet i gang på tomten der det skal etablere midlertidige moduler.

– I kommunestyrets vedtak fra juni 2020 er fremdrift og kostnad prioritert høyest. Men det må likevel gjøres en vurdering av kvalitet, godt læringsmiljø, og bærekraftig bygg.

Kommunedirektøren fremhever også at KVU-rapporten har avdekket store ulemper og risiko knyttet til bygging av skole samtidig med skoledrift på dagens tomt for Sofiemyr skole.

– Bygging kombinert med skoledrift vil i halvannet til to år gi utfordringer knyttet til adkomst, sikkerhet og støy. Bygging samtidig med skoledrift er dessuten en kostnadsdriver, skriver kommunedirektøren.

BLE LAGT PÅ IS: Fram ungdomsskole skulle bygges sammen med nye idrettshall på Sofiemyr. Nå kan tomten i Sofiemyr idrettspark bli barneskole i stedet.
BLE LAGT PÅ IS: Fram ungdomsskole skulle bygges sammen med nye idrettshall på Sofiemyr. Nå kan tomten i Sofiemyr idrettspark bli barneskole i stedet.

I innstillingen til fagutvalget anbefaler kommunedirektøren at det utføres en nærmere konspetvalgutredning av alternativ 3, før det besluttes hvilket alternativ kommunestyret ønsker å gå videre med.

– Alternativ 3 er foreløpig lagt frem som et mer bærekraftig, innovativt og samfunnsøkonomisk alternativ enn alternativ 1 og 2, og bør utredes ytterligere.

Tar kortest tid

Arbeidene med å sette opp de første midlertidige modulene er i gang på Sofiemyr. Kommunedirektøren anbefaler at disse modulene ikke ikke gjenbrukes i ny Sofiemyr skole, men at disse heller eventuelt benyttes som kapasitetsutvidelse for Fløysbonn ungdomsskole når Sofiemyr skole står ferdig.

KVU-rapporten har også avdekket at det nye alternativ 3 vil være det som gir en ny skole på kortest tid av de tre alternativene. Bygges Sofiemyr skole på den gamle Fram-tomten, skisseres det at den nye skolen kan stå ferdig sommeren 2023.

Utvalgsleder Camilla Hile (V) sier følgende om det nye alternativet som har dukket opp:

UTVALGSLEDER: Camilla Hille er leder av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur.
UTVALGSLEDER: Camilla Hille er leder av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur.

– Ny barneskole på Sofiemyr haster aller mest, men det er også veldig viktig å finne en god løsning for ungdomsskolekapasiteten. Når kommunedirektøren nå ber om grønt lys for å utrede dette nye alternativet til plassering, så må det også komme et godt alternativ for ungdomsskolekapasiteten. Jeg er spent på hvilket helhetlig og langsiktige grep som vil bli foreslått i skolebehovsplanen som skal behandles nå i april, sier Camilla Hille til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS