SELGER FOR KOMMUNEN: På bildet kan du se daglig leder Anders Foss og megler Ann-Kristin Nordgaard i Foss & Co Næringsmegling foran Kolbotnveien 23.

Skal selge kommunal eiendom for 250 millioner i 2022

I hele planperioden 2022-2025 skal Nordre Follo selge kommunal eiendom for totalt 675 millioner kroner, som er en halv milliard mindre enn det som tidligere hadde vært budsjettert for. Dette vil få konsekvenser for driftsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

For over ett år siden ble det inngått en rammeavtale mellom kommunen og Foss & Co Eiendomsmegling.

Sistnevnte selskapet skulle bringe en milliard kroner i kommunekassen ved å selge kommunale eiendommer i Nordre Follo i 2020-2023, men nå har denne planen (om de store inntektene fra salget) blitt halvert.

Reduserte med 496 millioner

Det er budsjettert med 675 millioner kroner som inntekt fra salg av kommunale eiendommer i planperioden 2022-2025, hvorav det skal selges for drøye 250 millioner kroner i 2022.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen sa under pressekonferansen fredag forrige uke at i hele planperioden 2022-2025 skulle kommunen selge kommunal eiendom for 675 millioner kroner, som er 496 millioner kroner mindre enn det som kommunen tidligere hadde budsjettert for (i gjeldende Strategi- og handlingsplan for 2021-2024 var budsjettet på 1,171 milliarder kroner).

Henriksen sa også at dette gapet på snaue en halv milliard kroner skal dekkes av driftsbudsjettet i den nåværende planperioden (2022-2025).

Derfor ble det redusert

– Det er ikke kommuneadministrasjonen, men politikerne som har vedtatt at budsjettet for salg av kommunal eiendom for perioden 2022-2025 skal nedjusteres/ reduseres med cirka en halv milliard kroner, understreker Henriksen.

Kommunedirektøren forklarer videre at nedjusteringen ble gjort med bakgrunn i tre politiske vedtak:

  • Vedtak fra 2020 i sak 101/20 «Salg av kommunale eiendommer – avklaringer».
  • Vedtak fra 2020 i sak 162/20 «Salg av kommunal eiendom».
  • Vedtatt prioritering av utbyggingsrekkefølge for Nordre Follo hvor flere av kommunens eiendommer inngår i fremtidige utviklingsområder.

Blant årsakene nevner han også forventet tidspunkt for salg ut fra når privat utvikling skjer i et område hvor kommunen eier eiendom og nødvendige prosesser for klargjøring for salg der kommunen planlegger å selge på det åpne markedet.

Skulle selge for 94,5 millioner i år

I 2021 skulle det selges eiendommer for 94,5 millioner kroner.

Salgsprosessen går fortsatt veldig tregt, ifølge daglig leder Anders Foss i Foss & Co Næringsmegling. Han sier at de eiendommene som skulle selges i år, er ikke solgt ennå fordi kommunen ikke ennå har klargjort disse for salg.

I juni skrev Oppegård Avis at mesteparten av de kommunale eiendommene i Nordre Follo som ligger til salgs, men også mesteparten av det som var solgt per juni 2021 tilhører gamle Oppegård kommune.

Venter på vedtak i kveld

I kveld skal kommunestyret behandle saken om salget av den kommunale eiendommen Kolbotnveien 23 (ligger vis-s-vis det gamle rådhuset) med tilhørende garasjeplan, som er koblet til Kolbotn Torg.

I slutten av juni skrev vi at kommunen forventet å selge Kolbotnveien 23 for 73 millioner kroner innen august-september i år.

Ifølge Anders Foss har de inngått en avtale om salget, med forutsetning om at kommunestyret godkjenner denne avtalen denne uken. Saken er unntatt offentlighet, så det foreligger ingen opplysninger om saken.

Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS