ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR: På bildet ser du ordfører Hanne Opdan, som har en lønn på 987.997 kroner, og kommunedirektør Øyvind Henriksen, som har en lønn på 1,6 millioner kroner. Kilde: Skjermdump, formannskapsmøtet i forbindelse med håndtering av covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Derfor fikk kommunedirektøren 1,6 millioner kroner i lønn

– Vi er svært godt fornøyde med ansettelsen av Øyvind Henriksen og ser fram til hans bidrag til å få det beste ut av Nordre Follo kommune, sier varaordfører Hans Martin Enger (MDG).

Publisert Sist oppdatert

oavis.no kunne du lese i går at topplederlønningene i Nordre Follo kommune utgjør 12.739.000 kroner og fordeler seg mellom de totalt elleve ansatte som representerer Nordre Follos øverste administrative ledelse.

Vi er svært godt fornøyde med ansettelsen av Øyvind Henriksen og ser fram til hans bidrag til å få det beste ut av Nordre Follo kommune.

Hans Martin Enger (MDG)

Lønnsnivået til disse varierer fra 1.012.000 kroner hos noen kommunalsjefer i konstituerte stillinger til 1,6 millioner kroner hos kommunedirektør (tidligere navn: rådmann) Øyvind Henriksen (les faktaboksen nederst i saken).

135.682 mindre enn statsministerlønn

Øyvind Henriksen tjener dermed kun 135.682 kroner mindre enn statsministeren. Erna Solberg hadde 1.735.682 kroner i lønn i 2020, ifølge Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport skrev i fjor at rådmannen i Sandefjord, Bjørn Gudbjørgsrud, hadde da høyest lønn av alle kommunedirektørene (rådmennene) i Norge, med årslønn på 1,6 millioner kroner (per 1. desember 2019).

Videre skriver Kommunal Rapport at gjennomsnittlig årslønn var da 1.132.600 kroner for kvinnelige kommunedirektører og 1.112.500 kroner for mannlige kommunedirektører.

Økningen i prosent for kvinnelige kommunedirektører fra 1. desember 2018 til 1. desember 2019 var 6 prosent. For mannlige kommunedirektører var økningen 3,7 prosent. Erna Solberg hadde en lønnsvekst på 3,3 prosent fra 2018 til 2019. Til sammenligning var lønnsveksten i KS-området samlet 4,1 prosent i denne perioden.

Gjennomsnittslønn for ansatte i kommuneforvaltningen var 529.440 kroner i 2020 (44.120 kroner per måned), ifølge SSB. Dette er en økning på 3.720 kroner i årslønnen fra 2019-nivået.

Les også: Dette tjener topplederne i Nordre Follo

– Konkurransedyktig lønn

Siden lønnsnivået til kommunedirektøren (1,6 millioner kroner) ble godkjent av ansettelsesutvalget i kommunen ved Hans Martin Enger (MDG), Hanne Opdan (Ap), Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H), ønsket Oppegård Avis å vite om begrunnelsen for dette, særlig med tanke på den stramme kommuneøkonomien og kutt i alle tjenester på rundt 190 millioner kroner i 2021.

Hans Martin Enger (MDG) synes ikke det er noe galt med det valgte lønnsnivået han var med på å bestemme:

– Lønnsnivået til kommunedirektøren i Nordre Follo er satt for å være konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende stillinger i sammenlignbare kommuner, verken lavere eller høyere, og ut ifra ansvar og oppgaver knyttet til stillingen, sier Hans Martin Enger (MDG).

Når vi rekrutterer toppledere må vi derfor forholde oss til virkeligheten slik den er, og ikke hvordan vi kunne ønske den var, slik at vi kan være trygge på at de aktuelle kandidatene søker.

Hans Martin Enger (MDG)

Oppegård Avis har skrevet om godtgjørelsen til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Vi har også skrevet at varaordfører Hans Martin Enger får en godtgjørelse på 396.000 kroner per år, tilsvarende 40 prosent av ordførerens lønn.

Les også: – Vi kunne spare to millioner kroner

– Må forholde oss til virkeligheten

– Hva synes du om lønnen til kommunedirektøren i Nordre Follo er på omtrent det samme nivået som lønnen til Norges statsminister?

