HELSE-SAMLING: Hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet, Jøri Fredstad, Fritz Solhaug (kommunalsjef i Frogn), Marita Kolstrøm (leder Follo LMS), Else Karin Myhrene (kommunalsjef i Nordre Follo), Marit Kronborg (kommunalsjef i Nordre Follo), Marit Roxrud Leinhardt (kommunalsjef i Ås) og Anna- Lena Dypdalen (prosjektleder for Nordre Follo LMS og døgnlegevakt ) ser fram til et godt samarbeid Follo-kommunene imellom.
HELSE-SAMLING: Hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet, Jøri Fredstad, Fritz Solhaug (kommunalsjef i Frogn), Marita Kolstrøm (leder Follo LMS), Else Karin Myhrene (kommunalsjef i Nordre Follo), Marit Kronborg (kommunalsjef i Nordre Follo), Marit Roxrud Leinhardt (kommunalsjef i Ås) og Anna- Lena Dypdalen (prosjektleder for Nordre Follo LMS og døgnlegevakt ) ser fram til et godt samarbeid Follo-kommunene imellom.

Helse-samarbeid tilbake til start

Nordre Follo kommune maktet ikke å etablere sitt eget lokalmedisinske senter og døgnlegevakt fra nyttår av. Nå kan Follo-kommunene være tilbake til slik det startet i 2016.

Publisert

I 2016 ble Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS) etablert, et helsesamarbeid mellom Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Nesodden og Enebakk.

Selskapet var et såkalt IKS (interkommunalt selskap), som Nordre Follo og Nesodden sa opp avtalen med i 2018. Nordre Follo kommune hadde planer om å etablere sitt eget lokalmedisinske senter og døgnlegevakt fra nyttår, og leie ut tjenester til Nesodden kommune.

Da Frogn, Ås og Enebakk så hvor mye det ville koste å drive videre alene, sa de også opp avtalen med Follo LMS, og gikk i dialog med Nordre Follo kommune om et samarbeid, noe Nordre Follo ikke hadde noe imot.

Nå er Follo-kommunene igjen samlet på Ski sykehus, med lokalmedisinsk senter og legevakt, akkurat slik det var etter etableringen i 2016. Navnet og styringsform er endret fra Follo LMS til Follo Medisinske Senter, og det skal bli et vertskommunesamarbeid, med Nordre Follo kommune som vert, noe som ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune sist torsdag.

Saken ble behandlet i kommunestyret onsdag kveld, etter at Oppegård Avis gikk i trykken. Der ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Nå er det opp til de andre kommunene å velge om de vil følge Nordre Follo kommune, eller ikke.

Kommunalsjef i Ås, Marit Roxrud Leinhardt og kommunalsjef i Frogn, Fritz Solhaug, imøteser samarbeidet med glede.

Styringsform

– Vi er i en svært god dialog med de andre Follo-kommunene, og er helt sikre på at vi skal få på plass et tilbud innbyggerne skal bli svært godt fornøyd med, sier kommunalsjef Marit Kronborg.

Oppegård Avis møtte kommunalsjefene, lederen for Follo LMS  Marita Kolstrøm, og hovedtillitsvalgt Jøri Fredstad på det som tidligere var Oppegård rådhus.

Fredstad sier at de ansatte ved Follo LMS likte dårlig den saken som dukket opp like før jul da Nordre Follo kommune prøvde å etablere LMS og legevakt på egenhånd. De var svært bekymret for sin arbeidshverdag, da Follo LMS gikk i oppløsning.

– Vi er svært godt fornøyd med det forslaget som nå ligger på bordet, sier Fredstad.

To sjefer og to legevakter

Anna-Lena Dypdalen ble ansatt som prosjektleder for etableringen av Nordre Follo lokalmedisinske senter og døgnlegevakt. Hva som skjer med denne stillingen, vil Kronborg ikke spekulere i.

– Vi er i dialog om veien videre, sier hun.

Ei heller har politikerne et budsjett å forholde seg.

– Først må vi bli enige om styringsform, så kommer det økonomiske etter hvert, sier Kronborg.

Som før

Innbyggerne i Nordre Follo kommune fortsetter å ha sin daglegevakt på Nordre Follo fastlegekontor i første etasje på Ski sykehus. Ås, Frogn og Enebakk har sin døgnlegevakt i andre etasje. På kveld og natt samles alle Follo-kommunene under samme legevakttak. Nesodden kommune er i dialog om å leie LMS- og legevakttjenester.

Utvalgsleder Tor A. Østby (Sp) vil ikke spekulere i om når hele Follo skal bruke samme døgnlegevakt.

– Nå får vi ta styringsformen først, så får vi se hva veien videre bringer, sier Østby.

I løpet av året blir Follo LMS avviklet.