Rus blant unge i Oppegård

BEKYMRET FOR RUS BLANT UNGE: Politikontakten for Oppegård og Ski, Solveig Kjeserud.

Bekymret for rusbruk hos unge i Oppegård

Nesten halvparten av ungdommene på videregående skole i Oppegård har blitt tilbudt narkotika det siste året. Tre av fire ungdommer sier de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine.

Publisert

Årets Ungdata-statistikk om rusbruk på videregående skoler viser at Oppegård skiller seg negativt både i regionen og fylket.

– Det er bekymringsfullt, men Oppegård er ikke unik når det gjelder rusproblematikk. Vi vet at det foregår kjøp, salg og bruk av narkotika ved for eksempel noen av skolene i Oppegård på kveldstid, og vi har sett en økning i rusbruk blant ungdom i hele Indre Oslofjord (red. anm.: den delen av Oslofjorden som ligger i Akershus og Oslo og nord for Drøbak), sier den nye politikontakten for Oppegård og Ski, Solveig Kjeserud (38).

– Vi vet at det foregår kjøp, salg og bruk av narkotika ved for eksempel noen av skolene i Oppegård på kveldstid.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Les også: – Mine 23 år i en rusboble

43,4 prosent får tilbud

Årets Ungdata-statistikk for videregående skole viser at så mange som 43,4 prosent av ungdommene i Oppegård har svart at de har blitt tilbudt hasj eller marihuana flere ganger i løpet av de siste tolv månedene.

– Det er mer hasjbruk blant unge nå enn for fem år siden.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Andelen er vesentlig lavere i Ski (26,9 prosent), men på omtrent det samme nivået i Frogn (43 prosent) og Nesodden kommuner (42 prosent). Snittet for fylket er 35,1 prosent.

– Det er mer hasjbruk blant unge nå enn for fem år siden. Vi ser også at hasj blir mer tilgjengelig, og det er ikke vanskelig å få tak i det på fest og ellers. Vi har bedre råd og flere ungdommer har råd til å kjøpe hasj for egne penger. Nærheten til Oslo er en faktor som spiller en viktig rolle her, men du trenger ikke å dra til byen for å få tak i hasj, sier Kjeserud.

Les også: "Dagens fangst" kom aldri frem til politiet

Overgangen til videregående

– Jeg oppfordrer alle foreldre til ungdom i Oppegård å melde seg som natteravn.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Politikontakten sier at de ser en økning i bruk av narkotika spesielt ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående.

– Den viktigste forebyggende jobben foreldre kan gjøre er å være til stede og tett på ungdommens hverdag. Tilstedeværelse av ansvarlige voksne er veldig forebyggende, sier Kjeserud, og oppfordrer alle foreldre til ungdom i Oppegård å melde seg som natteravn.

Les også: Oppegård-russ involvert i voldshandlingene i Hellas

Mer narkotikabruk i Oppegård enn snittet i Akershus

69 prosent av ungdommene har svart at de ikke har brukt hasj, marihuana og cannabis de siste tolv månedene.

Nabokommunen Ski har bedre resultater på dette, med flere ungdommer (83,2 prosent) som har svart at de ikke har prøvd narkotika i den samme perioden. Snittet for Akershus er også større (77,8 prosent).

Så mange som 6,4 prosent av ungdommene i Oppegård har svart at de har brukt disse typer narkotika fem til elleve ganger eller mer i den samme perioden. Snittet for Ski kommune og for fylket totalt sett er mye lavere (henholdsvis 2,3 og 4,9 prosent).

Les også: – Rik tilgang på spesielt cannabis, kokain og MDMA

Eksperimenterer med andre narkotiske stoffer

TRE AV FIRE FÅR LOV: Kun hver fjerde elev i Oppegård (24,9 prosent) har svart at han/hun ikke får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine.

– Det eksperimenteres med andre narkotikatyper som for eksempel MDMA (red. anm.: virkestoffet i partydopet ecstasy, stoffet likner kjemisk på meskalin og amfetamin), kokain og andre typer. Andelen på dette i Oppegård er veldig lav, men den er større enn i Ski og snittet i Akershus, sier politikontakten.

Årets statistikk for videregående skole viser at 89,9 prosent av ungdommene i Oppegård har svart at de ikke har brukt andre narkotiske stoffer de siste tolv månedene (94,4 prosent i Akershus og 96,1 prosent i Ski), mens 3,2 prosent har svart at de har prøvd én gang, 2,5 prosent har prøvd to til fem ganger og 1,6 prosent fem til elleve eller flere ganger.

Les også: – Satt en støkk i oss som nasjon

Flere får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine

Det er også oppsiktsvekkende, ifølge politikontakten, at godt over halvparten av ungdommene på videregående skole i Oppegård (61,1 prosent) har svart at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. Ingen andre kommuner i Follo har så stor andel ungdommer som får lov til å drikke alkohol. Snittet for Ski og fylket totalt sett er på rundt 51 prosent.

