KOMMUNENS TOPPLEDELSE FRA 6. APRIL: På bilde kan du se den øverste administrative ledelsen i Nordre Follo, som vil fra 6. april bestå av kommunedirektør (tidligere rådmann) med assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer.
KOMMUNENS TOPPLEDELSE FRA 6. APRIL: På bilde kan du se den øverste administrative ledelsen i Nordre Follo, som vil fra 6. april bestå av kommunedirektør (tidligere rådmann) med assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer.

Dette er nye toppledere i Nordre Follo

Kommunedirektør Øyvind Henriksen har redusert antall kommunalsjefer fra ni til fem, men det betyr ikke at noen av topplederne har mistet jobben i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Per 11. mars hadde Nordre Follo 314 lederstillinger på ulike nivåer i tillegg til elleve toppledere (kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og ni kommunalsjefer).

Kommunestyret vedtok i desember i fjor at kommunen må spare 7 millioner kroner i 2021 innen ledergruppene. Kommunedirektør Øyvind Henriksen, som startet i stillingen 1. februar 2021, har valgt å gjøre det ved å omrokkere på ledergruppene.

Toppledelsen består nå av totalt ni personer hvorav en kommunedirektør, en assisterende kommunedirektør og fem kommunalsjefer (det er ni kommunalsjefer per i dag), men ingen av ledere har mistet jobben i kommunen som følge av denne omrokkeringen. Endringene trer i kraft 6. april 2021.

– Jeg er svært positiv til endringene, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen i en pressemelding, som kommunen publiserte fredag 26. mars.

Kommunedirektøren sier der at en mindre ledergruppe vil styrke det strategiske fokuset og legge til rette for bedre samhandling, effektivitet og gode tjenester til innbyggerne.

Oppegård Avis vil etter påsken se på de økonomiske endringene for kommunen etter at fire av topplederne fikk nye oppgaver. Vi vil også sjekke om lønnsnivåene for disse har blitt endret som følge av tiltaket.

Les også: Tett på ledere i Nordre Follo

Fra elleve til syv toppledere

Dette er den nye stabben:

 • 1. Øyvind Henriksen, kommunedirektør.
 • 2. Jane Short Aurlien, assisterende kommunedirektør, med ansvar for kommunedirektørfunksjonen
 • 3. Ellen Wibe, kommunalsjef for økonomi og organisasjon, digitalisering og innovasjon
 • 4. Sten Tore Svennes, kommunalsjef for oppvekst og læring
 • 5. Marit Kronborg, kommunalsjef for helse og mestring, arbeid og inkludering
 • 6. Monica Lysebo, kommunalsjef for samfunn og bærekraft, eiendom og bydrift
 • 7. Anne Melsom, kommunalsjef for kultur og samskaping.

Kuttet konstituerte stillinger

Totalt fire kommunalsjefer, som var ansatt i konstituerte stillinger og hadde årslønn på 1.012.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg), skal ikke fortsette som toppledere i Nordre Follo fra 6. april:

 • 1. Liv Karin Sørli (53), har vært konstituert kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Lene Jahren (49), har vært konstituert kommunalsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo (siden september 2020).
 • Stein Egil Drevdal (40), har vært konstituert kommunalsjef for Digitalisering og innovasjon i Nordre Follo fra (siden september 2020).
 • Sissel Hodder Hovden (57), har vært konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo (siden 20. november 2020).

Bli bedre kjent med nye toppledere

1 Øyvind Henriksen (62):

Øyvind Henriksen. Foto: Nordre Follo kommune.
Øyvind Henriksen. Foto: Nordre Follo kommune.
 • Bosted: Grünerløkka (Oslo kommune).
 • Stilling: Kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2021).
 • Årslønn: 1,6 millioner kroner (2,087 millioner kroner inkludert utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift).
 • Har direkte personalansvar for: 14 ansatte (5 i stab og 9 i lederteam), men fra april blir personalansvaret redusert til 11 ansatte (5 i stab og 6 i lederteam).
 • Utdannelse: 8,5 studieår totalt. Utdannet lærer fra Oslo lærerhøgskole og UiO med kristendom som grunnfag og musikk som mellomfag (5,5 år). Mastergrad innen organisasjon og ledelse fra BI (3 år, deltid).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Har hatt ulike lederstillinger i Oslo og Bærum kommune, de siste syv årene som bygelsdirektør i Nordre Aker. Til sammen 34 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Bydelsdirektør i Nordre Aker i Oslo (2013-2020, hadde personalansvar for ca. 1500 ansatte), kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: En drøy måned.
 • Hvordan har den første måneden i Nordre Follo vært for deg?

