ORGANISASJON I NORDRE FOLLO

KOMMUNENS TOPPLEDELSE: På bilde kan du se den øverste administrative ledelsen i Nordre Follo per i dag, som består av kommunedirektør (tidligere rådmannen) med assisterende kommunedirektør og ni kommunalsjefer.

Tett på toppledere

Frem til 6. april skal ledergruppene i Nordre Follo omrokkeres. Her kan du bli bedre kjent med dagens toppledere i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektør (tidligere rådmannen) med assisterende kommunedirektør og ni kommunalsjefer, det vil si elleve kommuneansatte, utgjør toppledelsen eller den øverste administrative ledelsen i Nordre Follo per i dag. De har totalansvar for hele organisasjonen i kommunen med cirka 4900 ansatte.

Oppegård Avis har skrevet at Nordre Follo har store økonomiske utfordringene og det ble vedtatt kutt i alle tjenester på 167 millioner kroner i 2021. Siden det er lønnsutgiftene (inkludert sosiale utgifter som pensjon og arbeidsgiveravgift) til kommunens ansatte som utgjør mesteparten av de totale driftsutgiftene i Nordre Follo, har vi sett nærmere på dette temaet.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

170.000 kroner til rekruttering

Lønnsutgiftene i Nordre Follo i fjor utgjorde 66 prosent eller 3,23 milliarder kroner av de totale driftsutgiftene på 4,92 milliarder kroner. Topplederlønningene i Nordre Follo kommune er på over en million kroner per stilling hvorav kommunedirektøren har det høyeste lønnsnivået (1,6 millioner kroner eller 2,087 millioner kroner inkluder kommunens utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift).

Lønnsnivået til kommunedirektøren ble godkjent av ansettelsesutvalget i kommunen ved Hans Martin Enger (MDG), Hanne Opdan (Ap), Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H). Selve rekrutteringen ble gjennomført av ekstern konsulent (Habberstad rekruttering AS) og kostet kommunen 170.000 kroner.

Les også: Derfor fikk kommunedirektøren 1,6 millioner kroner i lønn

Alt ble fordelt av åtte kommunalsjefer og tillitsvalgte

Nordre Follo har per i dag 314 lederstillinger på ulike nivåer i tillegg til toppledelsen.

Ingen av lederstillingene i Nordre Follo var lyst ut da Oppegård og Ski kommuner skulle slås sammen 1. januar 2021. Alle stillingene ble fordelt av totalt åtte kommunalsjefer (tre kommunalsjefer i Ski og fem kommunalsjefer i Oppegård) og tillitsvalgte i daværende kommuner, og det skjedde via en intern omrokkering i organisasjonen.

Oppegård Avis har skrevet at dette arbeidet har resultert i enda flere ledere enn tidligere Oppegård og Ski kommuner hadde til sammen før kommunesammenslåingen. Dette er til tross for de store økonomiske utfordringene i kommunen og vedtatte kutt i alle tjenester på 167 millioner kroner i 2021.

FAKSIMILE: Her kan du se faksimile fra oppslaget i Oppegård Avis fra den 9. august 2018.

Les mer om dette i denne saken i Oppegård Avis fra 2018: Alle sjefene beholder jobben

– Ingen av de tidligere lederne i Oppegård og Ski måtte søke på stillinger i Nordre Follo i forbindelse med sammenslåingsprosessen. De ble innplassert i nye stillinger i Nordre Follo ut fra det handlingsrommet som følger av arbeidsmiljøloven. Prosessen ble gjennomført av tillitsvalgte og kommunalsjefer for de aktuelle virksomhetsområdene, sier HR-sjef i Nordre Follo, Gudrun Signy Birkelund.

– Hvorfor ble ingen av disse stillingene lyst ut offentlig eller i hvert fall internt?

– Prosessen ble gjennomført i tråd med vedtaket i Fellesnemnda fra den 24. april 2018. Det ble bestemt at vi skulle prioritere intern rekruttering av alle nøkkel- og lederstillinger, med mindre nødvendig kompetanse mangler, sa tidligere rådmann i Nordre Follo, Gro Herheim, til Oppegård Avis i 2018.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Rådmannen omrokkerte kommunalsjefene

– Når det gjelder innplassering av selve kommunalsjefene fra Oppegård og Ski i nye stillinger, hadde rådmannen ansvar for dette, og da ble kompetansen for den aktuelle stillingen vurdert nøye, sier Birkelund.