– Jeg synes på generelt grunnlag at mange lederlønninger er for høye, også i det offentlige, og hadde gjerne sett at lønnsnivået for toppledere i store kommuner også var lavere. Noen sier "ingen bør tjene mer enn statsministeren" for å understreke sammenhengen mellom lønn og ansvar, og det synes jeg er et godt poeng som får fram mange paradokser i arbeids- og næringslivet. Det er andre regler for lederrekruttering i arbeidslivet generelt enn i politikken, og det er med på å drive lederlønninger oppover. Når vi rekrutterer toppledere må vi derfor forholde oss til virkeligheten slik den er, og ikke hvordan vi kunne ønske den var, slik at vi kan være trygge på at de aktuelle kandidatene søker, sier MDG-politikeren.

Kommunen kunne endt opp med «feil» kommunedirektør. Det ville kunne koste kommunen utallige millioner, som vi ikke har råd til å tape.

Hans Martin Enger (MDG)

– Er det ikke slik at Nordre Follo er en fattig kommune hvor det er vedtatt kutt i alle tjenester på 190 millioner kroner i 2021? Bør ikke kommunen forholde seg til realiteten i forhold til økonomien?

– Dersom kommunen hadde tilbudt lønn betydelig under tilsvarende stillinger andre steder, måtte vi forvente at de beste kandidatene ikke hadde søkt seg til Nordre Follo, og kommunen kunne endt opp med «feil» kommunedirektør. Det ville kunne koste kommunen utallige millioner, som vi ikke har råd til å tape, sier Enger.

– Svært godt fornøyde med ansettelsen

– Vi er svært godt fornøyde med ansettelsen av Øyvind Henriksen og ser fram til hans bidrag til å få det beste ut av Nordre Follo kommune, sier Enger.

Han sier lønnen til kommunedirektøren i Nordre Follo er satt på tilsvarende nivå som i Moss, Indre Østfold, Asker, Lillestrøm, Tønsberg og Sandefjord kommuner.

– Lønnen er lagt der lista ligger, men heller ikke over. Kommunedirektøren i Nordre Follo har ansvar for nærmere 5.000 ansatte, og er den mest avgjørende stillingen for å sørge for en bærekraftig kommuneøkonomi og for å skape en kommune som er god å leve i for innbyggerne, sier han.

Les også: Dette bør du vite om lederstillingene i Nordre Follo

Kommunedirektør med assisterende kommunedirektør

– Hva er årsaken til at kommunen skal ha både kommunedirektør (lønn: 1,6 millioner kroner) og assisterende kommunedirektør (tidligere konstituert rådmann Jane Short Aurlien fikk denne stillingen 1. februar, lønn: 1.341.000 kroner) som faste stillinger? Har Nordre Follo råd til det med tanke på den allerede topptunge organisasjonen?

– Kommunestyret vedtar rammene, mens kommunedirektøren har ansvaret for organisering av organisasjonen og ansatte, inkludert stillingen som assisterende kommunedirektør. Det spørsmålet må derfor stilles kommunedirektøren, sier Enger.

Oppegård Avis har bedt Øyvind Henriksen om å svare på det ovennevnte spørsmålet. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Foreslår å kutte 7 av minst 253 lederstillinger i 2021

– Skal ikke være lønnsledende på lederlønninger

Statsminister Erna Solberg sa i oktober i fjor at hun og regjeringen er «ganske nazi» når det gjeldt å ha kontroll over lederlønnsutviklingen i offentlig sektor.

– Staten skal ikke være lønnsledende på lederlønninger, sa Solberg fra Stortingets talerstol.

Hvis vi sammenlikner utviklingen i lederlønningene i forvaltningen sammenliknet med lønnsutviklingen for de ansatte på landsbasis, viser den at lederne øker sine lønninger mer enn de ansatte. I 2019 økte for eksempel lønnen til de statlige lederne i snitt med 4,8 prosent, mens lønnsveksten for arbeidstakere ellers var på 3,6.

Lønnsøkning kun for lederne

Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav cirka 250 ansatte er ledere på ulike nivåer. Oppegård Avis har nylig skrevet at til tross for den økonomiske situasjonen og de harde kuttene innen alle tjenesteområdene, er det planlagt en samordning av lønnsstigene for ansatte med treårig høyskoleutdanning og enkelte ledere i kommunen. Ifølge HR-lederen i kommunen, Gudrun Birkelund, vil disse lønnsjusteringene skje tidlig i 2021.

– Samordningen gjelder enkelte ledere og ansatte med treårig høyskoleutdanning og ti års ansiennitet som i dag i enkelte tilfeller tjener mindre enn de som har 16-årsansiennitet. Dette oppleves som urimelig av de ansatt og vi ønsker å rette dette opp, sa Birkelund.

Økning for 115 virksomhetsledere og toppledelsen

Ifølge HR-sjefen har alle de 115 virksomhetsledere i Nordre Follo fått en lønnsøkning på 0,7 prosent i 2021.

