SKAL RIVES OM NOEN FÅ ÅR: Hellerasten og Fløysbonn skoler skal slås sammen høsten 2024. Elevene fra Hellerasten skole skal flyttes til Fløysbonn skole og noen klasser får også lokaler på den nye barneskolen som skal stå ferdig på Sofiemyr i januar 2024. Etterpå skal Hellerasten skole rives.

Skal bytte navn på fire skoler

Kommunen skal endre navn på de fire ungdomsskolene i Oppegård fra dagens «skole» til «ungdomsskole». Nye skilt samt montering vil koste kommunen 138.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Navnesaken om endring av navn fire ungdomsskoler i gamle Oppegård, som ble behandlet politisk i utvalget for areal, klima og byggesak, skapte mye debatt i de sosiale mediene.

Det var kommunedirektør Øyvind Henriksen som kom med forslaget om å endre navn de lokale ungdomsskolene (Fløysbonn skole, Flåtestad skole og Hellerasten skole) fra dagens «skole» til «ungdomsskole».

Ble vedtatt

Forslaget hans ble vedtatt i utvalget tirsdag 14. desember. De nye navneskiltene skal settes opp i tråd med kommunestyrets vedtak i budsjettdokumentet for 2022-2025, om midler avsatt til profilering av kommunale bygg fra og med 2023.

For ungdomsskolene der det er planlagt rehabilitering, er det vedtatt å vente med å sette opp skilt til rehabiliteringen er gjennomført.

Praksis i dag

Kommunedirektøren forklarte i saksfremlegget at ved hjelp av den foreslåtte navneendringen ville han gjøre det mer oversiktlig å skille mellom barne- og ungdomsskoler, forenkle skolenavn, samt å skape en enhetligpraksis for hele kommunen.

Alle barneskolene (1.-7. trinn) i kommunen har tilnavnet skole. De to skolene med elever fra 1. 10. trinn har også tilnavnet skole.

Når det gjelder ungdomsskoler i Nordre Follo, er det kun Haugjordet ungdomsskole og Ski ungdomsskole (begge ligger i gamle Ski kommune) av de rene ungdomsskolene (8. 10. trinn) som har tilnavnet ungdomsskole i Nordre Follo kommune.

Det kommer også frem at Fløysbonn skole allerede i dag er registrert med navnet «Fløysbonn ungdomsskole» i Sentraltstedsnavnregister (SSR), men det er ikke dette navnet som brukes av kommunen i dag. Skolen inkluderes derfor i denne saken.

Oppegård Avis har også skrevet at Hellerasten skole skal rives om noen få år. Dette er som følge av vedtaket om sammenslåing av denne skolen med Fløysbonn skole i 2024.

138.000 kroner

Siden det må settes opp nye skilt skolene, innebærer det eventuelle vedtaket økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunen har mottatt pristilbud for nye skilt de fire ungdomsskolene i gamle Oppegård. Skiltene inkludert montering av disse vil koste kommunen om lag 138.000 kroner eksklusiv merverdiavgift.

Kan gjelde flere skoler

Henriksen påpeker også at det også kan være behov for å endre skolenavnet andre steder.

I saksfremlegget kommer det frem at den planlagte ungdomsskolen i Ski vest ikke er tatt med i denne navnesaken, men resultatet av saken vil mest sannsynlig legge føringer for navnevalg til den fremtidige skolen.

Powered by Labrador CMS