ASFALTERING I NORDRE FOLLO

JOBBER MED ASFALTERING: På bildet ser du seniorrådgiver Kay Pedersen og avdelingsleder i Vei og trafikk, Lars Erik Andersen.

– Asfalteringspengene fordeles likt mellom Oppegård og Ski

– Ja, Oppegård og Ski er én kommune siden 2020, men vi kan ikke stoppe asfalteringen sør i kommunen for å komme i balanse med nord i kommunen, sier Lars Erik Andersen, avdelingsleder for Vei og trafikk i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Om etterslepet på asfaltdekket i Nordre Follo

 • Asfaltdekket på en kommunal vei i Nordre Follo har en levetid på 15 år, ifølge den vedtatte temaplanen. Dette gir et årlig asfalteringsbehov på 20 millioner kroner for kjøreveiene.

 • For 2022 har det blitt bevilget 10 millioner kroner, som er halvparten av det årlige behovet, ifølge temaplanen.

 • Til sammenligning ble det i 2020 brukt cirka 3,7 millioner kroner til ny asfalt, det vil si kun 18,5 prosent av det årlige behovet.

 • Det samlede vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet var på 92,8 millioner kroner per høsten 2020.

 • Uten de årlige bevilgningene til ny asfalt blir standarden på de kommunale veiene bare verre og verre. Det gjelder særlig for Oppegård som har et mye større vedlikeholdsetterslep enn Ski.

 • Etterslepet har vokst ytterligere i fjor siden lokalpolitikerne valgte å ikke bevilge en eneste krone til asfaltering for 2021.

 • I fjor ble det vedtatt at kommunes veier skulle holdes i god stand, med målsetning om at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier skulle innhentes innen 2032.

 • I 2020 måtte Nordre Follo betale 1.000 kroner for én tonn med asfalt på fire centimeter i tykkelse, tilsvarende 10 kvadratmeter vei.

 • For ett år siden ville det koste nesten 900.000 kroner å asfaltere én kilometer med vei som har veibredde på cirka 5,5 meter.

 • For å opprettholde et optimalt vedlikehold burde kommunen asfaltere 13,05 kilometer vei per år, ifølge virksomhetsleder Gry Larsen.

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 gikk kommunen gjennom alle kommunale veier for å registrere tilstand på asfaltdekket i hele Nordre Follo. Alle veiene ble delt inn i fire tilstandsklasser, hvorav tilstandsklasse fire ("veier med svært dårlig tilstand") omfattet 18 veier i tidligere Oppegård og ingen veier i tidligere Ski.

Det samlede vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet var på 92,8 millioner kroner per høsten 2020. To år har gått siden den gang.

I fjor ble det vedtatt at kommunes veier skulle holdes i god stand, med målsetning om at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier skulle innhentes innen 2032, men alle vet at uten de årlige bevilgningene til ny asfalt blir veiene bare verre og verre. Det gjelder særlig for Oppegård som har et mye større vedlikeholdsetterslep på dette enn gamle Ski.

10 millioner kroner i år

Etterslepet har vokst ytterligere i fjor siden lokalpolitikerne valgte å ikke bevilge en eneste krone til asfaltering for 2021.

For 2022 bevilget de kun 10 millioner kroner, som er halvparten av det årlige asfalteringsbehovet i vår kommune (se faktaboksen), men det er ikke slik at kommunen utbedrer veiene der hvor vedlikeholdsetterslepet er størst.

De fleste av de totalt 18 veiene på verstinglisten, som alle ligger i Oppegård, ikke ennå har blitt utbedret. Se oversikten og status for disse veiene helt nederst i saken.

Les også: Dette mener politikerne om manglende satsing på asfaltering

8.036 meter i Ski vs. 3.646 meter i Oppegård

Til tross for at vedlikeholdsetterslepet er mye større i Oppegård, viser årets prioriteringsliste at flere og lengre strekninger i tidligere Ski kommune får ny asfalt, basert på antall løpemeter med ny asfalt, enn det gamle Oppegård får.

Den totale oversikten over alle veiene som er planlagt asfaltert i år viser 11.682 løpemeter med asfalt, fordelt på 38 ulike veistrekninger hvorav:

 • 22 av disse ligger i Ski (8.036 løpemeter med asfalt fordelt på 21 kjøreveier og én gang- og sykkelvei).
 • 16 av disse ligger i Oppegård (3.646 løpemeter med asfalt fordelt på 13 kjøreveier og tre gang- og sykkelveier).

– De tåler fint å vente et par år til

– Hva synes du om årets fordeling? Er ikke Oppegård og Ski én kommune siden 1. januar 2020, som betyr at asfaltdekket på de verste veistrekningene burde ha vært utbedret først, uansett hvor i kommunen disse strekningene ligger?

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstanden av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at Oppegård har en større andel av veier med dårlig kvalitet (klasse 3, mørkeblå strekninger) og svært dårlig kvalitet (klasse 4, røde trekninger), mens de fleste veiene i Ski er klassifisert som veier med mindre feil og mangler (klasse 2, lyseblå farge på strekningene).

– Ja, Oppegård og Ski er én kommune siden 2020, men vi kan ikke stoppe asfalteringen sør i kommunen (tidligere Ski kommune) for å komme i balanse med nord i kommunen (tidligere Oppegård kommune). Kommunen har avsatt 10 millioner kroner per år for en fireårsperiode, så vi regner med at veistandarden blir utliknet veldig bra med denne satsingen, sier Lars Erik Andersen.

Andersen, som er bosatt i Ski, har jobbet som avdelingsleder for Vei og trafikk i Nordre Follo siden Oppegård og Ski ble slått sammen i 2020.

– Som tidligere informert gjennomføres ikke prioriteringene av strekninger bare med bakgrunn i klassifiseringen på selve asfalten. Et fordyrende moment er den enkelte veis bæreevne. Veier som kanskje ikke har dårligste klassifisert asfalt, men med mye trafikk blir prioritert for at trafikkmengden i mindre grad påvirker bæreevnen og følgelig behov for større investeringer i veien senere, påpeker han.

– Ingen av de veiene i Oppegård som er på verstinglisten er trafikkfarlige per i dag. De tåler fint å vente et par år til, understreker Kay Pedersen, som bor i Oppegård og har jobbet som seniorrådgiver i veiavdelingen siden 2020.

Les også: Derfor får Ski sentrum nyasfalt i år

Vi måler i antall tonn

Videre presiserer Andersen at vi ikke kan forholde oss til antall løpemeter isolert sett for å sammenlikne dekningen i Oppegård og Ski.

– Vi vurderer kontinuerlig hvordan vi kan få mest ut av midlene som er tildelt asfaltering. Vi måler asfalten i antall tonn, ikke i antall løpemeter, og oversikten over antall tonn for hver av de 38 prioriterte veiene har vi ikke ennå. Ingen veier er like, sier avdelingslederen.

Videre påpeker han at det er flere andre faktorer som spiller en viktig rolle for kostnadene, blant annet trafikkmengden og bæreevnen på veien, veibredden og veitypen (kjørevei eller gang- og sykkelvei), asfalttypen og tykkelsen på asfalten (fra fire til tolv centimeter) samt veiarbeidene med fresing og grøfting.

– Alt dette påvirker kostnadene. I tillegg er det forskjell på antall fartshumper og antall sluker som må heves opp og ned. Bare en fartshump koster mellom 40.000 og 50.000 kroner. For 1 million kroner kan man derfor få mange flere løpemeter asfalt på en veistrekning sammenlignet med en annen. Dette er viktig å forstå, og ikke bare sammenligne utelukkende på løpemeter, sier Andersen.

Sjekk tilstanden av veidekket der du bor

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Eventuelt kan du se kartet i saken.

*****************************

Tilstanden av det kommunale veidekket i Nordre Follo er klassifisert i fire tilstandsklasser:

 • Klasse 1 (grønn farge på kartet): nærmest feilfritt veidekke/nyasfaltert vei.
 • Klasse 2 (lyseblå farge på kartet): veier med mindre feil og mangler.
 • Klasse 3 (mørkeblå farge på kartet): veier med større feil og mangler, med behov for dekkefornyelse.
 • Klasse 4 (rød farge på kartet): asfaltdekket er i svært dårlig forfatning, veidekket har gått over sin levetid (minimum behov for dekkefornyelse).
 • Strekninger der reasfaltering allerede var bestilt eller veier som skulle oppgraderes våren 2021, er vist med grønn farge på det digitale kartet.
 • Grusveier er vist med grå farge på kartet.
 • Veier med annet dekke, som for eksempel betong/stein, er vist med gul farge på kartet.

