KJEMPER FOR KOLBOTNVANNET: Bjørn Gunnar Ganger er den nye lederen for Naturvernforbundet i Nordre Follo. Foto: Yana Stubberudlien
KJEMPER FOR KOLBOTNVANNET: Bjørn Gunnar Ganger er den nye lederen for Naturvernforbundet i Nordre Follo. Foto: Yana Stubberudlien

Kolbotnvannet under kommunalt angrep – igjen

«Innbyggerne i Nordre Follo bør, som et minimum, kreve at slambehandlingsanlegget og en ytterligere ødeleggelse av Kolbotnvannet blir tatt opp til politisk behandling. Kommunen styres av politikere. Vi lever vel ikke i et rådmannsvelde?» spør Bjørn Gunnar Ganger i sitt innlegg.

Publisert Sist oppdatert

Rådmannen i Nordre Follo kommune vil bygge et slambehandlingsanlegg for vannverket i enden av Kolbotnvannet.

Uten politisk behandling har kommunen søkt fylkesmannen om tillatelse til å slippe ut 365 000 000 liter med dekantvann (forurenset vann) i året. Vannet vil inneholde 1453 kilp nitrogen (salpeter), 7,3 kilo fosfor, 226 kilo aluminium og 11 kilo jern.

Vil du gi høringsinnspill til kommunens søknad?

  • Ønsker du å sende høringsuttalelse til søknaden finner du søknaden og hvordan du kan gi innspill her: Søknad og innspill.
  • Frist for innspill er torsdag 3. desember 2020.

Rådmannen mener at vannet ikke er forurenset – forstå det den som kan.

Kolbotnvannet har allerede store problemer med algeoppblomstring og tilsig av næringsstoffer fra tilførselsbekkene. Kommunale forbedringstiltak gjennom mange år har ikke ført frem. Miljømålene er ikke nådd.

Årsrapporter viser at det ikke har vært bedring av vannkvaliteten i vannet siden 1990. Spesielt gjelder dette tilførsel av fosfor.

Les også: – Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig

Bortkastet arbeid

Vannkvaliteten i Kolbotnvannet påvirker mange innbyggere i kommunen. For å få politikerne på banen, ble det tatt initiativ til en folkeaksjon med underskrifter for å bringe Kolbotnvannet opp i kommunestyret.

Det ble satt ned en referansegruppe for Kolbotnvannet som har foreslått flere konkrete tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Det er et arbeid som nå synes å være bortkastet.

Les også: Målet om badevann innen 2030

Hva med videreutvikling?

I dag sendes slammet fra vannverket til Nordre Follo Renseanlegg, et interkommunalt selskap der kommunen er en av eierne. Dette er en løsning som kunne videreutvikles.

I neste års investeringsbudsjett har rådmannen satt av en halv million kroner til det nye anlegget og et tilsvarende beløp i 2022, mens hovedinvesteringen på 27,9 millioner kroner er lagt til 2023.

Det kunne blitt mye renseanlegg for de pengene.

Innbyggerne i Nordre Follo bør, som et minimum, kreve at slambehandlingsanlegget og en ytterligere ødeleggelse av Kolbotnvannet blir tatt opp til politisk behandling. Kommunen styres av politikere. Vi lever vel ikke i et rådmannsvelde?

Les også: Oppegård kommune brukte 676 tonn salt på kommunale veier på fem år

Les også: – Rens Kolbotnvannet!

Powered by Labrador CMS