12.000 KRONER FOR TO HELDAGSMØTER: Ansettelsesutvalget ved Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG), Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H) gjennomførte intervjuene med kandidatene til kommunedirektør-stillingen på Quality Hotel Entry på Mastemyr. Foto: Oppegård Avis

Brukte 380.000 kroner på rekruttering av kommunedirektør

– Vi er godt fornøyd med rekrutteringsprosessen og resultatet av den, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet at kommunedirektør Øyvind Henriksen, som startet i stillingen 1. februar, har det høyeste lønnsnivået blant kommuneansatte i Nordre Follo: 1,6 millioner kroner. Lønnsnivået hans er kun 135.682 kroner lavere enn lønnen til statsminister Erna Solberg.

Kommunens årlige utgifter i forbindelse med kommunedirektør-stillingen er på totalt 2,087 millioner kroner (lønn pluss kommunens utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift).

Les også: Derfor fikk kommunedirektøren 1,6 millioner kroner i lønn

Nå viser det seg at det ble brukt over 380.000 kroner på rekrutteringsprosessen i forbindelse med den ovennevnte stillingen.

I begynnelsen av mars skrev HR-sjef Gudrun Birkelund i kommunen at det ble brukt 170.000 kroner fra driftsbudsjettet på eksterne konsulenter (Habberstad AS) i forbindelse med rekrutteringen av kommunedirektøren.

Kort tid etter publiseringen av saken om dette på oavis.no, fikk Oppegård Avis flere anonyme tips om at totalbeløpet brukt på rekruttering til denne stillingen var mye høyere. Flere av lokalpolitikerne bekreftet dette overfor avisen uten å nevne selve beløpet, og bekreftet at orienteringssaken om rekrutteringsprosessen og totalbeløpet som ble brukt, var unntatt offentlighet.

Les også: Ny rapport med knusende dom over storkommunen

Godkjent av fire personer

Det er ansettelsesutvalget i kommunen som har godkjent lønnsnivået til kommunedirektøren, og de mener at lønnsnivået på 1,6 millioner kroner er satt for å være konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende stillinger i sammenlignbare kommuner.

Ansettelsesutvalget består av fire personer:

 • Ordfører Hanne Opdan (Ap), har ledet ansettelsesutvalget i realiteten i den konkrete saken.
 • Varaordfører Hans Martin Enger (MDG), leder av ansettelsesutvalget.
 • Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder i Ap.
 • Anne Kristine Linnestad, tidligere gruppeleder i Høyre.
LEDET PROSESSEN: Ordfører Hanne Opdan har valgt å tiltre som leder i ansettelsesutvalget i den konkrete saken.

Ville ikke opplyse om totalbeløpet

Fredag 12. mars sendte Oppegård Avis en ny e-post til ansettelsesutvalget ved Hans Martin Enger, Hanne Opdan og Anne Kristine Linnestad hvor vi skrev om tipsene vi hadde fått, det vil si at beløpet som kommunen hadde brukt på rekrutteringen av kommunedirektøren er i realiteten større enn de tidligere oppgitte 170.000 kroner.

I den samme e-posten påpekte vi at lokalpolitikerne hadde blitt informert om totalbeløpet via en orienteringssak som var unntatt offentlighet, og vi ba om innsyn i totalbeløpet.

En kopi av e-posten ble også sendt til kommunen ved HR-sjef Gudrun Birkelund samme dag.

"Her har jeg ikke noe å bidra med, men det har sikkert ordfører og varaordfører", skrev Anne Kristine Linnestad i et svar til Oppegård Avis 12. mars. Linnestad valgte å tre av de fleste av sine folkevalgte verv i Nordre Follo kommune fra 10. februar 2021.

"Ut ifra det du skriver forstår ikke jeg hva du sikter til. Ber om at du i første omgang eventuelt retter spørsmålet til HR-sjef Gudrun Birkelund", skrev Hans Martin Enger.

