PÅ VERSTINGSLISTEN: Fjellsvingen på Kolbotn er en av de totalt 18 veiene i tidligere Oppegård kommune som ligger på kommunens verstingsliste (veier i klasse 4). Tidligere Ski kommune har ingen kommunale veier i så dårlig tilstand, ifølge kommunens rangering. Foto: Yana Stubberudlien

Dette mener politikerne om manglende satsing på asfaltering

Flertallspartiene har valgt å utsette asfaltering av kommunale veier i ett år til tross for det enorme vedlikeholdsetterslepet. Mindretallspartiene synes dette er uakseptabelt.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har et vedlikeholdsetterslep på kommunalt veidekke på over 92,8 millioner kroner. Kommunens målsetting er å innhente vedlikeholdsetterslepet innen 2032.

For å opprettholde et optimalt vedlikehold på kommunalt veidekke bør kommunen asfaltere 13 kilometer med vei per år, noe som krever cirka 20 millioner kroner hvert år, men i år er det ikke avsatt en eneste krone til asfaltering. Dette har aldri skjedd i tidligere Oppegård kommune, i hvert fall i løpet av de siste 15 årene.

231 KM MED ASFALTDEKKE I NORDRE FOLLO: Tidligere Oppegård kommune har 110 km med asfalt, mens tidligere Ski kommune har 121 km med asfalt. Ifølge kommunen koster det cirka 900.000 kroner å asfaltere en kilometer med kommunal vei med veibredde på cirka 5,5 meter (et overslagspris), og det årlige asfalteringsbehovet er på minst 13 kilometer med nyasfalt. Nordre Follo kommune

Les også: Derfor får Ski sentrum nyasfalt i år

KOMMUNAL VEI: En av leserne sendte oss dette bildet i fjor. Bildet viser strekningen i Stangåsveien/Kappveien på Myrvoll, som er skolevei for mange barn og benyttes av mange på sykkel og sparkesykkel. Foto: Inger Johanne Strand

Så mye penger brukte Oppegård og Ski

SKI VS. OPPEGÅRD: Tabellen viser en oversikt over de årlige bevilgningene til asfaltering av kommunale veier og gang- og sykkelveier i tidligere Ski og Oppegård kommune de siste fem årene før kommunesammenslåingen, og i Nordre Follo kommune siden 2020.

Oppegård Avis har fått innsyn i de årlige bevilgningene til asfaltering av kommunale veier og gang- og sykkelveier i tidligere Ski og Oppegård kommune de siste fem årene før kommunesammenslåingen, og i Nordre Follo kommune siden 2020.

Det viser seg at i løpet av de fem årene før sammenslåingen ble det bevilget cirka 16,9 millioner kroner til dette formålet i Ski versus cirka 14,8 millioner kroner i Oppegård, det vil si omtrent like mye penger totalt sett med tanke på at tidligere Ski kommune har et elleve kilometer lengre veinett enn tidligere Oppegård kommune (121 km med asfalt i tidligere Ski kommune vs. 110 km med asfalt i tidligere Oppegård kommune).

I fjor, det vil si det første året etter kommunesammenslåingen, ble det avsatt kun 2,1 millioner kroner til asfaltering av kommunale veiene i hele Nordre Follo, det vil si kun litt over 10 prosent av det årlige behovet i kommunen.

– Uakseptabelt

Oppegård Avis har spurt våre lokale politikere om hva de mener

om Nordre Follo kommunes manglende satsning på asfaltering av kommunale veier i år.

– Jeg synes det er uakseptabelt. Å holde kommunale veier, bygninger og anlegg godt vedlike er god økonomi, sier gruppeleder for Pensjonistpartiet, Ola Øygard, som representerer en av de mindretallspartiene i Nordre Follo.

– Ikke så klok prioritering

Høyres gruppeleder, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, mener at en prioritering der det kun er satt av penger til «lapping», ikke er så klok.

– Vedlikeholdet blir utsatt, og antakelig må det gjøres en mye større og dyrere jobb senere. Målet i kommunen er jo å sikre en god standard på veiene våre, slik at vi opprettholder og bedrer kvalitet, vedlikehold og levetid. Det målet ivaretas nok ikke med null kroner på budsjettet, sier hun.

