FORBERDRINGER: Det blir neppe bading her i Kolbotnvannet på en god stund, men algemengden er nå under faregrensen.
FORBERDRINGER: Det blir neppe bading her i Kolbotnvannet på en god stund, men algemengden er nå under faregrensen.

Under faregrensen

Nye, positive prøveresultater fra Kolbotnvannet.

Publisert

Den uvanlige varmen tidligere i høst gjorde at algene storkoste seg i Kolbotnvannet, og det var tidvis store algeansamlinger selv i vannoverflaten, og svært lite sikt i vannet.

Dette førte til at Oppegård kommune foretok ekstraanalyser av det syke vannet vårt nylig.

Under faregrensen

De ekstra analysene som ble tatt av Kolbotnvannet tirsdag 20. september viser at mengden giftige alger er lavt og under faregrensen, ifølge Oppegård kommunes hjemmesider. 

Den arten som har dominerer i høst, er en art innen slekten Pseudoanabaena, som kan produsere gift. Mengden microcystin i august-prøvene var mindre enn 0,50 μg/l, altså svært lavt og under faregrensen, men mengden alger var da lavere enn i september. Derfor ble prøver fra september sendt laboratorium for analyse av microcystin.

Analyseresultatene viser at mengden microcystin var < 0,50 μg/l, som er lavt og under faregrensen.