OPTIMISTISK: Den nybakte arkitekten har tro på at Kolbotnvannet kan bli friskmeldt innen 2050.

Drømmer om rent badevann på Kolbotn

– Med mine forslag kan det ta 20 til 30 år å kunne gjøre Kolbotnvannet til et badevann igjen, men jeg har tro på at det flotte vannet vårt kan bli rent igjen, sier Adrian Højfeldt (32) fra Kolbotn.

Publisert

Adrian Højfeldt har nylig blitt ferdig med master i arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole. Det var ikke tilfeldig at 32-åringen fra Kolbotn valgte "Kolbotnvannet og området rundt" som temaet for diplomoppgaven sin.

I min diplomoppgave har jeg foreslått å bruke naturen som ressurs for å filtrere vannet på en naturlig måte.

Adrian Højfeldt, arkitekt

– Det var i 2002 at jeg badet sist i Kolbotnvannet, men som mange andre drømmer jeg om et rent badevann her på Kolbotn. Jeg håper dette kan bli realitet innen 2050, slik jeg har skissert i min diplomoppgave. Jeg har i hvert fall tro på det. Får vi et badevann her, kan man anlegge et stupetårn og utendørs badstuer, som det er gjort i Oslo sentrum, sier han optimistisk.

I løpet av høsten eller vinteren vil Højfeldt stille ut diplomoppgaven i biblioteklokalene på Kolbotn, slik at alle som ønsker det kan se litt nærmere på de foreslåtte løsningene.

FOKUS PÅ KOLBOTNVANNET: Adrian Højfeldt har laget en landskapsmodell i fire deler som viser Kolbotnvannet og området rundt.

Forurensing og lekkasjer

Højfeldt ser negativt på den siste utviklingen i områdene rundt Veslebukta og Storebukta hvor boligutbyggerne tar seg stadig mer inn i de sårbare områdene.

– Kolbotnvannet har vært ignorert i mange år. Det har i mange år vært utsatt for forurensing og lekkasjer fra gamle vann- og kloakkledninger. Vi vet også at store mengder kloakk hadde lekket fra Kolben og ut i vannet gjennom ti år. Vannet er også preget av dårlig håndtering av overvannet som følge av dårlig kapasitet på pumpestasjonen, påpeker Kolbotn-mannen.

Han mener også at det fortsatt satses for lite på rensing av vannet.

Promenade på 1,7 km

– I min diplomoppgave har jeg foreslått å bruke naturen som ressurs for å filtrere vannet på en naturlig måte, sier den nybakte arkitekten.

Han mener kommunen bør jobbe aktivt for å lage en promenade på 1,7 kilometer rundt hele Kolbotnvannet. Promenaden er foreslått fundamentert med pæler eller stylter, og anlagt med en universell utformet tursti, med bredde på minimum en halvannen meter, som går på vannet rett ved kanten av terrenget. Videre påpeker han at kantvegetasjon vil fungere som svamp og bidra til filtrering av vannet.

– Man kan også anlegge flere kunstige øyer fylt med kantvegetasjon. Disse kan sørge for optimale forhold for innsekter. Insektene er mat for fugler og fisk i området. Kombinasjonen av kantvegetasjonen med insektene vil bidra til å filtrere og rense Kolbotnvannet, sier han.

UNIVERSELL UTFORMING: Bildet viser et eksempel på hvordan promenaden kan fungere i et bratt terreng, med kantvegetasjon plassert under selve promenaden. Det viser også hvordan man kan gjøre vannet tilgjengelig med universell utforming.
KUNSTIGE ØYER: Kunstige øyer i vannet kan fylles med kantvegetasjon. Tiltaket gir optimale forhold for innsekter og vil bidra til å filtrere og rense Kolbotnvannet, ifølge Højfeldt.

Vestsiden innen 20 år

– Jeg vet at tiltaket med en promenade rundt vannet kan være problematisk og vanskelig å realisere fordi flere av tomtene langs vannet er i privat eie, men jeg mener kommunen bør lage en langsiktig plan for å inngå en avtale med eierne av disse tomtene, slik at "promenade-planen" kan realiseres innen 20 år. Kommunen kan i hvert fall prøve å realisere først en promenade på vestsiden av vannet, som er gjengrodd og mer tilgjengelig, sier 32-åringen.