Verken Hanne Opdan eller HR-sjefen i kommunen har besvart denne henvendelsen.

Les også: Politikere etter knusende tillitsmåling: – Vi har mye å jobbe med

Over 380.000 kroner fra driftsbudsjettet

Etter ytterligere purringer fikk Oppegård Avis endelig svar fra kommunen. I en e-post, som kommunikasjonsavdelingen sendte til Oppegård Avis onsdag ettermiddag, kommer det frem at kommunen brukte cirka 381.000 kroner (inkludert merverdiavgift, mva) på selve rekrutteringsprosessen.

Her kan du se oversikten:

 • Rekrutteringsbistand (ekstern konsulenthjelp fra Habberstad AS): 212.500 kroner (170.000 uten mva).
 • Annonsering via reklamebyrået Whydentify AS, som leverer tjenester i form av stillingsannonsering og employer branding: 156.056 kroner.
 • To heldagsmøter i forbindelse med førstegangs- og andregangsintervjuer som ansettelsesutvalget avholdte på Quality Hotel Entry på Mastemyr, inkludert mat og drikke: 12.006 kroner.

Utgifter på totalt 380.562 kroner (inkludert mva) har blitt regnskapsført i driftsbudsjettet til kommunen. Mva-utgiftene skal refunderes, ifølge kommunen.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Annonsering til 156.000 kroner

De nest største utgiftene i dette prosjektet gikk til annonsering via reklamebyrået Whydentify AS. Mandag 22. mars fikk Oppegård Avis innsyn i en oversikt over hva konkret brukte dette selskapet totalt 156.056 kroner på:

 • To annonser i Aftenposten (morgenutgaven lørdag 29. august og fredag 11. september): 28.800 kroner.
 • En digital annonse (bannerløsning på ulike nettsider for en målrettet målgruppe, basert på blant annet geografi, interesse og/eller spesifikke kanalvalg) mandag 17. august: 20.000 kroner.
 • En digital annonse via Dagens Næringsliv.no mandag 17. august: 8.000 kroner.
 • Annonsering via Facebook mandag 17. august: 12.600 kroner.
 • Annonsering via Habberstad digitalpakke mandag 17. august (format: stillingsannonser og karuseller, samkjøringen omfatter Aftenposten.no, Finn.no): 29.000 kroner.
 • Annonsering via nyhetsfeeden på LinkedIn 17. august: 9.000 kroner.
 • Annonsering via ØB (nettannonse) 17. august: 4.000 kroner.
 • Annonsering via ØB (papirutgaven) 28. august: 4.375 kroner.
 • Byråkostnader: 9.070 kroner.

– Vi har gjort en god jobb

– 380.000 kroner er et årsverk (kun grunnlønn) til for eksempel en barnehageassistent eller en nyutdannet sykepleier. Hva synes du om bruk av dette beløpet på rekruttering av kommunedirektøren?

– Jeg synes ikke vi har brukt ekstremt mye penger på rekrutteringsprosessen. Vi har gjort en god jobb. Det kan bli dyrere å ansette en feil kandidat hvis man sparer penger på rekruttering. Vi har gjort alt etter boka og brukt penger fornuftig, sier Anne Kristine Linnestad.

Ifølge henne ble intervjuene av kandidatene til kommunedirektørstillingen gjennomført av ansettelsesutvalget på hotellet rett etter sommeren. Linnestad sier forslaget om dette kom fra HR-sjef i kommunen Gudrun Birkelund.

Selve beslutningen om å leie lokaler til intervjuene på hotellet ble tatt av forhandlingsutvalget (ledes av Hans Martin Enger), ifølge ordføreren.

– Hvor lenge visste du om totalbeløpet brukt på rekrutteringen?

– Rammen for totalbeløpet i forbindelse med rekrutteringsprosessen var en del av kriteriene i forbindelse med anskaffelsesprosessen knyttet til den aktuelle saken. Dokumentet var signert sommeren 2020, sier Linnestad.