– For virksomhetsledere tilsvarer denne økningen et beløp på mellom 5.000 og 8.000 kroner. Økningen på 0,7 prosent i 2021 er del av det ordinære lønnsoppgjøret for alle arbeidstakere i det såkalte KS-området, det vil si alle kommuner og fylkeskommuner, sier Birkelund.

Hun bekrefter at lønnsøkningen på 0,7 prosent gjelder også de ni kommunalsjefene.

– Denne økningen er inkludert i den lønnen de har nå. For de fire kommunalsjefene i konstituerte stillinger (Sissel Hodder Hovden, Liv Karin Sørli, Lene Jahren og Stein Egil Drevdal) som har en lønn på 1.012.000 kroner utgjorde økningen cirka 7.000 kroner, mens de fem kommunalsjefene i faste stillinger (Monica Lysebo, Sven Tore Svennes, Marit J. R. Kronborg, Anne Melsom og Ellen Wibe) med lønn på 1.150.000 kroner fikk en økning på 8.000 kroner i 2021, sier HR-sjefen.

Hun påpeker at den samme økningen (0,7 prosent) gjelder arbeidstakere med akademisk utdanning, det vil si ingeniører, sivilingeniører, jurister, samfunnsvitere, psykologer, siviløkonomer med flere, sier Birkelund.

Økning for 20 ledere med nye oppgaver og større ansvar

Avdelingsledere har fått lønnsøkning på 0,3 prosent i år.

– Dette omfatter inspektører på skoler, avdelingssykepleiere, ledere for tilrettelagte boliger med flere, sier HR-sjefen i kommunen.

Så er det også cirka 20 mellomledere som vil få en "viss" lønnsjustering i vår som følge av at de har fått et mye større ansvar enn det de hadde tidligere.

– Man kan si at de fikk en helt annen jobb i Nordre Follo enn det de hadde tidligere, sier HR-sjefen.

Hun sier prosessen rundt lønnsjusteringen for de cirka 20 mellomledere ikke er ferdig behandlet ennå.

– Prosessen er til drøfting nå, så resultatet er ikke kjent ennå, men jeg kan si så mye som at det ikke er snakk om store beløp, sier Birkelund.

Oppegård Avis ba om innsyn i beløpet når behandlingsprosessen er avsluttet. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Venter fortsatt på svar

Oppegård Avis har bedt om en oversikt over ledere som har fått nye oppgaver og større ansvar enn det de hadde før kommunesammenslåingen. Til tross for flere purringer om dette, fikk vi kun følgende svar:

– Organisasjonen er større og mer kompleks, og dette gjorde blant annet at det ble vurdert at ingen ledere fra de tidligere kommunene hadde rettskrav på stillinger i Nordre Follo. Det ble også gjort omorganiseringer som endret organisasjonskartet på en slik måte at det ikke foreligger et relevant sammenligningsgrunnlag for mange av lederstillingene, sa Elin Voksøy, fagsjef for arbeidsgiverpolitikk i Nordre Follo.

Ingen lønnsøkninger for andre ansatte

– Har det vært/planlegges det en lønnsjustering i 2021 for de andre ansatte i kommunen?

– Det planlegges ingen ekstra lønnsjusteringer i 2021. Kommunen følger retningslinjer for ordinære lønnsforhandlinger for alle arbeidstakere. I år er det mellomoppgjør – og rammen for oppgjøret blir sannsynligvis liten på grunn av den økonomiske situasjonen i hele landet, sier Birkelund.

Oppegård Avis jobber videre med saken om lederlønnsutviklingen i Nordre Follo. Send oss gjerne tips til tips@oavis.no eller yana@oavis.no

Kort om Øyvind Henriksen:

  • Alder: 62 år
  • Bosted: Grünerløkka, Oslo
  • Sivilstatus: Ugift, tre barn, tre barnebarn
  • Stilling: Kommunedirektør i Nordre Follo siden 1. februar 2021, med personalansvar for ca. 5000 ansatte.
  • Forrige stilling: Bydelsdirektør i Nordre Aker, Oslo kommune, med personalansvar for ca. 1500 ansatte.
  • Arbeidserfaring (kortfattet) med antall år i ledende stillinger: Har hatt ulike lederstillinger i Oslo og Bærum kommune, de siste syv årene som bygelsdirektør i Nordre Aker. Til sammen over 30 års erfaring som leder.
  • Utdannelse: Utdannet lærer, med kristendom (grunnfag) og musikk (mellomfag). Master of Management fra BI. Solstrandprogrammet.
Powered by Labrador CMS