Kolbotn sentrum

BEHOV FOR REVIDERING: Gunnar Sveen fra Kolbotn mener områderegulerinsplanen for Kolbotn sentrum, som ble vedtatt for to år siden, bør revideres.
BEHOV FOR REVIDERING: Gunnar Sveen fra Kolbotn mener områderegulerinsplanen for Kolbotn sentrum, som ble vedtatt for to år siden, bør revideres.

Vi bør ha en revidert områdeplan for Kolbotn sentrum

"Valgomaten til Oppegård Avis viser at Ap har vært et klart støtteparti for Høyre i Oppegård i de viktigste sakene som angår Kolbotn sentrum. De rødgrønne på sin side har samlet markert at de ønsker en forandring i dette", skriver Gunnar Sveen i sitt debattinnlegg.

Publisert

Oppegård Avis foretok før valget en utspørring av de politiske partier om deres standpunkt i 50 definerte saker (ref. Valgomaten i OA fra 22. august 2019, side 6-7). Denne viser at Ap har vært et klart støtteparti for Høyre i Oppegård i de viktigste sakene som angår Kolbotn sentrum.

De rødgrønne på sin side har samlet markert at de ønsker en forandring i dette. Påtroppende Ap-representanter fra Oppegård i utvalg, formannskap og kommunestyre må i dette derfor ikke være forankret i egen tidligere stemmegiving.

Vi kan ta for oss de viktigste sakene i så måte:

Plastskøytebane.  Denne er anskaffet, men bør ikke monteres opp kommende sesong.

Bro over Kolbotnvannet. Denne er ikke med i vedtatt reguleringsplan for Veslebukta, og videre arbeid med denne bør følgelig kunne skrinlegges.

Bevare Generasjonsparken. En svømmehall sentralt på Kolbotn bør av økonomiske, tekniske og miljømessige årsaker ikke plasseres der.

Kolbotn svømmehall. Man bør ha en fornyet diskusjon om plassering av denne – sentralt, på Sofiemyr, på Greverud, i Kodakbygget eller et annet sted.  Det billigste antas å være gjenbruk av Sofiemyr svømmehall, det vil si strippe bygget og beholde de bærende konstruksjoner.  Dette antas å ville koste cirka halvparten av nypris fra grunnen og vil ha kortest byggetid, men uansett må man ruste opp nåværende hall for bruk i minst fem år til.

Flytebasseng i Kolbotnvannet. Målsetningen må være at vi skal kunne bade i Kolbotnvannet, og denne planen bør derfor skrinlegges snarest.

Det bør med utgangspunkt i dette lages en revidert sentrumsplan for Kolbotn med politiske føringer i ovennevnte spørsmål samt det påfølgende:

Rådhuset med tomter.  Rådhuset er vedtatt beholdt i kommunal eie, mens parkeringsplass og «gammelt» rådhus i nord er vedtatt solgt.  Salg av eiendommer bør utsettes inntil plassering av svømmehall er besluttet.

Felt B3 Båtsleppa. Området ble delt i to, slik at man kunne bygge ut de øverste tomtene mot Kantorveien med rekkehus.  Planen bør begrenses til dette, det vil si Båtsleppa ikke bør omreguleres, men at den som Tangen har småhusbebyggelse.

Vi vil også følge opp øvrige sentrale punkter i OAs valgomat, men jeg håper opposisjonen også legger seg på en saklig debattform fremover.  At de nå plutselig er så bekymret for Generasjonsparken er ikke helt forståelig.