Han mener tiltaket vil gjøre Kolbotnvannet mer tilgjengelig for folk som ikke har tilgang til det, og vil fungere som er et lavterskeltiltak med fokus på folkehelse.

PROMENADEN RUNDT VANNET: Snittbildet viser promenaden, terrenget og kantvegetasjon plassert under promenaden.

Overnattingshytta på Storøya

Blant de andre forslagene til 32-åringen finner vi også et forslag om etablering av en overnattingshytte på Storøya i Kolbotnvannet.

– Folk kan låne nøkkelen til hytta hos kommunen, for eksempel på biblioteket i Kolben, og leie hytta gratis, på lik linje som man leier ting hos BUA Oppegård. Hytta kan brukes året rundt og er derfor foreslått utstyrt med en peis. Tanken er at den kan leies av småbarnsfamilier hvor de får oppleve naturen på nært hold. Med et transparent tak kan man nyte stjernehimmelen, i tillegg til selve Kolbotnvannet med sikt mot Vesleøya, sier Højfeldt.

OVERNATTINGSHYTTA PÅ STORØYA: Hytta er tegnet med et transparent tak. Folk kan låne nøkkelen til hytta hos kommunen, for eksempel på biblioteket i Kolben, og leie hytta gratis, på lik linje som man leier ting hos BUA Oppegård.

Han påpeker at et liknende prosjekt er allerede realisert på toppen av Fløyen i Bergen. Ifølge 32-åringen har prosjektet "Tubakuba" vært flittig brukt siden hytta stod ferdig våren 2014.

– Det var klassen min som tegnet og bygget denne hytten. Overnattingshytta brukes av mange og kan leies året rundt, sier han.

TUBAKUBA I BERGEN: Denne overnattingshytta, som er plassert på toppen av Fløyen i Bergen, har vært i flittig bruk siden 2014.

Fylles med andemuslinger

Ved bryggen på Storebukta ved klubbhuset til RA Padleklubb, akkurat der Augestadbekken og Skredderstubekken møttes, foreslår Højfeldt å bygge et trehøvleri og syv store, seriekoblede filtreringsbassenger som passerer et vannhjul. Målet er å bidra til bedre vannsirkulasjon.

Hvert basseng er foreslått fylt med 1000 andemuslinger. Ifølge 32-åringen finnes disse allerede i Kolbotnvannet.

SYV FILTRERINGSBASSENGER: Hvert basseng er foreslått fylt med 1000 andemuslinger.

– Det er ferskvannsmuslinger som brukes for å filtrere vannet fra bekkene før det renner inn i Kolbotnvannet. Bare én andemusling alene kan rense opp til 40 liter vann per døgn, sier han.

Kafé Kajakk

Højfeldt påpeker at de syv filtreringsbassengene kan være et godt alternativ til det foreslåtte slambehandlingsanlegget på Ekornrud.

I tillegg til filtreringsfunksjonen kan de også danne grunnmuren til for eksempel en kafé eller en spennende møteplass. Her kan forbipasserende langs promenaden slappe av eller bruke plassen til for eksempel morgenyoga, grilling eller bare som en sitteplass når man skal gå på skøyter.

– Med mine forslag kan det ta 20 til 30 år å kunne gjøre Kolbotnvannet til et badevann igjen, men jeg har tro på at det flotte vannet vårt kan bli rent igjen, sier Højfeldt.

SITUASJONSPLAN MED FORKLARING.
KAFÉ KAJAKK: På bildet kan du se Kafé Kajakk, med et toalett som er tilgjengelig for publikum uavhengig av kafeens åpningstider.
MØTEPLASS: En alternativ møteplass for forbipasserende langs promenaden.
UTENDØRS BADSTU: Utendørs badstu med tilgang til vannet som badeplass. Tanken er at denne kan leies av biblioteket på samme måte som kanoene.
Powered by Labrador CMS