MYRVOLL: De siste årene har det vært en massiv utbygging av blokker på Myrvoll. Og mer skal det kanskje bli...
MYRVOLL: De siste årene har det vært en massiv utbygging av blokker på Myrvoll. Og mer skal det kanskje bli...

Raser mot utbyggingsplaner

Til Formannskapet i Nordre Follo: Vi er ikke sinna, bare veldig, veldig skuffet……

Publisert

Formannskapet i Nordre Follo behandlet innspillene til arealplan for kommunen i årene 2023 til 2034, onsdag 9. februar 2022. Vi fulgte saksbehandlingen spent på nett tv.

Vi, som innbyggere og grunneiere, hadde sendt innsigelser til hele Formannskapet vedrørende forslag til omregulering av Frydenberg, Myrvoll fra småhus bebyggelse til sentrumsnære formål. For oss handler dette om stedet vi bor, og stedet vi ønsker å fortsette å bo. Dette er hjemmet vårt!

VIL BLI HØRT: Kjersti E. R. Jenssen og Terje Aamodt Nybakk har skrevet debattinnlegget.
VIL BLI HØRT: Kjersti E. R. Jenssen og Terje Aamodt Nybakk har skrevet debattinnlegget.

Vi trodde, naive som vi er, at våre folkevalgte ville ta i mot innbyggerinnspill med åpne armer, og at kanskje minst en av de folkevalgte i Formannskapet ville reise spørsmålene våre i møtet. Men den gang ei.

Hvordan tenker folkevalgte at innbyggerne skal engasjere seg, når man blir så til de grader neglisjert i sine innspill??? Vi er fremdeles hverken sett eller hørt, med unntak av ett brev fra administrasjonen som beklager at vi ikke er informert tidligere.

Kommunedirektøren skriver i arealplanforslaget at: «Kommunedirektøren ønsker også å understreke betydningen av god kommunikasjon og medvirkning i planarbeidet. Gjennom en egen plan for kommunikasjon og medvirkning er det lagt vekt på medvirkning i en tidlig fase – før administrasjonen ferdigstiller et utkast til plan. Dette vil sikre at planforslaget fanger opp viktige interesser og lokal kunnskap som kan bidra bedre løsninger og god forankring.»

Vi antar at dette så fint er tatt med, etter at kommunedirektøren takket ja til samtale om utfordringer i Frydenbergveien. Men at de først er gjeldende etter at planen er vedtatt i mars 2023.

Det er ikke vi som bor her, som eier grunnen, som har foreslått denne omreguleringen. Dette er det kommunedirektøren som har gjort. Vi har i brev til Formannskapet tatt opp utfordringer som:

1. Det kan virke som om man har tatt med den nederste delen av Frydenbergveien for å tilrettelegge for salg av Bakkeveien 1. Det er snakk om 9 eiendommer totalt som er foreslått omregulert.

2. Det har vært massiv utbygging på Trelast tomta og Skogsåsen de senere årene, og dette har vi hatt forståelse for i lys av fortetningspolitikk. Vi har levd med støy, og støy og enda mer støy.

3. Områdemessig mener vi at det går ett naturlig skille mellom Frydenbergveien med småhusbebyggelse og Trelasttomta ved Tverrveien. Vi ser det som lite hensiktsmessig å fortette mer på vår side av Tverrveien. I tillegg er det ett naturlig skille til jernbanen og Skiveien, med furuskog på den grønne kollen i Bakkeveien 1.

4. Det er vedtatt utbygging på Ekornrud, som vil bidra til fortetning langs jernbanen, sammen med Trelast tomta og Skogsåsen.

De siste fire årene er det bygd tre nye boliger bare i vår del av Frydenbergveien. Å rive de til fordel for blokkbebyggelse, kan umulig være bærekraftig.

Videre har kommunedirektøren foreslått å gjøre en utredning om utbygging/fortetting av områder rundt knutepunkt/jernbanen på en 10 minutters gange radius. Det betyr at det kan ta laaang tid før dette er på plass. Oss kjent er det ikke noe tidsperspektiv på denne runden.

Dersom man av en eller annen grunn har ønske om å selge tomtene her, før dette er avklart, vil tomteverdien være drastisk redusert siden kommunen velger å båndlegge tomtene våre i denne byråkratiske prosessen, og våre folkevalgte er tydelig ikke i stand til å gjøre noe med det! En kan jo undre seg om det lønner seg å engasjere seg, når det man blir møtt med er likegyldighet fra våre folkevalgte.

Så dersom noen av dere i formannskapet nå føler at dere kanskje burde ha lest, og tatt opp noen av momentene våre i behandlingen i formannskapet, er vi klare for nye samtaler, og vi kan også by på vafler om noen ønsker det (iflg kommunedirektøren var de gode)

Vi er ikke sinna, bare veldig, veldig skuffa!!!

Kjersti E. R. Jenssen og Terje Aamodt Nybakk

Frydenbergveien 71 b

Powered by Labrador CMS