– Første måneden har vært svært hektisk. Det er mye nytt å sette seg inn i og mange utfordringer som vi står i. I denne tien har jeg likevel prioritert å «speed date» 60 medarbeidere på ulike områder og nivåer for å få innsikt, bli kjent med medarbeidere og få gode tips om hva de tenker at det er klokt at jeg gjør i en oppstartfase og i tiden fremover. Inntrykket fra disse samtalene og de andre møtene jeg har hatt, er at det er veldig mange dyktige og dedikerte medarbeidere i kommunen som har et genuint ønske om å bidra til å realisere ambisjonene til Nordre Follo. Dette imponerer meg og inspirerer meg. Pandemien preger oss selvfølgelig mye at det har vært krevende for våre ansatte. Mye mer krevende enn man kan forestille seg. Dette viser hva kommunalt ansatte er laget av.

2. Jane Short Aurlien (59):

Jane Short Aurlien. Foto: Jan Walbeck
Jane Short Aurlien. Foto: Jan Walbeck
 • Bosted: Liastubben (Rygge kommune).
 • Stilling: Assisterende kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2021).
 • Årslønn: 1.341.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: Er ikke avklart frem til april. Hadde personalansvar for 16 ansatte som konstituert rådmann i Nordre Follo.
 • Utdannelse: 5 studieår totalt. Bachelor innen pedagogisk utdanning (Telemark Lærerhøgskole, 3 år) og cand. mag. innen ledelse (personalutvikling og organisasjon) fra Høgskolen Innlandet og ledelse fra UiO.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Barnehagesjef i Rygge kommune. Personal- og lønnssjef for Statens vegvesen (SVV). Administrasjonssjef for SVV. Avdelingsdirektør i Mesta. Virksomhetsleder i Råde kommune. Kommunalsjef i Halden kommune. Se ellers neste punkt. Totalt 30 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef i tidligere Ski kommune (2015-2017), rådmann i Ski kommune (2017-2019), stabsleder for organisasjonsutvikling i Nordre Follo (2018-2019, stillingen var planlagt, men jeg har ikke hatt den i praksis), assisterende rådmann i Nordre Follo (1. januar 2020 - 6. september 2020), konstituert rådmann i Nordre Follo (7. september 2020 - 31. januar 2021), assisterende kommunedirektør i Nordre Follo (fra 1. februar 2021- d.d.).
 • Ansiennitet i kommunen: 5,5 år
 • Hvordan har den første måneden i Nordre Follo vært for deg? – Morsomt. Krevende. Arbeidsomt.

3. Ellen Wibe (56):

Ellen Wibe. Foto: Privat
Ellen Wibe. Foto: Privat
 • Bosted: St. Hanshaugen (Oslo kommune).
 • Ny stilling fra 6. april: Kommunalsjef for økonomi og organisasjon, digitalisering og innovasjon i Nordre Follo.
 • Stilling før omrokkeringen: Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo (sykmeldt fra 20. november 2020 til 6. april 2021).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 5 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: To studieår totalt. Høyskolekandidat i informasjonsteknologi (Nord-Trøndelag distriktshøgskole, 2 år). Har også "inspirerende coaching"-utdannelsen fra Ringom-instituttet (deltid, kurs med totalt fire samlinger fordelt på to semestre, ikke godkjent som høyere utdannelse).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Møbelselger i Namsos, fem års ­erfaring fra norsk toppolitikk (fra formann i FrP Ungdom i Nord-Trøndelag til politisk nestformann i FrP), ­selvstendig næringsdrivende (kommunikasjonsrådgiver). Var prosjektleder for det interkommunale prosjektet «Lokalmedisinsk senter» i Hallingdal før stillingen som innleid konsulent i Oppegård for å ­omstille tekniske avdelinger innen virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård. Totalt tolv år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Rådgiver i virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård, kommunalsjef for virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård (ansvar for vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt idrett og friluftsliv (2017-2019), kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (2018-2019), kommunalsjef for Økonomi og organisasjon Nordre Follo (fra 1. januar 2020-d.d).
 • Ansiennitet i kommunen: 5,5 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg?

– Interessant, spennende og krevende. Jeg har lært mye. Vi må jobbe systematisk videre. Bygging av ny kultur står høyt på min liste. Det gjelder spesielt utvikling av dialog og samhandling mellom politikk, tillitsvalgte og administrasjon. Jeg vil også hekte på god og tillitsbasert dialog med pressen. Her ligger et viktig potensiale for at vi skal lykkes i Nordre Follo kommune.

4. Anne Melsom (65):

Anne Melsom. Foto: Privat
Anne Melsom. Foto: Privat
 • Bosted: Son (Vestby kommune).
 • Stilling: Kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo (uendret siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 8 ansatte (fem virksomhetsledere, en næringsrådgiver og to fagspesialister/SLT-koordinatorer).
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 7 studieår totalt. Allmennlærer (adjunkt) fra Oslo Offentlige lærerhøgskole og UiO, utdanningsledelse/skoleledelse (bachelor) fra UiO, prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, aksjonslæring fra Høyskolen i Lillehammer og innovasjon fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor (Bøleråsen skole), inspektør og assisterende rektor (Hebekk skole), lærer (Ski, Vevelstadåsen og Siggerud skoler). Totalt 21 år i lederstillinger i skoler og kommunalområdet Oppvekst. Har også 15 år i lederverv i Lærerlag/Utdanningsforbundet ved siden av vanlig jobb (leder i Ski lærerlag/Utdanningsforbundet i Ski, leder av skolelederavdelingen/Utdanningsforbundet i Ski).
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Rektor ved Bøleråsen skole i Ski, kommunalsjef for Oppvekst og kultur i Ski og kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo (siden 1. januar 2020-d.d.).
 • Ansiennitet i kommunen: 40 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Arbeidsoppgavene og den totale arbeidssituasjonen oppleves som svært spennende, lærerik og full av faglig gode opplevelser. Lærerikt med mange samarbeidsprosjekter på tvers. Prosjekter i samarbeid med fagmiljøer, næringslivet og deres organisasjoner, med forskningsprosjekter og ulike institusjoner. Det har også vært spennende å bli kjent med det rike organisasjonslivet i Nordre Follo. Stillingen byr på samarbeid med organisasjoner, ildsjeler, lag og foreninger innenfor de mange oppgavene disse leverer. Jeg har fått innblikk i hvor stor verdi disse miljøene skaper for kommunens innbyggere. Det har også vært utfordringer dette året, ikke minst knyttet til pandemien. Skifte av toppleder etter kort tid var også utfordrende.

5. Monica Lysebo (48):

Monica Lysebo. Fotograf: Jan Walbeck
Monica Lysebo. Fotograf: Jan Walbeck
 • Bosted: Ski.
 • Stilling før omrokkeringen: Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ny stilling fra 6. april: Kommunalsjef for samfunn og bærekraft, eiendom og bydrift i Nordre Follo.
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 7 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 7, 5 års studieår totalt. Utdannet jurist (cand. jur. og ex. phil.) fra UiO med videreutdanning i HR/ledelse fra BI og Høyskolen i Oslo.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Advokatfullmektig/advokat (1997-2002), fagleder i Oppegård (2002-2010), koordinator for jus og innkjøp/juridisk rådgiver i Oppegård (2002-2007), virksomhetsleder for Organisasjon og tjeneste i Oppegård (2010-2016), koordinator for personal i Oppegård (2007-2010). Totalt 18 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef for organisasjonsutvikling i Oppegård (2016-2019), kommunalsjef for organisasjonsutvikling og samfunn i Oppegård (2019), konstituert rådmann i Oppegård (2019) og kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 18 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Det har vært et spennende, lærerikt og arbeidskrevende år. Jeg er stolt av hvordan dyktige medarbeidere og gode kolleger har stått på sammen for å gi Nordre Follo kommune en best mulig start i en krevende tid. Nordre Follo har engasjerte folkevalgte og innbyggere og jeg gleder meg til å bidra videre i utviklingen av den nye kommunen vår.

6. Marit Janne Rød Kronborg (53):

Marit J. R. Kronborg. Foto: Privat
Marit J. R. Kronborg. Foto: Privat
 • Bosted: Lillestrøm kommune
 • Stilling før omrokkeringen: Kommunalsjef for Helse og mestring (siden 1. januar 2020).
 • Ny stilling fra 6. april: Kommunalsjef for helse og mestring, arbeid og inkludering i Nordre Follo.
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 2 områdeledere i tillegg til en rådgiver og smittevernteamet.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: Totalt fem studieår pluss deltids masterstudie. Sykepleier-utdannelse med videreutdanning som helsesykepleier. Utdanning i kommunalledelse fra BI og vil i 2021 fullføre Master of Management på BI.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Enhetsleder for helsetjenester til barn og unge (5 år), kommunalsjef siden 2012. Totalt 14 års ledererfaring i kommunal sektor. Har også jobbet på poliklinikk på Ahus og på helsestasjon, sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef Velferd i Ski (2015-2019), kommunalsjef for Helse og mestring i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 5 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg?