Oppegård Avis ba kommunen om innsyn i dokumentet. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Tett på toppledere

– Det ble ikke vurdert

Det ble brukt rundt 12.000 kroner av ansettelsesutvalget på intervjumøter i forbindelse med rekruttering av kommunedirektør på Quality Hotel Entry på Mastemyr. Beløpet er fordelt på to heldagsmøter, ifølge Anne Kristine Linnestad (H).

– Hvorfor kunne ikke møtene avholdes digitalt, via Teams for eksempel, for å spare på utgiftene?

– Det ble ikke vurdert. Det var det aller beste å møte kandidatene fysisk, ansikt til ansikt. Smittesituasjonen i fjor høst var ikke så alvorlig som nå, og møtene på hotellet ble avholdt på et stort rom for å ivareta smittevern, sier Linnestad.

– Hvorfor var møtene holdt på hotellet og ikke i kommunens egne lokaler, blant annet Kolben?

– Forhandlingsutvalget, som består av politikere og tillitsvalgte, avholdt sine møter på Nordre Follo rådhus. Intervjuene ble derimot avholdt i leide lokaler (på Quality Hotel Entry på Mastemyr) utenfor rådhuset for å ivareta hensynet til søkere som, ifølge lov, var unntatt offentlighet, sier Hans Martin Enger (MDG).

Det viser seg at forhandlingsutvalget, som ledes av Hans Martin Enger selv, består i tillegg av Oddbjørn Lager Nesje og Anne Kristine Linnestad. Ordfører Hanne Opdan kan tilre når hun vil, ifølge Linnestad.

Les også: Kun lederne fikk lønnsøkning

– Dette var bevisst

Ordfører Hanne Opdan påpeker at leie av lokaler på hotellet var et bevisst valg:

Forhandlingsutvalget deltok på møtene og i utvelgelsen. Det ble holdt flere intervjuer. Servering i forbindelse med intervjuer var moderat, lunsj, drikke kaffe/te og frukt.

Hanne Opdan (Ap), ordfører i Nordre Follo kommune

– Dette var bevisst fordi det er mange personlige hensyn å ta i forhold til de som kommer på intervju. Noen av kandidatene som søkte er unntatt offentlighet, og de ville blitt eksponert om man brukte et kommunalt bygg. Dette er helt i tråd med ansettelse av toppledere både i privat og offentlig sektor, sier Opdan.

Hun sier forhandlingsutvalget deltok på møtene og i utvelgelsen.

– Det ble holdt flere intervjuer. Servering i forbindelse med intervjuer var moderat, lunsj, drikke kaffe/te og frukt, sier hun.

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i totalbeløpet brukt i forbindelse med rekruttering av kommunedirektøren, inkludert beløpet brukt på servering av mat og drikke, og utgiftene i forbindelse med møtene i forhandlingsutvalget som ble avholdt i rådhuset. Per onsdag 24. mars har vi ikke fått en slik oversikt ennå.

Det eneste som kommunen opplyste oss om var bruk av penger på hotellet. Det ble brukt cirka 12.000 kroner på to heldagsmøter hvorav:

 • 610 kroner per person for en dagpakke inkludert lunsj, kaffe, te og møterom.
 • Grupperom: 2.000 kroner.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

– Vi har full åpenhet

– Hvorfor kunne dere ikke opplyse Oppegård Avis om totalbeløpet med en gang da vi spurte dere om det for en uke siden? Var dere ikke klar over totalbeløpet eller var det hemmeligholdt av kommuneadministrasjonen?

– Vi har full åpenhet. Jeg satt ikke på tallene da du spurte og jeg ba deg derfor henvende deg til administrasjonen for å få dem, slik du har fått. Det har selvfølgelig ikke vært noe hemmelighold verken for folkevalgte eller pressen, sier Enger.

– I Nordre Follo kommune skal det praktiseres åpenhet. For oss politikere er det uproblematisk og ønskelig at også slike tall er tilgjengelig for offentligheten, dette opplever jeg har administrasjon også tilstrebet, sier Opdan.