– Det påvirker barnet ditt i stor grad om du som foresatt er restriktiv eller liberal til alkohol. Er du beruset hver helg eller drikker hver eneste dag, blir det sett på som normalt for barnet ditt.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Kun hver fjerde elev i Oppegård (24,9 prosent) har svart at han/hun ikke får lov til å drikke av foreldrene sine, mens andelen av restriktive foreldre i Ski og i Akershus er noe større (på rundt 30 prosent).

Les også: – Det er lov å si nei

– Du er et forbilde!

I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år, men det er ikke forbudt for mindreårige å drikke, og de fleste debuterer med alkohol før de har nådd aldersgrensen.

Politikontakten er svært bekymret for stadig tidligere alkoholdebut blant unge, helt ned til tolv år.

– Vi ser at det er en sammenheng mellom å debutere tidlig med alkohol og mengden alkohol. Jo tidligere ungdommen debuterer, jo mer drikker de, sier Kjeserud.

Hun understreker at den viktigste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjøres hjemme.

– Det påvirker barnet ditt i stor grad om du som foresatt er restriktiv eller liberal til alkohol. Du må være klar over at du er et forbilde til barnet ditt på alle måter, også i forhold til rus. Er du beruset hver helg eller drikker hver eneste dag, blir det sett på som normalt for barnet ditt. Det er viktig å være tydelig, og det er viktig å ha dialog med ungdommen om rus, sier Kjeserud.

Hun understreker at grunnlaget for en god dialog med ungdommen dannes tidlig og i «fredstid».

– Vi er ute så mye som mulig, men det er ingen tvil om at vi burde og ønsker å være mer ute, og snakke mer med ungdom enn det vi gjør i dag. Vi er imidlertid nødt til å prioritere ressursene.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

– Det er ikke like lett å skape dialogen når skaden først har skjedd, sier politikontakten.

Rus på ungdomsskoler

– Vi hadde fått flere bekymringsmeldinger fra foresatte og ungdom om mye uro, vold og trusler i ungdomsmiljøet.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Når det gjelder rus-statistikken for ungdomsskolene i Oppegård, er den ikke med i årets Ungdata-undersøkelse. Politikontakten sier hun har vært i møte med rektorene og oppfordret dem til å melde skolene på Ungdata til neste år.

– Rektorene var positive til det, og det er bra. Vi trenger å få riktige og gode tall for kommunens og politiets forebyggende arbeid, sier politikontakten.

Les også: – Snakk åpent om rus

– Jeg er overbevist om at kriminelle ikke bryr seg så mye om kommunegrenser.

Solveig, Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski

Har ikke nok ressurser

– Det er mange som etterlyser mer synlig politi som jobber forebyggende og spesifikt mot ungdom i Oppegård. Hvorfor er dere så sjeldent ute i vår kommune?

– Vi er ute så mye som mulig, men det er ingen tvil om at vi burde og ønsker å være mer ute, og snakke mer med ungdom enn det vi gjør i dag. Vi er imidlertid nødt til å prioritere ressursene. Vi har politikontakt og faste forebyggere for hvert kommuneansvar (her: Nordre Follo), men i tillegg til å jobbe ute, jobber vi også med ruskontrakter, gjennomfører bekymringssamtaler, holder foredrag og driver med etterforskning av straffesaker som handler om ungdom under 18 år, sier Kjeserud.

Stor narkotikasak i Ski – 20 ungdomsskoleelever involvert

Politikontakten sier at tidligere i år har politiet brukt mye ressurser på etterforskning i forbindelse med en stor narkotikasak i Ski kommune der et miljø på rundt 20 ungdomsskoleelever var involvert.

– Det ble tatt et stort narkotikabeslag (hasj) i Ski etter at vi hadde fått flere bekymringsmeldinger fra foresatte og ungdom om mye uro, vold og trusler i ungdomsmiljøet. Det var en veldig alvorlig sak siden beslaget var så stort, alderen på de involverte tatt i betraktning. Saken resulterte i flere ruskontrakter og en videre oppfølgning fra vår og barnevernets side, sier Kjeserud.

Les også: 18 ungdommer fra Oppegård pågrepet i stor narkoaksjon

Fokus på kriminelle miljøer

Kjeserud forteller at politiet den siste tiden har satt søkelys på kriminelle miljøer i Øst politidistrikt.

Ifølge henne er det grunn til å tro at det finnes elementer fra kriminelle miljøer i grenseområdene mellom Oslo og Oppegård. Politikontakten er også overbevist om at kriminelle ikke bryr seg så mye om kommunegrenser.

– Politiet skal identifisere, og jobbe mot kriminelle miljøer i Øst politidistrikt. Vi skal jobbe i randsonen for blant annet å hindre rekrutering til slike miljøer. Dette vil være en styrking av det forebyggende arbeidet og av Nærpolitiseksjonen i Ski, sier hun.

Les også: Young Bloods rekrutterer løpegutter fra Oppegård

Powered by Labrador CMS