– I 2020 har jeg blitt imponert over våre omsorgs- og helsetjenester. Året 2020 har vært preget av store endringer i arbeidet som følge av pandemien. Medarbeiderne våre har stått på for å løse utfordringene til beste for innbyggerne. Helsetjenestene har fått nye oppgaver i forbindelse med testing, sporing og oppfølging av de nasjonale tiltakene for å bremse spredning av koronaviruset. Det samarbeides på tvers og det er en stor styrke med store robuste fagmiljøer i denne krevende tiden. Oppgavene med å sikre at vi har kapasitet og kvalitet i tjenesten, også når antall eldre øker i årene fremover, er også godt i gang.

7. Sten Tore Svennes (52):

Sten Tore Svennes. Foto: Jan Walbeck
Sten Tore Svennes. Foto: Jan Walbeck
 • Bosted: Ski.
 • Stilling: Kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo (uendret siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 8 ledere (3 områdeledere og 5 virksomhetsledere).
 • Utdannelse og antall studieår totalt: Fem studieår totalt. Skoleledelse (BI, Oslo) og økonomi, organisasjonsvitenskap og pedagogikk (Universitetet i Bergen). Cand. mag. (260 studiepoeng) pluss 90 studiepoeng i ledelse.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor i 16 år (fire år i Sarpsborg, og resten i Nord-Trøndelag), kommunalsjef i Nore og Uvdal og Ulvik kommuner (tre år i Nore og Uvdal og fire år i Ulvik), kommunalsjef i Oppegård (to år) og kommunalsjef i Nordre Follo (siden 2020).
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef i Nore og Uvdal kommune (2015-2016), kommunalsjef for Barnehage og kultur i Oppegård (2017-2019) og kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).

– Store utfordringer og stram økonomi

Flere virksomhetsområder blir fra 6. april slått sammen som følge av omorganiseringen av ledergruppene.

– Kommunen står overfor store utfordringer i årene som kommer, med massiv stedsutvikling, omstilling og endring av tjenester for å møte fremtiden, digitalisering og enda sterkere grad av innbyggerinvolvering. Alt dette skal gjøres innenfor en svært stram økonomi. Det krever viktige og riktige prioriteringer i tett samhandling med de folkevalgte, sier Henriksen i en pressemelding.

Med de grepene som er gjort nå, mener kommunedirektøren at kommunen i større grad vil være rustet til å møte denne fremtiden og sikre at vi gir innbyggerne gode samstemte tjenester.

– Ikke i nærheten av å havne på Robek-listen

Oppegård Avis har nylig skrevet om at til tross for den meget utfordrende kommuneøkonomien. Bare i 2021 må kommunen gjennomføre kutt i alle tjenester på 167 millioner kroner.

Til tross for disse utfordringene, har ansettelsesutvalget i kommunen på fire personer sagt ja til å gi en årslønn på 1,6 millioner kroner til den nye kommunedirektøren i Nordre Follo (som betyr litt over 2 millioner kroner i kommunens årlige utgifter), som er kun 135.682 kroner lavere enn lønnen til statsminister Erna Solberg.

Vi har også skrevet at kommunen har brukt cirka 380.000 kroner på rekrutteringsprosessen til denne stillingen.

Ordfører Hanne Opdan, som har ledet ansettelsesutvalget, mener at denne ansettelsen er en viktig faktor for å få en god styring av økonomien.

Da Oppegård Avis stilte spørsmål om prioriteringene gjort i den konkrete saken, spesielt med tanke på at kommunen kan havne på Robek-listen som følge av økonomiske utfordringer, svarte Opdan følgende:

– Nordre Follo er ikke i nærheten av å havne på Robek-listen, sa Opdan.

– Økonomi er godt under kontroll

– Nordre Follo har en økonomi som er godt under kontroll og driftsresultatet er positivt. Vi har gjort nødvendige investeringer som gir en gjeldsgrad vi ønsker å redusere samtidig er det ett vedlikeholdsetterslep blant annet på Sofiemyr skole, Hellerasten skole og Gamle Oppegård rådhus som tvinger fram nye investeringer. For å sikre en fortsatt bærekraftig økonomi er det nødvendig å ha en svært dyktig administrativ leder, sier Opdan.

Videre sier hun at lønnsnivået til Henriksen er på nivå med hva kommuner på vår størrelse avlønner tilsvarende stillinger.

– Dette er lønnsnivået vi må akseptere for kommunedirektør i Norges femtende største kommune. Ansettelsesprosessen var en normal prosess for ansettelse av ledere på dette nivået både i det offentlig og privat sektor, sier Opdan.

Les også: Brukte 380.000 kroner på rekruttering av kommunedirektør

Powered by Labrador CMS