GÅR SAMMEN: Høyre og Arbeiderpartiet har inngått intensjonsavtale om å regjerne sammen i Nordre Follo de neste fire årene.
GÅR SAMMEN: Høyre og Arbeiderpartiet har inngått intensjonsavtale om å regjerne sammen i Nordre Follo de neste fire årene.

Han blir ordfører - hun varaordfører

Arbeiderpartiet og Høyre har funnet sammen og danner flertall i det nye kommunestyret.

Publisert

Sent torsdag kveld sendte Arbeiderpartiet og Høyre i Nordre Follo ut felles pressemelding. Oppegård Avis har tidligere kommentert at et samarbeid mellom de to store partiene kunne bli en realitet. Nå er det i ferd med å skje. 

De to partiene har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. Dette innebærer at Thomas Sjøvold blir ordfører og Hanne Opdan varaordfører i den nye kommunen. Ifølge pressemeldingen blir det fire politiske hovedutvalg, der Arbeiderpartiet og Høyre leder to hver.

Sentrumsutvalg

I tillegg etableres det et sentrumsutvalg for sterkere fokus på utvikling av tvillingbyene Kolbotn og Ski. Nordre Follo kommune skal være bedre rustet til å møte fremtiden og utfordringer vi står overfor. 

– Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å samarbeide om å styre Nordre Follo kommune de neste fire årene. De to partiene vil jobbe for å gi den nye kommunen en best mulig start. - Nordre Follo trenger en ryddig, robust og trygg kommuneøkonomi. Det er vår viktigste oppgave i denne perioden, sier Hanne Opdan (Ap) og Thomas Sjøvold (H) i pressemeldingen. 

Ferdig mandag kveld

– Vi har hatt gode samtaler og mener det er grunnlag for et godt samarbeid. Det nye kommunestyret skal sørge for at Nordre Follo kommune fungerer best mulig helt fra starten, sier Thomas Sjøvold.

– Vi ønsker en kommune med innbyggere som jobber på samme lag og bygger hverandre opp. Nå har vi laget et godt rammeverk og ser frem til å ta det videre internt i partiene våre, sier Hanne Opdan.

I ukas utgave av Oppegård Avis fikk ordfører Thomas Sjøvold spørsmål om et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet. 

– Kan Høyre gå inn i et samarbeid hvor du ikke er ordfører?

– Det er ikke et scenario vi har tenkt på, men det skal være styrbart om Høyre skal være med. Nå skal vi ha samtaler med de partiene vi tror det kan være mulig å danne flertall med, og så får vi se om det fører frem eller ikke.

– Skal dere også ha samtaler med Arbeiderpartiet?

– Vi har ikke mottatt invitasjon eller invitert til det.

– Kan det være en mulighet at Høyre og Arbeiderpartiet går sammen og danner flertall?

– Akkurat nå utelukker jeg ingenting, men vi har vært ganske tydelig på hvor vi tror vi har mest felles.

– Likevel er en ansvarlig økonomistyring noe av det viktigste å få på plass i den nye kommunen, sa Sjøvold i intervjuet som ble gjort dagen etter valget. 

Partiene tar sikte på å komme i mål med en endelig avtale mandag kveld.

I pressemeldingen lister også de to partiene opp en rekke saker de vil jobbe for gjennom samarbeidet. 

Arbeiderpartiet og Høyre vil: 

Sikre trygg økonomi og forutsigbar styring av nye Nordre Follo kommune.

Etablere en samarbeidsform for politisk dialog som styrker åpenhet og dialog mellom oss

At Nordre Follo kommune skal bli Norges beste oppvekstkommune bl.a. gjennom å bedre kvaliteten og tilbudet innen barnehage og SFO, som søskenmoderasjonen mellom SFO og barnehage. SFO skal være gratis fra femte til tiende klassetrinn. 

Styrke satsingen på lærlinger, praksisplasser og studenter i praksis

I Nordre Follo kommune skal heltidsarbeid være normalen. Flest mulig kommunale stillinger skal lyses ut som faste stillinger – dette er viktig for å gi best mulig kvalitet i tjenestene.

Styrke helse og omsorgstjenestene – kommunen skal være der hvis du trenger det, i alle faser av livet

Videreføre ordningen med fritt brukervalg for praktisk bistand i hjemmet. Sykehjem og hjemmesykepleie skal ikke konkurranseutsettes men drives av kommunen.

Følge opp vedtatte kommuneplaner – de danner gode grunnlag for kommunens videre klima- og miljøsatsing 

At Nordre Follo skal være en trakasserings- og voldtektsfri sone. Dette skal vi få til gjennom et aktivt partssamarbeid i kommunen, samarbeid med politi og frivilligheten og trygg utforming av byer og tettsteder.

Finne løsninger for å sikre tilstrekkelig bassengkapasitet ved å bygge 50-meters svømmebasseng på Langhus og 25 meter i Kolbotn sentrum. Vårt mål er å realisere prosjektene innenfor besluttede rammer.

Gjøre det lettere for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser å styre sine egne liv, gjennom å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistent

Oppegård Avis følger opp saken fredag