NEPPE NOEN LØSNING PÅ DETTE: Pendlerne på Myrvoll må nok trolig belage seg på at parkeringene i området vil bli slik også i fremtiden.
NEPPE NOEN LØSNING PÅ DETTE: Pendlerne på Myrvoll må nok trolig belage seg på at parkeringene i området vil bli slik også i fremtiden.

Foreslår sykkel, gange og matebuss

Kommunen har ingen planer om å utvide dagens innfartsparkering.

Publisert

I papirutgaven av Oppegård Avis og her på oavis.no, kan du lese om P-frustrasjonene for pendlerne på Myrvoll

Ingen planer om flere P-plasser

Dessverre ser det ikke ut til at det er noen umiddelbar løsning på P-problemene.

– Kommunen vurderer Myrvoll som et område med sentrumsfunksjoner der det bør legges bedre til rette for å nå toget ved hjelp av sykkel, gange og eventuelt matebuss, sier Kristine Klavina i avdeling for samfunnsutvikling.

OPPGITTE: Styremedlem Kjell Bjørhei og leder for Myrvoll Vel, Jarle Jodnes er ikke imponerte over dagens P-situasjon på Myrvoll stasjon.
OPPGITTE: Styremedlem Kjell Bjørhei og leder for Myrvoll Vel, Jarle Jodnes er ikke imponerte over dagens P-situasjon på Myrvoll stasjon.

Hun viser til den regionale strategien for innfartsparkering i Oslo og Akershus, som sier at det bør satses mer på innfartsparkering for sykkel. Innfartsparkering for bil bør utvikles utenfor bybåndet og i byområdene skal innfartsparkering kun være et supplerende element, ifølge dokumentet.

 – Vi mener det er hensiktsmessig å følge denne strategien i et miljøperspektiv, sier Klavina.

Går gjerne i dialog

 Hun sier kommunen ikke har planer om å utvide arealene med ytterligere flateparkering for bil. Samtidig påpeker hun at kommunen går gjerne i en dialog med Jernbaneverket om utvidet sykkelparkering, eventuelt noe MC-parkering og løsninger for bussmating ved disse stasjonene.

 – Gjennom planprosessen for områderegulering Myrvoll/Ekornrud ble det heller ikke gitt signaler om at fylkeskommunen ønsker utvidelse av eksisterende innfartsparkering. Områdereguleringen vil imidlertid ikke være til hinder for etablering av flere parkeringsplasser ved Myrvoll stasjon, sier Klavina.

PARKERINGSN I DAG: Det er ikke mye plass på Myrvoll stasjon.
PARKERINGSN I DAG: Det er ikke mye plass på Myrvoll stasjon.

PS: Saken fortsetter under bildet

– Utløser ikke behov for flere p-plasser

– Hva skjer med p-behovet ved fortettingen av Trelasttomten og Skogsosen? Vil kommunen sørge for flere p-plasser ved stasjonen?

– Utvikling av nye boligområder på Trelasttomta og Skogsåsen er planlagt med tanke på prioritering av myke trafikanter og kollektivtrafikk framfor privatbiler. Det skal etableres gode gang- og sykkelforbindelser mellom boligområdene og fra boligområdene til Myrvoll stasjon og bussholdeplasser. Hensikten med disse planene er å tilrettelegge slik at man velger å la bilen stå og gå til stasjon. Områdene ligger også i nærheten av stasjon. Planen for Trelasttomta og Skogsåen utløser ikke behov for flere parkeringsplasser på Myrvoll stasjon, sier Klavina.

Powered by Labrador CMS