Nordre Follos første rådmann (administrasjonssjef) Gro Herheim var da strålende fornøyd med den nye ledergruppen i Nordre Follo, som bestod av nesten alle daværende kommunalsjefer i Oppegård og Ski. Kun tre av kommunalsjefene (Jorunn B. Almaas i Oppegård samt Kjell Sæther og Erling Berg i Ski) rykket ikke frem til toppstillingene i Nordre Follo, trolig på grunn av sin høye alder. De ble byttet med andre ledere som rykket frem til toppnivået.

DEN UTVALGTE TOPPLEDELSEN: Tabellen viser hvilke kommunalsjefer fra Oppegård og Ski fikk nye toppstillinger i Nordre Follo. Beslutningen ble tatt av tidligere rådmann (administrasjonssjef) Gro Herheim 11. juni 2018. Herheim sluttet i stillingen høsten 2020.

Slik forklarte toppledelsen valgt antall ledere

19. november 2018 sendte kommuneadministrasjonen en e-post til kommunestyret med følgende forklaring rundt antall ledere i Nordre Follo kommune til kommunestyret (dokumentet heter «Organisering av Nordre Follo kommune»).

Her står det følgende:

Det viktigste i utvikling av en organisasjon er ikke å ha et lavest mulig antall ledere, men riktig antall ledere. Hva som vil være riktig ledertetthet vil avhenge av utfordringsbildet knyttet til den enkelte tjenesten; For eksempel politisk fokus, individuell belastning, døgndrift eller lignende. En av ambisjonene under OU-prosessen var kortere beslutningsveier og myndig-gjorte medarbeidere. Valgt organisering gjenspeiler dette".

Kilde: «Organisering av Nordre Follo kommune» fra 19. november 2018, teksten ble sendt av kommuneadministrasjonen til kommunestyret

Omrokkering via avlasting av ledere med ekstern konsulent

Oppegård Avis har skrevet at frem til 6. april 2021 skal det foregå en omrokkering av lederstillingene, for å følge opp kommunestyrets vedtak om besparing av 7 millioner kroner innen 2021.

Antall kommunalsjefer skal da reduseres til syv fra dagens ni hvorav den ene av stillingene (konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo) har vært midlertidig siden 20. november 2020 og frem til 6. april 2021.

Les også: Omrokkerer lederne for å spare 7 millioner kroner

Samtidig har kommunen siden 1. april 2020 kjøpt tjenester hos ekstern konsulent (Considium) for cirka 644.000 kroner for å avlaste kommunens ledelse 16 timer i uken og bistå i prosessen med omrokkering av ledergruppene.

"I dagens unntakssituasjon trenger kommunens ledelse bistand til å håndtere alle uforutsette situasjoner som oppstår, og vi trenger bistand til å avlaste våre ledere slik at helse og sikkerhet kan ivaretas på en forsvarlig måte", står det i kontrakten kommunen inngikk med Cosidium i fjor.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

Omrokkeringen vil ikke føre til at noen av kommunalsjefene eller andre ledere mister jobben i kommunen som følge av tiltaket. Det betyr også at kommunens lønnsutgifter ikke vil bli redusert som følge av dette.

Her kan du se den sist oppdaterte administrative organiseringen i Nordre Follo (per 6. februar 2021).