– Ser ikke lyst på dette

FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen sier det er trist at flertallspartiene ikke tar vare på veiene i Nordre Follo. Han mener det er viktig å satse på asfaltering med tanke på trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

– Etter mange år i politikken vet jeg at borgerlig styre gir gode veier og sosialistisk styre gir dårlige veier. Nå som vi har MDG som en maktfaktor i kommunen vår, så ser jeg ikke lyst på dette. Det er en misforståelse at det å la veiene forfalle er et tiltak for et bedre klima, om det virker som disse partiene faktisk tror på det. Det beste er å ha sikre og gode veier. Det kommer alle til gode, sier han.

Venter på langsiktig plan

Flertallspartiene har store forhåpninger knyttet til kommunedirektørens løsning rundt langsiktig drifts- og investeringsplan, som blir lagt frem nå i juni, men foreløpig mener de det er best å skylde på det forrige styret i tidligere Oppegård.

– Vedlikehold koster penger og enda mer koster det å ikke vedlikeholde, sier Elin Skifjell (SV), som svarer på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo (Ap, MDG, Sp, V, Uavhengige og SV).

Hun sier at flertallspartiene har valgt å flytte midler til asfaltering fra 2021 til 2022.

– Skal vi klare nå målsettingen om innhenting av etterslep (innen 2032) i den økonomiske situasjonen vi er nå, må vi ha gode styringsverktøy, en plan og midler. Vedlikeholdsetterslepet i Nordre Follo er stort (92,8 millioner kroner), og jeg håper det kommer med i kommunedirektøren sin sak om langsiktig drifts- og investeringsplan som kommer nå i juni, sier gruppelederen i Nordre Follo SV.

– Det årlige behovet til dette formålet er minst 20 millioner kroner per år. Betyr det at dere vil bevilge 40 millioner kroner i 2022 for å ta igjen etterslepet fra i år?

– Vi behandler ikke budsjett for 2022 i april 2021. Som jeg skrev, jeg håper at kommunedirektøren har med målsettingene om å hente inn etterslepet på kommunale veier i LDIP, sier Skifjell.

Må ha en samlet plan

Gruppeleder for Nordre Follo Sp, Tor Anders Østby, velger å angripe Høyre i tidligere Oppegård:

– Vi er nok en gang overrasket over hvor dårlig vedlikeholdet har vært under 50 års høyrestyre i Oppegård. Kommunale veier, bygg og ikke minst vann og avløp er i elendig forfatning sammenliknet med Ski. Veiplanen som var til politisk behandling nylig visste et etterslep på over 92 millioner kroner (red. anm.: beløpet er for hele Nordre Follo), sier han.

Østby sier at bevilgningene til vedlikehold blir nå mindre som følge av den krevende økonomiske situasjonen vi er i.

– Sp er opptatt av å vedlikeholde og asfaltere de veiene vi har, og at det skal være midler til det, men med så stort etterslep som det er i Oppegård, må vi også ha en samlet plan for å ta igjen etterslepet på en fornuftig måte. Denne planen ble behandlet politisk i forrige måned, og kommunedirektøren skal nå legge frem en tiltaksplan til høsten. Derfor flyttet flertallspartiene midler fra 2021 til 2022, sier gruppelederen i Sp.

– Har andre og mer akutte tiltak

– Det er trist at det er et så enormt stort etterslep av dette grunnet manglende vedlikehold i gamle Oppegård kommune. Jeg har tro på at vi skal klare å redusere noe av det store etterslepet på sikt, men for dette året var det andre og mer akutte tiltak som måtte prioriteres. Vi har gode planer for å redusere vedlikeholdsetterslepet fremover, og nå er det også en systematisk plan for dette nord i den nye kommunen, som det har vært lenge i gamle Ski kommune. Det vil ta tid å samordne dette og sikre like gode veier i hele kommunen, sier Camilla Hille (V).

– Spørsmålene gjaldt Nordre Follos satsning. Det er trolig det første året i Oppegårds historie uten en eneste krone til asfaltering. Hva synes du om dette?

– Jeg synes Sp har et godt svar og stiller meg i så fall bak det, sier Hille.

Powered by Labrador CMS