ADVOKATEN HAR ORDET: Solveig Brorson Olsen fra Kolbotn advokatfellesskap skriver om fremtidsfullmakt.
ADVOKATEN HAR ORDET: Solveig Brorson Olsen fra Kolbotn advokatfellesskap skriver om fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt - Noe for meg?

Nylig aktualiserte eiendomsmegler Bjørn Vidar Lazar Bråthen temaet fremtidsfullmakter i Oppegård Avis. Her tar den lokale advokaten Solveig Brorson Olsen over stafettpinnen.

Publisert Sist oppdatert

Etter mange års erfaring med utforming av fremtidsfullmakter og tilbakemeldinger etter foredrag, er det min oppfatning at det er mange som ønsker større frihet over egen økonomi enn det som er mulig i et vanlig vergemål. Advokatens rolle er å sørge for at dine ønsker er mulig å gjennomføre ved bruk av en fremtidsfullmakt. Dette innlegget er en praktisk veiledning for hva du bør tenke over. De juridiske kravene på hva som må stå i en fremtidsfullmakt når den blir signert for senere å kunne bli godkjent av Statsforvalteren, er nedfelt i vergemålsloven. Jeg anbefaler her Statsforvalterens hjemmeside.

Når er det «lurt» å skrive fremtidsfullmakt?

Utforming og signering av en fremtidsfullmakt er viktig når du eier verdier utover penger til daglig behov. Skaff deg en oversikt over hva du har på bankkontoer eller fond, bolig som eies eller leies, hytte, bil eller andre verdier som trenger din «signatur» for å kunne brukes eller selges. Har du slike verdier er tidspunktet inne for å skrive en fremtidsfullmakt, helt uavhengig av alder.

Må jeg ha legeerklæring for å signere en fremtidsfullmakt?

Normalt er det ikke behov for en legeerklæring på at du forstår hva det innebærer å bestemme over livet ditt i en fremtidsfullmakt (samtykkekompetanse). Unntaket er hvis du og dine pårørende er klar over at du er i starten på en sykdomsutvikling som kan føre til tap av evne til å forstå konsekvenser av egne valg. Legeerklæring kan da hindre senere uenighet om hvem som skal være fullmektig og hva du ønsket at fullmektigen skal gjøre. I et slikt tilfelle anbefaler jeg at den konkrete fremtidsfullmakten tas med til en lege som kjenner deg og at legen gir en påskrift om at du forsto konsekvensene av fullmakten.

Normalt er det tilstrekkelig at vitnene som signerer fullmakten din går god for at du «var ved dine fulle fem» da du signerte fullmakten.

Hva skjer hvis det i fremtiden påstås at fremtidsfullmakten er ugyldig?

Hvis vitnene tok feil og fullmakten har bestemmelser i strid med interessene til f.eks. arvinger som ikke er fullmektiger, kan det reises klagesak hos Fylkesmannen om at fremtidsfullmakten må settes til side som ugyldig. Du vil da kunne få oppnevnt ordinær verge, men friheten til forvaltning iht. dine ønsker faller bort eller blir sterkt redusert. F.eks. vil salg av bolig normalt bli godkjent av Statsforvalteren, men salgsgevinst vil bli bundet på vergemålskonto. Fullmaktens angivelse av forskudd på arv m.m. vil også falle bort.

Hva bør stå i en fremtidsfullmakt?

Det finnes mange «standardiserte fremtidsfullmakter» på nettet og de ivaretar stort sett Vergemålslovens formelle krav for at fremtidsfullmakten skal være gyldig opprettet.

Spørsmålet er om du har tilgang til rådgivning slik at dine ønsker om f.eks. å få utført salg, refinansiering i annen bolig, overdragelse til arvinger, forskudd på arv, kjøp av private tjenester mm. kan gjennomføres. Dvs. en forvaltning som går lenger enn vanlig vergemål uten fullmakt. Her vil det i dag ikke bli akseptert generelle/uspesifiserte formuleringer i en fremtidsfullmakt. Spesielt ikke hos Kartverket, finansinstitusjoner, skifteretten og andre offentlige etater m.m. Punktene nedenfor er ikke utfyllende, men en start slik at du kan vurdere hva du har behov for eller ønsker å regulere.

Standard innhold i en fremtidsfullmakt burde starte med ditt navn med fnr., informasjon om ev. ektefelle/ samboer med fnr., angivelse av om du ev. sitter i uskiftet bo, informasjon om livsarvinger, særkullsbarn, hvem som skal være fullmektig for deg inkl. fnr., alternativt flere i fellesskap.

Fullmaktene bør videre omfatte 3 typer oppgaver:

- Sørge for oppfølging av helsetjenester for deg og f.eks. sikkerhetstiltak som GPS-sporing og kjøp av private tjenester.

- Økonomiske oppgaver som betaling av utgifter, sjekke skattemelding, overdragelse og salg av eiendom, salg og refinansiering i annen bolig, overdragelse av eiendom som forskudd på mors-/farsarv eller som testamentsarv til fullmektigen, overta bo til uskifte inkl. gjeldsansvar, tillatelse til å skifte et uskiftebo, salg og overføring av andre eiendommer (f.eks. hytte), bil m.m. Dersom det gis fullmakt til forskudd på arv, må det også gis fullmakt til innsyn i testamentsregisteret.

- Disposisjonsfullmakt til banken slik at fullmektigen kan betale dine utgifter via nettbank og forvalte finansielle instrumenter som fond og aksjer registrert i ditt navn.

Kort oppsummert: Fremtidsfullmakten din bør være en konkret oversikt som beskriver alle oppgavene som skal forvaltes av din fullmektig hvis du trenger bistand i fremtiden. Den sikrer dine ønsker fra signering og frem til du en gang i fremtiden faller fra, som en «forsikring».

Det er Statsforvalteren som, eventuelt en gang i fremtiden, sjekker om legeerklæringen som sendes inn bekrefter at du ikke lenger kan ta vare på deg selv og gir attest på at fremtidsfullmakten er gyldig for bruk.

Powered by Labrador CMS