Her kan du se en detaljert oversikt over toppledelsen i Nordre Follo per i dag:

1. Øyvind Henriksen (62):

Øyvind Henriksen. Foto: Nordre Follo kommune
 • Bosted: Grünerløkka (Oslo kommune).
 • Nåværende stilling: Kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2021).
 • Årslønn: 1,6 millioner kroner (2,087 millioner kroner inkludert utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift).
 • Har direkte personalansvar for: 14 ansatte (5 i stab og 9 i lederteam), men fra april blir personalansvaret redusert til 11 ansatte (5 i stab og 6 i lederteam).
 • Utdannelse: 8,5 studieår totalt. Utdannet lærer fra Oslo lærerhøgskole og UiO med kristendom som grunnfag og musikk som mellomfag (5,5 år). Mastergrad innen organisasjon og ledelse fra BI (3 år, deltid).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Har hatt ulike lederstillinger i Oslo og Bærum kommune, de siste syv årene som bygelsdirektør i Nordre Aker. Til sammen 34 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Bydelsdirektør i Nordre Aker i Oslo (2013-2020, hadde personalansvar for ca. 1500 ansatte), kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: En drøy måned.
 • Hvordan har den første måneden i Nordre Follo vært for deg?

– Første måneden har vært svært hektisk. Det er mye nytt å sette seg inn i og mange utfordringer som vi står i. I denne tien har jeg likevel prioritert å «speed date» 60 medarbeidere på ulike områder og nivåer for å få innsikt, bli kjent med medarbeidere og få gode tips om hva de tenker at det er klokt at jeg gjør i en oppstartfase og i tiden fremover. Inntrykket fra disse samtalene og de andre møtene jeg har hatt, er at det er veldig mange dyktige og dedikerte medarbeidere i kommunen som har et genuint ønske om å bidra til å realisere ambisjonene til Nordre Follo. Dette imponerer meg og inspirerer meg. Pandemien preger oss selvfølgelig mye at det har vært krevende for våre ansatte. Mye mer krevende enn man kan forestille seg. Dette viser hva kommunalt ansatte er laget av.

2. Jane Short Aurlien (59):

Jane Short Aurlien. Foto: Jan Walbeck
 • Bosted: Liastubben (Rygge kommune).
 • Nåværende stilling: Assisterende kommunedirektør i Nordre Follo (siden 1. februar 2021).
 • Årslønn: 1.341.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: Er ikke avklart frem til april. Hadde personalansvar for 16 ansatte som konstituert rådmann i Nordre Follo.
 • Utdannelse: 5 studieår totalt. Bachelor innen pedagogisk utdanning (Telemark Lærerhøgskole, 3 år) og cand. mag. innen ledelse (personalutvikling og organisasjon) fra Høgskolen Innlandet og ledelse fra UiO.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Barnehagesjef i Rygge kommune. Personal- og lønnssjef for Statens vegvesen (SVV). Administrasjonssjef for SVV. Avdelingsdirektør i Mesta. Virksomhetsleder i Råde kommune. Kommunalsjef i Halden kommune. Se ellers neste punkt. Totalt 30 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef i tidligere Ski kommune (2015-2017), rådmann i Ski kommune (2017-2019), stabsleder for organisasjonsutvikling i Nordre Follo (2018-2019, stillingen var planlagt, men jeg har ikke hatt den i praksis), assisterende rådmann i Nordre Follo (1. januar 2020 - 6. september 2020), konstituert rådmann i Nordre Follo (7. september 2020 - 31. januar 2021), assisterende kommunedirektør i Nordre Follo (fra 1. februar 2021- d.d.).
 • Ansiennitet i kommunen: 5,5 år
 • Hvordan har den første måneden i Nordre Follo vært for deg? – Morsomt. Krevende. Arbeidsomt.

3. Ellen Wibe (56):

Ellen Wibe. Foto: Privat
 • Bosted: St. Hanshaugen (Oslo kommune).
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo (sykmeldt siden 20. november 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 5 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: To studieår totalt. Høyskolekandidat i informasjonsteknologi (Nord-Trøndelag distriktshøgskole, 2 år). Har også "inspirerende coaching"-utdannelsen fra Ringom-instituttet (deltid, kurs med totalt fire samlinger fordelt på to semestre, ikke godkjent som høyere utdannelse).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Møbelselger i Namsos, fem års ­erfaring fra norsk toppolitikk (fra formann i FrP Ungdom i Nord-Trøndelag til politisk nestformann i FrP), ­selvstendig næringsdrivende (kommunikasjonsrådgiver). Var prosjektleder for det interkommunale prosjektet «Lokalmedisinsk senter» i Hallingdal før stillingen som innleid konsulent i Oppegård for å ­omstille tekniske avdelinger innen virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård. Totalt tolv år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Rådgiver i virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård, kommunalsjef for virksomhet Samfunn og teknikk i Oppegård (ansvar for vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt idrett og friluftsliv (2017-2019), kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (2018-2019), kommunalsjef for Økonomi og organisasjon Nordre Follo (fra 1. januar 2020-d.d).
 • Ansiennitet i kommunen: 5,5 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg?

