ALGENE UNDER KONTROLL: Kolbotnvannet er og blir sykt, men alge-bommen som ble meldt tidligere i sommer, er nå på normalen igjen.
ALGENE UNDER KONTROLL: Kolbotnvannet er og blir sykt, men alge-bommen som ble meldt tidligere i sommer, er nå på normalen igjen.

Algeeksplosjonen er under kontroll

Optimistiske, nye målinger i Kolbotnvannet.

Publisert

Ved den månedlige prøvetakingen i Kolbotnvannet nylig, viste det seg en synlig økning av blågrønnalger (cyanobakterier) i Kolbotnvannet. 

På bakgrunn av dette, valgte kommunen å ta ekstraprøver uken etter for å måle mengden alger, og mengden algegift av typen microcystin ble også målt.

Gode resultater

Resultatene er nå klare på de utvidede prøvene. 

Prøvene viser at mengden algegift av typen mikrocystin var lavere enn 0,5 μg/l. Internasjonale grenseverdier for drikkevann er 1 µg/l, så nivåene ligger under dette, melder kommunen.

Følger utviklingen

ET ALTERNATIV: Om det ikke er så smart å bade, går det alltids an å padle seg en tur på Kolbotnvannet.
ET ALTERNATIV: Om det ikke er så smart å bade, går det alltids an å padle seg en tur på Kolbotnvannet.

Vannprøver er standard prosedyre i det syke vannet hver sommer. Når det gjelder sommerens prøveresultater, viser analysene at nivåene av algegiften microcystin har vært under 0,50 μg/l både i mai, juni, juli og august.

Mengden blågrønnalger var ganske høy i begynnelsen av august, men var avtagende fra uke 34 til uke 35.

Det er derfor ingen indikasjoner på oppblomstring av giftproduserende alger i Kolbotnvannet.

Kommunen har planer om å ta nye prøver den 20. september.  

Fakta

  • Cyanobakterier (blågrønnalger) er fotosyntetiske bakterier som forekommer naturlig i vannkilder. I noen vann kan disse bakteriene forekomme i store mengder (vannblomst).
  • Slike oppblomstringer kan være et problem i drikkevannskilder og i vann brukt til rekreasjon, fordi cyanobakteriene produserer giftstoffer (toksiner) og/eller lukt eller smakskomponenter.
  • De viktigste artene av cyanobakterier i denne sammenhengen er Aphanizomenon,Anabena, Nostoc, Plankthotrix (tidligere kaltOscillatoria) og Microcystis.
  • De mest kjente giftene som cyanobakteriene produserer, er hepatotoksiner (leverødeleggende peptider) og nevrotoksiner (alkaloider som effektivt blokkerer nerveimpulser). For en av disse giftene, Microcystin, har WHO anbefalt at drikkevann maksimalt skal kunne inneholde 1 mikrogram per liter.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet