Vi velger Sofiemyr!

– Det negative fokuset på det fysiske arbeidsmiljøet påvirker oss, skriver vernebombud Anne Bagge-Skarheim i dette innlegget.

Publisert

Sofiemyr skole er arbeidsplassen vår. Det har stått mye om skolen i lokalmedia det siste året, og det er krevende for oss ansatte. For oss som jobber og bor i kommunen, er det utfordrende når skolen er et gjentagende negativt samtaleemne i nærmiljøet.

Samtidig er det en stor gruppe foreldre og andre som har engasjert seg for skolen vår, og vi ønsker å takke alle som engasjerer seg i skjebnen til Sofiemyr skole. Vi som jobber her er utrolig takknemlige for denne støtten, det gir oss krefter til å jobbe i et fysisk arbeidsmiljø som langt fra er optimalt.

Hvorfor blir vi på Sofiemyr skole, lurer du kanskje? Jo, fordi vi har fantastiske elever, gode og dyktige kollegaer med bred fagkompetanse, et godt fungerende FAU og en god ledelse. Det gir oss et godt psykososialt arbeidsmiljø og derfor velger vi å bli.

Det negative fokuset på det fysiske arbeidsmiljøet påvirker oss. Vi følger retningslinjer og kommuniserer via riktig tjenestevei gjennom de interne kanalene i kommunen, og det synes ikke for alle de gode hjelperne rundt oss. Føler vi ansatte oss hørt? Nei, vi ønsker oss og trenger en ny skole, med nok plass og et godt fysisk inneklima. Det føles vanskelig å be de folkevalgte prioritere oss først, for vi vet at de andre skolene også har store og viktige behov når det gjelder det fysiske miljøet.

Vi overlater avgjørelsen om skolens skjebne til politikerne og mens vi venter på ny skole fortsetter vi med det vi liker aller best: Hverdagen med elevene våre og samarbeidet med de gode kollegaene våre.

 På vegne av Sofiemyr skoles ansatte

Anne Bagge-Skarheim, verneombud