– Interessant, spennende og krevende. Jeg har lært mye. Vi må jobbe systematisk videre. Bygging av ny kultur står høyt på min liste. Det gjelder spesielt utvikling av dialog og samhandling mellom politikk, tillitsvalgte og administrasjon. Jeg vil også hekte på god og tillitsbasert dialog med pressen. Her ligger et viktig potensiale for at vi skal lykkes i Nordre Follo kommune.

4. Sissel Hodder Hovden (57):

Sissel Hodder Hovden. Foto: Privat
 • Bosted: Myrvoll.
 • Nåværende stilling: Konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo (siden 20. november 2020 og frem til 6. april 2021).
 • Årslønn: 1.012.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 6 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 4 studieår totalt. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Før Oppegård - 20 års erfaring fra Justisdepartementet i ulike fagstillinger. Sluttet i 2007 som seniorrådgiver med fagansvar for den interne økonomifunksjonen. Totalt fire år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Koordinator for økonomi og styring i Oppegård frem til august 2016, seksjonsleder for økonomistyring i Oppegård (2016-2019), virksomhetsleder for Økonomistyring i Nordre Follo (2020), konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon i Nordre Follo (siden 20. november 2020 og frem til 6. april 2021).
 • Ansiennitet i kommunen: 13 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Spennende, lærerik, utfordrende, krevende, arbeidsom og annerledes enn forventet på grunn av korona.

5. Liv Karin Sørli (53):

Liv Karin Sørli. Foto: Nordre Follo kommune
 • Bosted: Son (Vestby kommune).
 • Nåværende stilling: Konstituert kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.012.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 10 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 6 studieår totalt. Diplomøkonom med spesialisering innen prosjektstyring (bachelor fra BI, 3 år) og 2 år fra distriktshøyskole i Oslo samt privat utdanning som modellist hos Esmod moteskole (3 år heltid, ikke godkjent som høyskoleutdanning).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Prosjektledelse innen IKT implementeringer (privat sektor, 2 år), selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak i 6 år), leder for kulturhus (privat sektor, 1 år), leder for Kommunale utleieboliger i Oppegård (2 år), virksomhetsleder for Eiendom (Eiendomssjef) i Oppegård (6 år). Totalt 17 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Eiendomssjef i Oppegård kommune (Virksomhetsleder for Eiendom), ovennevnte i kombinasjon med prosjektleder for Eiendommer og infrastruktur (program Nordre Follo i 2019), konstituert kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (siden 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 11 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Spennende område med store oppdrag og mye tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Spennende, arbeidskrevende og lærerikt. Har et godt team med gode ledere og fagressurser innen området.

6. Lene Jahren (49):

Lene Jahren. Foto: Privat
 • Bosted: Oppegård.
 • Nåværende stilling: Konstituert kommunalsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo (siden september 2020).
 • Årslønn: 1.012.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 6 personer.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 4,5 studieår totalt. Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1991-1994) med påbygg i helserett fra Høgskolen i Lillehammer (2010-2011). Pågående studier: masterprogram i styring og ledelse ved Oslo Met (2020-2023).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Avdelingsleder i hjemmesykepleien i Oppegård (2005-2016), prosjektleder av ett års tjenestedesign-prosjekt innen helse og omsorgstjenestene i Oppegård (2016–2017), rådgiver for kommunalsjef innen helse og omsorgstjenestene i Oppegård (2017–2019), fagsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo (januar-september 2020), konstituert kommunalsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo (siden september 2020). Totalt 15 år i lederstillinger. Startet som sykepleier i kommunen før lederstillingene.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Avdelingsleder i hjemmesykepleien i Oppegård, prosjektleder av ett års tjenestedesign-prosjekt innen helse og omsorgstjenestene i Oppegård, rådgiver for kommunalsjef innen helse og omsorgstjenestene i Oppegård, fagsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo, konstituert kommunalsjef for Arbeid og inkludering i Nordre Follo (siden september 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 20 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – 2020 har vært krevende og lærerikt. Vi rakk så vidt å starte byggingen av ny kommune og nye virksomheter før pandemien og nedstengingen kom i mars. Det medførte prioritering av beredskapsarbeid og sikring av forsvarlig tjenestetilbud. Samtidig har det vært motiverende å erfare at vi har greid å stå i dette akutte endringsarbeidet, og se hvor mange dyktige ansatte vi har i alle ledd i organisasjonen. Det lover godt og gir god motivasjon for det videre arbeidet i 2021.

