Nordre Follo kommune

SKAL LEDE NORDRE FOLLO: Blir innstillingen vedtatt i Fellesnemnda 7. mai, skal Gro Herheim tituleres som rådmann i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.

Vil ikke ha kommunedirektør i Nordre Follo

Tittelen "rådmann" går snart ut og erstattes med den kjønnsnøytrale tittelen «kommunedirektør", ifølge den nye kommuneloven.

Publisert

I gjeldende kommunelov fra 1992 brukes tittelen "administrasjonssjef" på kommunens øverste leder. Mange kommuner, blant annet Oppegård og Ski kommuner, har likevel valgt å opprettholde "rådmann"-tittelen benevnt i tidligere kommunelover.

Det er vedtatt at øverste administrative leder i Nordre Follo kommune skal tituleres «administrasjonssjef», mens i Ski og Oppegård kommuner har vi "rådmenn" frem til 1. januar 2020.

Betegnelsen "rådmann" går snart ut og erstattes med den kjønnsnøytrale tittelen «kommunedirektør», ifølge den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

Tittelen «kommunedirektør» i den nye kommuneloven er ikke en pålagt betegnelse. Det betyr at det ikke vil bli ulovlig å kalle noen rådmann også etter 1. januar 2020, men departementet kommer med en «sterk oppfordring» om å endre tittelen til kommunedirektør.

Stillingstittelen "rådmann" er nå allerede fjernet i flere norske kommuner. Nå kalles den administrative topplederen "kommunedirektør" i blant annet Hurum, Kvinnherad, Sarpsborg, Etne, Sunndal og Horten kommuner.

      Gro Herheim

  • Er 51 år gammel, gift og har fire voksne barn.
  • Bosatt i Revetal i Re kommune i Vestfold.
  • Ble i 2017 ansatt som prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Oppegård og Ski og blir øverste administrative leder (rådmann) i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.
  • Har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik og Svelvik kommuner, de siste fire årene før høsten 2017 som rådmann i Svelvik.

  • Har også erfaring som fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold og som selvstendig næringsdrivende (planlegger i eget firma).

  • Utdannelse: Landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging (fem år) med videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse.

 

Fra administrasjonssjef til prosjektrådmann og rådmann

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Gro Herheim (51) er valgt som den øverste administrative lederen i Nordre Follo kommune.

Det var for snart to år siden hun ble ansatt som administrasjonssjef (red. anm.: tilsvarende "rådmann") i Nordre Follo kommune.

Les også: Hun er sjefen for Nordre Follo

I sin innstilling til Fellesnemnda, som skal behandle saken tirsdag 7. mai,  foreslår Fellesnemndas leder, Thomas Sjøvold, at tittelen til den øverste administrative lederen i Nordre Follo skal endres fra "administrasjonssjef" til "rådmann" fra dagen Oppegård og Ski slås sammen (red. anm.: 1. januar 2020).

I perioden fra dags dato og inntil Nordre Follo kommune er etablert skal det brukes tittelen "prosjektrådmann", ifølge hans innstilling til Fellesnemnda.

VIL OPPRETHOLDE RÅDMANN-TITTELEN: Fellesnemndas leder, Thomas Sjøvold, foreslår at den øverste administrative lederen i Nordre Follo får tittelen "rådmann".

– Det er fortsatt opp til kommunene selv å velge hvilken tittel den øverste administrative lederen skal ha. Dette har ikke vært til hinder for at andre betegnelser kan benyttes, slik Oppegård og Ski kommuner gjør i dag, påpeker Thomas Sjøvold.

Han sier tittelen «rådmann» er innarbeidet og beskrivende med henhold til øverste administrative leders rolle og oppgave.

I Fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)  ble innstillingen enstemmig vedtatt. 

Oppegård Avis har prøvd å få en kommentar fra Gro Herheim i forbindelse med saken, men hun vil ikke kommentere saken utover det som fremkommer i saksfremlegget.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

 

 

Powered by Labrador CMS