OPPGITT: – Det er tragisk å se hva som skjer med vannet vårt. Det kunne ha vært en perle. Istedenfor har vi et skittent alge- og kloakkbasseng, sier Trond Grahnstedt (65).

– Spesielt å skylde på dyrebæsj

Trond Grahnstedt (65) er provosertover kommunens bortforklaringer og håndtering av saken om forurensning til Kolbotnvannet.

Publisert

– Det er tragisk å se hva som skjer med Kolbotnvannet og se hvordan denne saken blir håndert av politikere og administrasjonen. Kolbotnvannet kunne ha vært en perle. Istedenfor har vi et skittent alge- og kloakkbasseng, sier Grahnstedt.

65-åringen, som har bodd ved og badet mye i Kolbotnvannet i over 50 år, har engasjert seg i saken etter avsløringene til Oppegård Avis om kloakklekkasjene fra Kolben gjennom mange år samt store utslipp av kloakk fra de to pumpestasjonene på Ekornrud.

Debattinnlegget hans, som ble publisert på oavis.no i begynnelsen av juli, fikk stor oppmerksomhet og ble delt 222 ganger.

Les også: – Bytt ut hele kloakknettet raskt

Avføring fra dyr

Varaordfører og UMPs leder Kjell G. Pettersen (H) har skrevet et debattinnlegg på oavis.no denne uken hvor han påstår at det er avføring fra dyr som er problemet til forurensning av Kolbotnvannet.

Han henviser til den foreløpige rapporten om målingene i Kolbotnvannet i 2017, utført av det interkommunale selskapet PURA. Sistnevnte eies av Ås, Ski, Frogn, Oppegård, Nesodden kommuner.

I februar i fjor ble det tatt prøver fra flere punkter i Kolbotnvannet, men i mai-august samme år kun nederst i bekkene. Ifølge rapporten viser resultatene fra disse målingene et mye større bidrag av bakterier fra dyr enn fra mennesker. Samtidig er det viktig å presisere at det ikke ble tatt prøver ved Kolben eller ved overløp fra pumpestasjone på Ekornrud.

Rapporten er ikke ferdig ennå, men skal legges frem til UMPs behandling i september.

Les også: Forurensing, hemmelighold og tiltak

Betviler kvaliteten på målingene

Etter å ha fulgt med på kommunens bortforklaringer i mange år angående vannkvaliteten, blir det spesielt å skylde på dyrebæsj. Den har de ikke brukt før.

Trond Grahnstedt (65), engasjert innbygger

Trond Grahnstedt reagerer kraftig på Pettersens debattinnlegg. Han betviler også sterkt kvaliteten på målingene som sier at avføring fra dyr er et av de største problemene med forurensing til Kolbotnvannet.

Han viser til NIVAs rapport om overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker i 1972-2014. Her kommer det tydelig frem at det er kloakklekkasjer og ikke avføring fra dyr som er det største problemet.

Hemmelighold

Oppegård Avis har nylig skrevet at da kommunen oppdaget kloakklekkasjen fra Kolben i august i fjor, lot de være å informere innbyggere og folkevalgte. 

Under kommunestyremøtet mandag 18. juni sa rådmannen at lekkasjen dreide seg om 20 til 30 prosent av gråvannet (kloakken) fra Kolben.

I pressemeldingen som kommunen publiserte den 21. juni, ble dette endret til «lite utslipp fra fire personaltoaletter med tilhørende vasker».

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

4 millioner liter kloakk

Torsdag 28. juni fikk Oppegård Avis nye opplysninger fra kommunen hvor den opprinnelige mengden kloakkutslipp ble endret til «10 prosent av det som produseres av kloakk på Kolben». Dette tilsvarer et utslipp på 346.000 liter kloakk i løpet av ett år.

Kloakklekkasjen har trolig pågått i elleve og et halvt år (siden mars 2006 da Kolben kulturhus ble åpnet frem til den 11. september 2017 da lekkasjen ble utbedret og omkoblingen av rørene ble utført), som tilsvarer et utslipp på nærmere 4 millioner liter (3.979.000 liter).

Til tross for den store totalmengden kloakk som lekket ut i Kolbotnvannet, ble verken folkevalgte eller innbyggerne informert om kloakklekkasjen. Ifølge rådmannen har han glemt å informere politikerne om dette.

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Benekter hemmelighold

Varaordfører Kjell G. Pettersen stiller nå spørsmål om saklighetsnivået både i leserinnlegg og i redaksjonelle artikler til Oppegård Avis. Han mener politikerne har blitt orientert om saken.

«Politikerne får relevant informasjon om vassdragene våre minst én gang i året. Det blir litt merkelig når Oppegård Avis tror at politikere skal huske all informasjon de mottar, særlig når det ikke stilles relevante spørsmål», skriver Pettersen i sitt debattinnlegg.

Oppegård Avis presiserer at vi har stilt mange relevante spørsmål til både politikerne og administrasjonen.

Les også: – Dette er hemmelighold

Over 1 millioner liter per år

Oppegård Avis følger opp saken og har også avdekket flere andre forurensningskilder til Kolbotnvannet.

Det viser seg nemlig at store mengder kloakk og overvann renner ut ved kraftig regnvær fra nødoverløpene ved de to pumpestasjonene på Ekornrud og ut i Kolbotnvannet.

Siden Ekornrud pumpestasjon har vært i drift siden midten av 70-tallet og utslippet fra bare i fjor var på over én million liter, kan man bare lure på hvor mye utslipp flommet over i Kolbotnvannet fra de to pumpestasjonene i løpet av de 40 årene.

Les også: Utslipp på 256.000 liter på én dag

Powered by Labrador CMS