7. Anne Melsom (65):

Anne Melsom. Foto: Privat
 • Bosted: Son (Vestby kommune).
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 8 ansatte (fem virksomhetsledere, en næringsrådgiver og to fagspesialister/SLT-koordinatorer).
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 7 studieår totalt. Allmennlærer (adjunkt) fra Oslo Offentlige lærerhøgskole og UiO, utdanningsledelse/skoleledelse (bachelor) fra UiO, prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, aksjonslæring fra Høyskolen i Lillehammer og innovasjon fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor (Bøleråsen skole), inspektør og assisterende rektor (Hebekk skole), lærer (Ski, Vevelstadåsen og Siggerud skoler). Totalt 21 år i lederstillinger i skoler og kommunalområdet Oppvekst. Har også 15 år i lederverv i Lærerlag/Utdanningsforbundet ved siden av vanlig jobb (leder i Ski lærerlag/Utdanningsforbundet i Ski, leder av skolelederavdelingen/Utdanningsforbundet i Ski).
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Rektor ved Bøleråsen skole i Ski, kommunalsjef for Oppvekst og kultur i Ski og kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo (siden 1. januar 2020-d.d.).
 • Ansiennitet i kommunen: 40 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Arbeidsoppgavene og den totale arbeidssituasjonen oppleves som svært spennende, lærerik og full av faglig gode opplevelser. Lærerikt med mange samarbeidsprosjekter på tvers. Prosjekter i samarbeid med fagmiljøer, næringslivet og deres organisasjoner, med forskningsprosjekter og ulike institusjoner. Det har også vært spennende å bli kjent med det rike organisasjonslivet i Nordre Follo. Stillingen byr på samarbeid med organisasjoner, ildsjeler, lag og foreninger innenfor de mange oppgavene disse leverer. Jeg har fått innblikk i hvor stor verdi disse miljøene skaper for kommunens innbyggere. Det har også vært utfordringer dette året, ikke minst knyttet til pandemien. Skifte av toppleder etter kort tid var også utfordrende.

8. Monica Lysebo (48):

Monica Lysebo. Foto: Jan Walbeck
 • Bosted: Ski.
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft (siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 7 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: 7, 5 års studieår totalt. Utdannet jurist (cand. jur. og ex. phil.) fra UiO med videreutdanning i HR/ledelse fra BI og Høyskolen i Oslo.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Advokatfullmektig/advokat (1997-2002), fagleder i Oppegård (2002-2010), koordinator for jus og innkjøp/juridisk rådgiver i Oppegård (2002-2007), virksomhetsleder for Organisasjon og tjeneste i Oppegård (2010-2016), koordinator for personal i Oppegård (2007-2010). Totalt 18 år i lederstillinger.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef for organisasjonsutvikling i Oppegård (2016-2019), kommunalsjef for organisasjonsutvikling og samfunn i Oppegård (2019), konstituert rådmann i Oppegård (2019) og kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 18 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Det har vært et spennende, lærerikt og arbeidskrevende år. Jeg er stolt av hvordan dyktige medarbeidere og gode kolleger har stått på sammen for å gi Nordre Follo kommune en best mulig start i en krevende tid. Nordre Follo har engasjerte folkevalgte og innbyggere og jeg gleder meg til å bidra videre i utviklingen av den nye kommunen vår.

