Trafikksikkerhet på Myrvoll

FORNØYD MED TILTAKENE: Jarle Jodnes fra Myrvoll Vel takker nå kommunen og veiingeniør Eirik Kravik Solheim i planavdelingen til UTE Oppegård for de gjennomførte tiltakene med en fartshump og en fotgjengerovergang i Haukeliveien.

Fikk gjennomslag for ny overgang

Myrvoll Vel er meget fornøyd med at det endelig har blitt satt opp en fotgjengerovergang og en fartshump ved Ekornrud barnehage.

Publisert

– Trafikksikkerheten på Myrvoll er en av våre store fanesaker. Det er mange barn og voksne som går til og fra barnehagen, og må derfor krysse den til dels høytrafikkerte Skiveien. Barnehagen er også ofte ute på tur, og det er da høyst nødvendig at de har en trygg overgang over Haukeliveien, sier Jarle Jodnes og Camilla Kirkemo Tokerud, som etterlyste behov for flere sikkerhetstiltak i området på vegne av Myrvoll Vel.

Ifølge dem buttet det litt på vellets ønske om et nytt fotgjengerfelt ved Ekornrud barnehage fra Oppegård kommune.

– Kommunens motargumenter var litt tynne, syntes vi. Derfor kontaktet vi FAU ved barnehagen, og det viste seg at de også hadde fått avslag på samme sak for fem år siden, og igjen med en tynn begrunnelse for avslaget, sier Kirkemo Tokerud. 

Snudde i saken

Myrvoll Vel løftet saken igjen, forsterket nødvendigheten for trafikksikkerhetstiltak og viste til sammenfallende syn hos FAU. I høst fikk de et gjennomslag og kommunen snudde i saken.

Det ble gjennomført trafikkmålinger i Bjørnemyrveien, Stangåsveien og Haukeliveien, som har en fartsgrense på 30 kilometer per time. Det viste seg at behovet for tiltak var størst i Haukeliveien. Her ble det registrert en gjennomsnittshastighet på 42 kilometer per time.

Fredag 22. oktober ble det satt opp en fotgjengerovergang i Haukeliveien. Kort tid etter ble det også etablert en fartshump syd for den.

Les også: Prioriterer kun Tverrveien

 

Powered by Labrador CMS