Oljeutslipp til Tussetjern

SLIK SER DET UT I DAG: Langhus Velforening fikk melding om oljesølet i Tussetjern fredag ettermiddag, og meldte det videre til kommunens miljøavdeling samme dag. Nå har kommunen innført nye rutiner ved innmelding av akutte hendelser: Mistanke om akutt forurensing skal meldes til brannvesenet og ikke til kommunen.
SLIK SER DET UT I DAG: Langhus Velforening fikk melding om oljesølet i Tussetjern fredag ettermiddag, og meldte det videre til kommunens miljøavdeling samme dag. Nå har kommunen innført nye rutiner ved innmelding av akutte hendelser: Mistanke om akutt forurensing skal meldes til brannvesenet og ikke til kommunen.

– Ser ut til å være maksimalt 50 liter utvannet olje

Ved befaringen med kommunen har det kommet frem at omfanget av oljesølet kan være det dobbelte av det Regnbuen Gjenvinning AS opplyste Oppegård Avis om samme dag.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere i dag skrevet at forurensningskilden til oljelekkasjen i Tussetjern er lokalisert hos Regnbuen Gjenvinning, et privat firma på Langhus.

Det er ikke ennå besluttet om forholdet skal anmeldes eller ikke fra kommunens side, ifølge kommunikasjonsansvarlig Silje Stavik i Nordre Follo kommune.

Hva er årsaken til at kommunen ikke vil anmelde saken til tross for at forurensningskilden er lokalisert?

Det er Fylkesmannen som har gitt konsesjon til driften (red. anm.: tillatelse som er nødvendig for å sette i verk en virksomhet) og har ansvar for tilsyn, og som er forurensningsmyndighet. Det er Fylkesmannen som i så fall skal anmelde, så skal kommunen ta stilling til om kommunen eventuelt også skal anmelde saken, sier Stavik.

Hun sier at kommunen har deltatt i et møte med Regnbuen Gjenvinning AS i dag.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis stilt flere spørsmål til kommunen, men spørsmålene vil ikke bli besvart før i morgen, ifølge Silje Stavik.

Fra 25 til 50 liter utvannet olje

Omfanget av det forurensede området samt konsekvenser for Gjersjøen, dyreliv og fauna er ikke kjent ennå.

Tidligere i dag har logistikk- og HMS-ansvarlig i Regnbuen Gjenvinning AS, Jan Bjørheim, sagt til Oppegård Avis at dreier det seg om 25 til 30 liter utvannet olje som har lekket fra den hydraulikktanken på Regnbuen Gjenvinning AS, men ved befaringen med kommunen samme dag har forurenseren informert kommunen om at omfanget av oljesølet kan være det dobbelte av dette:

"Ansvarlig forurenser har oppgitt at i omfang ser dette ut til å være maksimalt 50 liter utvannet olje som har lekket", skriver kommunen i en pressemelding.

Les også: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Tar hyppige vannprøver

Vi har fra vi ble gjort oppmerksom på hendelsen, jobbet intensivt sammen med brannvesenet. I går ble det lagt ut flere lenser mot Gjersjøen, og det vurderes løpende om det er behov for støtte fra Oslo kommune for bruk av lenser. Vi tar hyppige vannprøver og det vil bli gjennomført observasjoner daglig, sier kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo, Monica Lysebo, i en pressemelding.

Videre sier hun kommunen vil gjøre det de kan sammen med ansvarlig forurenser for å redusere konsekvenser for dyreliv og fauna. 

Vi vil i dialog med Naturvernforbundet se på hvordan vi kan gjøre dette. Skilt ved badeplasser om at bading frarådes kommer på plass i dag. I tillegg har vi informert på egne nettsider, i sosiale medier, via innbygger-appen og i media, sier kommunalsjefen.

BADING FRARÅDES: Det har i dag blitt satt opp flere skilt ved Tussesjernet om at bading frarådes.
BADING FRARÅDES: Det har i dag blitt satt opp flere skilt ved Tussesjernet om at bading frarådes.

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i resultater fra alle vannprøver tatt i Tussetjern, nærliggende bekker og Gjersjøen siden lekkasjen ble avdekket.

Skal ikke meldes til kommunen, men til brannvesenet

– Mistanke om akutt forurensing skal meldes direkte til brannvesenet. Kommunens meldingssystem er ikke beregnet for akutte hendelser.

Ifølge kommunen ble oljesølet oppdaget sent lørdag kveld 4. juli, men det viser seg at kommunen ble varslet om dette allerede rundt klokken 15:00 fredag ettermiddag.

Senere viste det seg at rutinesvikt var årsaken til at meldingene om oljesølet ikke nådde rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag publiserte kommunen en pressemelding hvor rådmannen beklaget dette.

– Det beklager vi. Vi går nå gjennom hva som har som har skjedd og våre rutiner på dette, sa rådmann Gro Herheim søndag 5. juli.

I dag har det kommet en ny pressemelding hvor kommunen opplyser innbyggerne om nye rutiner for å melde inn avvik:

– Mistanke om akutt forurensing skal meldes direkte til brannvesenet. Kommunens meldingssystem er ikke beregnet for akutte hendelser. Dette skal vi sørge for at blir tydeligere på våre nettsider, understreker kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo, Monica Lysebo.

– Svært glad for at Gjersjøen ikke synes å være påvirket

Folkevalgte har blitt holdt løpende orientert om saken. Ordfører Hanne Opdan reiste selv ned til Tussetjern da hun fikk vite om hendelsen.

– Dette var trist å se Tussetjern tilgriset. Tussetjern er et av de flotteste badestedene vi har i kommunen. Nå forventer jeg at de ansvarlige følger opp og sørger for nødvendige tiltak for at dette ikke skjer igjen. Så skal kommunen være en pådriver og bidra med det som er mulig for å redusere skadene, sier Hanne Opdan i en pressemelding. 

Videre skriver kommunen at ordføreren er svært glad for å få bekreftet at drikkevannskilden Gjersjøen ikke synes å være påvirket av oljesølet.

Til slutt takker ordføreren de observante innbyggerne som meldte fra om dette.

– Det er et viktig samfunnsansvar, sier ordføreren.

Les også: – Det er veldig uheldig for oss

Powered by Labrador CMS