NORDRE FOLLO KOMMUNESTYRE: Kommunestyret i Nordre Follo består av 47 medlemmer. Bildet ble tatt tidligere i fjor høst. Foto: Tønnes Steenersen

Utgiftene til politikken i Nordre Follo doblet på ett år

I Nordre Follos budsjett for 2021 er posten for politikk økt fra 6 millioner kroner til 12 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ingen økning i de faktiske utgiftene fra 2020 til 2021, men det er riktig at det er en økning i denne budsjettposten. Budsjetteringen for 2020 ble gjort med flere forbehold og stemte ikke med de reelle utgiftene, forklarer varaordfører Hans Martin Enger (MDG).

På vegne av flertallspartiene i Nordre Follo forklarer han videre at posten på 12 millioner kroner inkluderer alle utgifter til blant annet drift av kommunestyret, råd og utvalg, interkommunale råd og utvalg, borgerlige vigsler.

– I tillegg skal det avvikles et stortingsvalg i år med disse midlene (1,9 millioner kroner). Budsjetteringen for 2020 var gjort med rådmannens forbehold om behov for kvalitetssikring og endringer. Utgifter som lå under andre poster i fjorårets budsjett, som tilskudd til Follorådet for eksempel, ligger under posten Politikk i årets budsjett, sier Enger.

Les også: – Vi kunne spare to millioner kroner

Slik økte godtgjørelsen siden 2015

Oppegård Avis har tidligere skrevet at godtgjørelsen til utvalgslederne i Nordre Follo varierer i dag fra cirka 148.000 kroner til cirka 396.000 kroner, men det er kun to av utvalgslederne i kommunen, Camilla Hille (V) og Anne Beth Skrede (Ap), som har fått det høyeste nivået på godtgjørelsen.

Det sistnevnte tilsvarer godtgjørelsen til varaordfører Hans Martin Enger (MDG), som får 396.000 kroner per år, tilsvarende 40 prosent av ordførerens lønn (cirka 988.000 kroner).

Godtgjøring til varaordføreren, gruppelederne og utvalgslederne har økt siden 2015. Dette kommer tydelig frem i dokumentet fra tidligere Ski kommune som viser at godtgjørelsen til varaordføreren i Ski var tilsvarende kun 26,4 prosent av ordførerens lønn (228.386 kroner istedenfor dagens 40 prosent eller 395.199 kroner). Alle utvalgsledere hadde et like stort frikjøp, på kun 10 prosent av ordførerens lønn, tilsvarende 86.510 kroner.

Les også: Dette tjener topplederne i Nordre Follo

– Viktig premiss for lokaldemokratiet

Oppegård Avis ba flertallspartiene om å forklare hvorfor de har akseptert at varaordføreren og utvalgslederne (spesielt to av disse) har fått så stor økning i godtgjørelsen, sammenliknet med de tidligere satsene.

– Størrelsen på frikjøp fra ordinære ansettelsesforhold er satt i forhold til den arbeidsmengden vervene medfører. Hensikten med frikjøpet av utvalgsledere er at de i tilstrekkelig grad skal kunne sette seg inn i og forberede saker som skal behandles. Det er et viktig premiss for lokaldemokratiet at utvalgslederne har handlingsrom til å fordype seg i behov, muligheter og begrensninger som finnes i en ny stor kommune, og slik bidra til gode og inkluderende prosesser, svarer Hans Martin Enger på vegne av Ap, Sv, MDG, V, SP og U/KrF.

Les også: Derfor fikk kommunedirektøren 1,6 millioner kroner i lønn

– Skaper et demokratisk underskudd

Den nye gruppelederen for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, mener at så stor grad av frikjøp i Nordre Follo skaper et demokratisk underskudd.

– Som en lokalpolitiker i opposisjonen der ingen er frikjøpt får vi en godtgjørelse på snaue 1600 kroner per møte, før skatt. Når vi legger inn antall timer vi forbereder oss, både selv og i partigruppene og antall timer i selve møtet, tipper jeg gjennomsnittlig timelønn er cirka 150 kroner i timen. Så det sier seg selv at den «vanlige» lokalpolitikeren ikke er lokalpolitiker for pengenes skyld. Vi gjør det for å finne de beste løsningene for kommunen vår. Vi kan være uenige om mye, men alle har de beste intensjoner for innbyggerne våre. Det som jeg nok stiller spørsmål om, er om så stor grad av frikjøp som vi har, skaper et demokratisk underskudd, sier hun.

Powered by Labrador CMS