SKAL BYGGES OM: Prosjektet med ombyggingen av Ski sykehus har blitt utsatt til neste år. Etter planen skal poliklinikken til Ahus flyttes ned til underetasjen, mens den kommunale legevakten skal få mer plass og fortsette driften videre i den samme etasjen etter ombyggingen.

Har ingen planer om nytt sykehus i Follo fram til 2030

– Det foreligger ingen planer om et sykehus i noen av Follokommunene, men vi har planlagt å bygge mange nye sykehusbygg i andre kommuner de neste årene, sier medievakt Nina Cecilie Olkvam i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert Sist oppdatert

Etter oppslaget om Høyres forslag knyttet til regulering av den kommunale tomten ved Rosenholm stasjon til fremtidig etablering av et nytt lokalsykehus på stedet, har Oppegård Avis tatt kontakt med Helse Sør-Øst RHF.

Les også: Vraket forslaget om nytt lokalsykehus på Rosenholm

Om Helse Sør-Øst RHF:

  • Det største blant den norske stats fire regionale helseforetak.
  • Landets største arbeidsgiver (cirka 81.000 ansatte).
  • Ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst.
  • Sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker som bor i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder.
  • Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

  • Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

  • Hovedkontoret ligger på Hamar.

Vi har spurt ledelsen i helseforetaket om det foreligger noen kortsiktige eller langsiktige planer hos dem når det gjelder nye sykehusbygg i Nordre Follo eller noen andre Follo-kommunene.

– Det foreligger ingen planer om et sykehus i noen av Follokommunene, men Helse Sør-Øst har planlagt å bygge mange nye sykehusbygg i andre kommuner de neste årene, sier medievakt Nina Cecilie Olkvam i Helse Sør-Øst RHF.

Hun sier at fram til 2030 planlegges det prioriterte byggeprosjekter for om lag 77 milliarder kroner i regionen.

– Dette gjelder blant annet nye sykehusbygg i Oslo og et nytt somatikk og strålebygg ved Kalnes, sier Olkvam.

Les også: – Krevende problemstillinger

– Ikke aktuelt

Oppegård Avis har informert Helse Sør-Øst om de store boligutviklingsplanene OBOS har for området ved Rosenholm stasjon, og om det eventuelle samarbeidet på tvers av kommunegrensene som man kan oppnå ved en eventuell etablering av et nytt sykehus på stedet. Allikevel ønsket ikke Helse Sør-Øst å høre noe om en spennende tomt på Rosenholm.

– Som sagt foreligger det ingen planer om et nytt sykehus i Follo. Derfor er det ikke aktuelt for oss å kommentere på et eventuelt tomtevalg, sier Olkvam.

Les også: – Det er å holde innbyggerne for narr

Utsatt til neste år

Oppegård Avis har nylig skrevet om Ski sykehus hvor ombyggingsarbeidene har blitt utsatt.

Lokalene til den kommunale legevakten i Ski, som holder i byggets andre etasje, skulle også bygges om og utvides. Etter planen skulle poliklinikken til Ahus, som holder til i den samme etasjen på Ski sykehus i dag, flyttes ned til underetasjen, mens den kommunale legevakten skulle få mer plass og fortsette driften videre i den samme etasjen etter ombyggingen.

Det var forventet at prosjektet med ombyggingen skulle komme i gang i løpet av høsten 2022, men i slutten av juni var det meldt inn forsinkelser i prosjektet, som skyldtes rehabilitering av hele avløpssystemet på sykehuset. Gjennomføringen av de planlagte tiltakene har nå blitt utsatt til neste år.

Powered by Labrador CMS