9. Marit Janne Rød Kronborg (53):

Marit J. R. Kronborg. Foto: Privat
 • Bosted: Lillestrøm kommune
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Helse og mestring (siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 2 områdeledere i tillegg til en rådgiver og smittevernteamet.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: Totalt fem studieår pluss deltids masterstudie. Sykepleier-utdannelse med videreutdanning som helsesykepleier. Utdanning i kommunalledelse fra BI og vil i 2021 fullføre Master of Management på BI.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Enhetsleder for helsetjenester til barn og unge (5 år), kommunalsjef siden 2012. Totalt 14 års ledererfaring i kommunal sektor. Har også jobbet på poliklinikk på Ahus og på helsestasjon, sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef Velferd i Ski (2015-2019), kommunalsjef for Helse og mestring i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: 5 år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg?

– I 2020 har jeg blitt imponert over våre omsorgs- og helsetjenester. Året 2020 har vært preget av store endringer i arbeidet som følge av pandemien. Medarbeiderne våre har stått på for å løse utfordringene til beste for innbyggerne. Helsetjenestene har fått nye oppgaver i forbindelse med testing, sporing og oppfølging av de nasjonale tiltakene for å bremse spredning av koronaviruset. Det samarbeides på tvers og det er en stor styrke med store robuste fagmiljøer i denne krevende tiden. Oppgavene med å sikre at vi har kapasitet og kvalitet i tjenesten, også når antall eldre øker i årene fremover, er også godt i gang.

10. Sten Tore Svennes (52):

Sten Tore Svennes. Foto: Jan Walbeck
 • Bosted: Ski.
 • Nåværende stilling: Kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Årslønn: 1.150.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 8 ledere (3 områdeledere og 5 virksomhetsledere).
 • Utdannelse og antall studieår totalt: Fem studieår totalt. Skoleledelse (BI, Oslo) og økonomi, organisasjonsvitenskap og pedagogikk (Universitetet i Bergen). Cand. mag. (260 studiepoeng) pluss 90 studiepoeng i ledelse.
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor i 16 år (fire år i Sarpsborg, og resten i Nord-Trøndelag), kommunalsjef i Nore og Uvdal og Ulvik kommuner (tre år i Nore og Uvdal og fire år i Ulvik), kommunalsjef i Oppegård (to år) og kommunalsjef i Nordre Follo (siden 2020).
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef i Nore og Uvdal kommune (2015-2016), kommunalsjef for Barnehage og kultur i Oppegård (2017-2019) og kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo (siden 1. januar 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: Fire år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Det har vært et spennende år og en glede å hatt så gode medarbeidere og samarbeidspartnere med seg i vår nye kommune. Dessverre har pandemien bremset opp noe på ambisjonene, men jeg håper dette blir lettere framover. Det er imponerende å se tilbake på hvordan alle sammen har brettet opp ermene og virkelig har fokus på gode tjenester for innbyggerne. Jeg vil fremheve at måten vi fra dag en satte fokus på de sårbare barna er imponerende.

11. Stein Egil Drevdal (40):

Stein Egil Drevdal. Foto: Nordre Follo kommune
 • Bosted: Ski.
 • Nåværende stilling: Konstituert kommunalsjef for Digitalisering og innovasjon i Nordre Follo fra (siden september 2020).
 • Årslønn: 1.012.000 kroner (utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
 • Har direkte personalansvar for: 10 ansatte.
 • Utdannelse og antall studieår totalt: Seks studieår totalt. Sivilingeniør (mastergrad i teknologi fra NTNU) og bedriftsøkonom (BI i Oslo).
 • Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Jobbet tidligere som sivilingeniør i Sweco Norge AS og har arbeidserfaring fra kollektivselskapet Sporveien AS (hadde stillinger som plan- og utviklingsleder, verkstedsjef for Trikk og strategi- og utviklingssjef). Totalt ti år i lederstillinger (ikke nødvendigvis med personalansvar).
 • Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef for Samfunn i Ski (2017-2018), programkoordinator i Nordre Follo (2018-2020), fagsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo (januar-august 2020) og konstituert kommunalsjef for Digitalisering og innovasjon i Nordre Follo (siden september 2020).
 • Ansiennitet i kommunen: Fire år.
 • Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? – Spennende, krevende og lærerikt.
Powered by Labrador CMS