– Hvilken kostnadsramme hadde kommunen i forbindelse med dette prosjektet (rekruttering av kommunedirektøren) etter anbudsprosessen i fjor sommer?

– Kostnadene lå allerede inne i stabsområdets budsjett. Detaljene har ikke jeg tilgjengelig. Ber om at du henvender deg til administrasjonen og ber om innsyn, skrev ordføreren til Oppegård Avis fredag 19. mars, etter at denne saken ble publisert.

– Hvorfor ble saken om bruk av midler i forbindelse med rekrutteringsprosessen unntatt offentlighet. Hvilken hjemmel i offentlighetsloven har blitt brukt?

Saker som behandles unntatt offentlighet gjør det fordi lover krever det, sier Enger, uten å oppgi hjemmelen.

Oppegård Avis har selvfølgelig bedt kommunen om innsyn i disse opplysningene og dokumentet fra i fjor sommer, men vi har ikke fått disse ennå.

Les også: Omrokkerer lederne for å spare 7 millioner kroner

– Ikke uvanlig

Kommunedirektøren selv mener at det ikke er noe problematisk med beløpet som er brukt på rekrutteringen i forbindelse med stillingen han besitter.

– Det er ikke uvanlig å benytte rekrutteringsselskaper når topplederstillinger skal besettes for å sikre seg riktige og gode kandidater til stillingen, skrev Øyvind Henriksen.

Oppegård Avis har også spurt ordføreren om hva hun synes om bruk av penger i forbindelse med denne saken, spesielt med tanke på at kommunen kan havne på Robek-listen som følge av økonomiske utfordringer. Bare i år må kommunen kutte 167 millioner kroner innen alle tjenesteområder.

– Nordre Follo kommune fortjener den beste kommunedirektøren. For ansettelsesprosessen hadde kommunen en anbudskonkurranse og dette var det beste tilbudet. Både forhandlingsutvalg og formannskap var enstemmig til prosess og ansettelse. Skal Nordre Follo kommune oppnå sine vedtatte mål, er det nødvendig å ha en svært dyktig administrativ leder. Dette er lønnsnivå for kommunedirektører i kommuner vi kan sammenligne oss med, sier Opdan.

– Ansettelse av kommunedirektør er en viktig faktor for å få en god styring av økonomien. Med en god kommunedirektør sikrer vi kommunens økonomi slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til innbyggerne våre. Nordre Follo er ikke i nærheten av å havne på Robek-listen, sier Opdan.

– Kan ikke sammenliknes

380.000 kroner brukt på rekrutteringsprosess er tatt fra kommunens driftsbudsjett. Beløpet tilsvarer cirka ett årsverk (kun grunnlønn) til en kommunal ansatt, for eksempel en nyutdannet sykepleier.

Lørdagsåpent på Hjørnet Ungdomskafe på Kolbotn, som ble kuttet som følge av dårlig økonomi i Nordre Follo, kostet kommunen 150.000 kroner per år. For 380.000 kroner kunne tilbudet på Hjørnet bli utvidet fra dagens tre til fem dager.

Ordføreren mener at vi ikke kan trekke paralleller til disse sakene, selv om det er snakk om bruk av penger fra det samme budsjettet.

– Nordre Follo kommune fortjener den beste kommunedirektøren. Kommunen hadde en anbuds konkurranse og dette var det beste tilbudet. Beløpet (brukt på rekruttering) er en engangsutgift og kan ikke sammenlignes med kostnadene til et varig årsverk. Som nevnt er det alltid en kostnad med å ansette, dette er prisen for den ansettelsesprosessen som et enstemmig formannskap bestemte, sier Opdan.

– Kunne dere ha gjort noe annerledes i denne saken? Hva i så fall?

– Vi er godt fornøyd med rekrutteringsprosessen og resultatet av den, sier ordføreren.

Powered by Labrador CMS