STENGT SIDEN MANDAG: Flere foresatte har reagert på sterk lukt av mugg i paviljong fire. Nå  er paviljongen stengt.
STENGT SIDEN MANDAG: Flere foresatte har reagert på sterk lukt av mugg i paviljong fire. Nå er paviljongen stengt.

SFO-bygget på Sofiemyrtoppen er stengt

Flere foresatte til barna på Sofiemyrtoppen skole reagerer på at skolen og kommunens administrasjon holder seg tause om innemiljøet på skolen.

Publisert

Oppegård Avis har blitt kontaktet av flere foresatte til elevene på Sofiemyrtoppen skole. De reagerer på at det er sterk lukt av mugg i paviljong fire, som brukes av de tre førsteklassene og barna på 1. til 4. trinn som går på morgen-SFO.

 

STENGT  SIDEN MANDAG: Paviljong fire ligger nord for Sofiemyrhallen. Dette skolebygget brukes av førsteklassingene og barna på 1. til 4. trinn som går på morgen-SFO. Foto: Veronica Grude Docker
STENGT  SIDEN MANDAG: Paviljong fire ligger nord for Sofiemyrhallen. Dette skolebygget brukes av førsteklassingene og barna på 1. til 4. trinn som går på morgen-SFO. Foto: Veronica Grude Docker

En av de foresatte har også vært vitne til at ansatte har brukt spray for å fjerne denne lukten.

Nektet å måle mugg

I forbindelse med dette har foresatte kontaktet rådgiver i miljørettet helsevern i kommunen og spurt om det er mulig å sette i gang med egne målinger av muggsopp i luften i det aktuelle skolebygget.

"Rådgiveren i kommunen sa at det hørtes greit ut, men påpekte at vi måtte kontakte skolen først", sier foresatte, som ønsker å være anonyme. Rådgiver Tina Hveem i miljørettet helsevern i Oppegård bekrefter dette. Utover dette har hun ingen kommentar.

Foresatte reagerer på at verken rektoren på Sofiemyrtoppen skole eller rådmannen ga dem en slik tillatelse etter en henvendelse i slutten av forrige uke. Som følge av denne saken har kommunen valgt å stenge paviljong fire inntil videre for å utføre egne målinger.

PS! Artikkelen fortsetter under saken!

I GANGEN: Her ser du gangen i paviljong fire som nå er stengt.
I GANGEN: Her ser du gangen i paviljong fire som nå er stengt.

Møtte stengte dører

Mandag møtte barna stengte dører til paviljong fire. De fikk ingen forklaring, men en kort skriftlig beskjed på døren om å levere barna til paviljong tre istedenfor.

Tirsdag morgen fikk foresatte ingen forklaring heller, men en e-post med følgende melding fra skolen:

DEN AKTUELLE SKOLEN: Sofiemyrtoppen skole.
DEN AKTUELLE SKOLEN: Sofiemyrtoppen skole.

"I en periode vil paviljong fire hvor barna normalt møter om morgenen være stengt. I den forbindelse vil vi ha morgenSofus (SFO) i basen til 2. trinn i paviljong 3. Vi regner med at dette skal gå bra, de fleste barna er jo godt kjent der. Dere vil få nærmere beskjed om når vi er tilbake til det vante. Ellers er rutinene som de pleier for barna på 2.-4. trinn".

Foresatte etterlyser forklaring

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra foresatte til elevene på skolen som etterlyser en god forklaring fra skolen og kommunen.

De reagerer også på at verken skolens eller FAUs hjemmeside forklarer årsaken til at paviljongen fire har vært stengt i flere dager.

Holder seg tause

Oppegård Avis har prøvd å få svar fra skolens ledelse siden mandag. Vi har fått beskjed om at rektor Linemor Bjørnstad avspaserer resten av uken.

SVARTE PÅ EPOST: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien
SVARTE PÅ EPOST: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

Verken inspektøren eller FAUs ledelse vil kommentere saken.

Det har også vært vanskelig å få kommentar fra skoleeiren, Oppegård kommune, som plikter å føre tilsyn og har kontrollmyndighet i forhold til innemiljø på skolene.

Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler valgte å sende oss en skriftlig kommentar til saken tirsdag ettermiddag:

"Etter at jeg har blitt kjent med saken har jeg jobbet med den under hele helgen sammen med rektor. Det er flott at FAU og foreldre engasjerer seg. Sammen skaper vi et godt miljø for elevene. Det er bestilt målinger fra et eksternt firma som vil måle luftkvaliteten og eventuelt soppsporer. Det ble gjennomført tilsvarende målinger i april i år som lå innenfor normalverdiene. FAU inviteres med når vi skal gjennomføre målingene og resultatene fra prøvene vil også bli presentert for dem i en egen gjennomgang. Inntil forholdene er avklart holdes lokalene stengt".

Behov for omfattende strakstiltak

Ifølge fjorårets tilstandsrapport fra Reinertsen AS har det ikke vært vurdert som hensiktsmessig å rehabilitere barneskolen på Sofiemyr på grunn av et relativt stort behov for tiltak knyttet til blant annet brannsikkerhet, inneklima og energiforbruk.

Vi har ingen forhold som bryter med forskriftene.

Lars Henrik Bøhler, konstituert rådmann i Oppegård

Det har vært foreslått midlertidige strakstiltak til 3,8 millioner kroner på skolen. Om to til fem år er det også anbefalt andre tiltak til 820.000 kroner.

Her kan du lese om behovet for strakstiltak på de andre skolene i Oppegård.

Tre til fire år til uten større tiltak

– Kommunen har foretatt en gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerhet og helse i skolebyggene, og vi følger vår egen tiltaksplan. Vi har ingen forhold som bryter med forskriftene, sa konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler til Oppegård Avis forrige uke.

I forrige avis skrev vi også om at det ikke ville bli gjennomført større tiltak på Sofiemyrtoppen. Rådmannen har foreslått å rive skolebygget og flytte barna til det rehabiliterte Fløysbonnbygget når den nye ungdomsskolen står klar om tre til fire år. Det vil ikke bli gjennomført større tiltak på skolebygg som skal rives eller rehabiliteres, ifølge kommunestyrets vedtak.

Dårlig inneklima

Sofiemyrbygget har fem paviljonger og er totalt sett dårlig isolert, ifølge Reinertsen-rapporten. Det har også vært en del taklekkasjer som har blitt utbedret, men det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet. Det antydes at det kan være en del innebygget fukt inne i den. Trekonstruksjonen i gulv har enkelte steder råtnet opp og blitt byttet. I deler av krypkjelleren står det vann og i enkelte områder lukter det mugg, ifølge rapporten.

Paviljong fire, som brukes av førsteklassingene og barna på 1. til 4. trinn som går på morgen-SFO, har også en kjeller med garderober og gymsal. Kjelleren, som ikke har vært i bruk siden i fjor høst, har ingen isolasjon og området er dårlig drenert. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima. Kjellerlokalene bør ikke brukes eller leies ut før nødvendige tiltak med hensyn til mugg, råtebekjempelse og ventilasjon er utbedret, ifølge rapporten.

– Hadde store astmaplager

Tidligere ansatte ved skolen reagerer også på saken.

"Da jeg jobbet på Sofiemyr, hadde jeg vansker med å være i dette bygget pga store astmaplager. Ingen overraskelse, men veldig synd at informasjonen er så dårlig", skriver Anna Lisa Dæhli til oss på vår Facebook-side.

Eksternt tilsyn på fire skoler

Gjennom søk i postlistene har Oppegård Avis funnet ut at det nylig har vært gjennomført eksternt tilsyn på Greverud, Østli, Hellerasten og Sofiemyrtoppen skoler.

De fire skolene ble plukket ut til å ha tilsyn på blant annet HMS og innemiljø etter forskriften for miljørettet helsevern.

Foreløpig er det ukjent om skolene har fått avvik i tilsynet. Kommunen vil ikke kommentere saken før tilsynsrapportene er offentliggjort. Oppegård Avis følger opp saken.

Powered by Labrador CMS