Trykk her for å sjekke tilstanden på asfaltdekket der du bor. Se faktaboksen til høyre for nødvendige forklaringer.

5 millioner til Oppegård og 5 millioner til Ski

Ifølge Andersen ble årets pott på 10 millioner kroner fordelt likt mellom nord og sør i kommunen, men siden VA-prosjektet på Svartskog ikke er ferdigstilt ennå, har kommunen foreløpig holdt tilbake 1 million kroner, som var avsatt til Svartskog-området.

– Beløpet i år er cirka 5 millioner kroner til Ski og 5 millioner kroner til Oppegård. Om VA-prosjektet på Svartskog blir ferdigstilt før kuldegradene kommer, skal vi selvfølgelig asfaltere veiene på Svartskog istedenfor veiene i Ski. Foreløpig er det liten sannsynlighet for det, sier Andersen.

Han viser til den siste oppdateringen fra VA-avdelingen, som sier at Svartskog-prosjektet ikke blir ferdigstilt i år.

– Derfor har vi fjernet veistrekningene på Svartskog fra årets prioriteringsliste. Disse pengene skal fordeles på andre veier i Oppegård. Vi starter med Augestadveien på Tårnåsen, og fortsetter eventuelt med Rosenholmveien og Trollåsveien. Alle de tre veiene står egentlig på prioriteringslisten til neste år, sier avdelingslederen.

Oppegård Avis har ikke lyktes med å få innsyn i prioriteringslisten for 2023. Erfaringsmessig kan vi bekrefte at prioriteringslisten for 2022 ikke var klar før midten av juni 2022.

– Prioriteringslisten for 2023 er ikke ferdig. Nye skader og slitasje vil komme frem til våren, så her kan det bli endringer, sier Andersen.

Når kommunen er ferdig med årets asfaltering, vil vi også følge opp den økonomiske fordelingen av midlene knyttet til de gjennomførte arbeidene nord og sør i kommunen.

Les også: Se hvilke strekninger som får ny asfalt i år

Disse fikk ny asfalt i sommer

Listen over de kommunale veiene som allerede har blitt ferdigstilt i sommer viser totalt 1.808 løpemeter med ny asfalt fordelt på totalt syv følgende strekninger, hvorav seks av disse ligger i gamle Oppegård:

 • Holbergs vei på Sofiemyr (580 meter)
 • Bakkeveien på Oppegård (90 meter)
 • Fjellsvingen på Kolbotn (180 meter)
 • Nordbråtenveien på Kolbotn (307 meter)
 • Kolbotnveien i Kolbotn sentrum (275 meter)
 • Holteveien, gang- og sykkelveien til Rosenholm (276 meter).
 • Tussestien på Langhus (100 meter).

– Vi prioriterte å asfaltere disse veiene siden de ligger i nærheten av skoler og barnehager, sier seniorrådgiver Kay Pedersen i veiavdelingen.

– Holbergs vei er blant de første veiene som har blitt asfaltert. Her har vi brukt 1,3 millioner kroner, inkludert asfaltering, fartshumpene og merking av veien, sier Pedersen, som bor i Oppegård.

KOLBOTNVEIEN: Nylig har de små strekningene i Kolbotveien fått nytt asfaltdekke.
RYDDET IKKE ETTER SEG: Én av leserne reagerte på at asfaltrestene etter asfalteringen av Kolbotnveien ved Pyramiden var liggende på fortauet i flere dager. Etter at OA kontaktet kommunen, ble dette ryddet vekk ganske raskt. Ifølge kommunen skulle dette ryddes av driftspatruljen til den eksterne underentreprenøren (Anlegg Øst AS) som hadde asfaltert strekningen.
1,3 MILLIONER KRONER: Holbergs vei fikk nytt asfaltdekke i sommer. Prislappen ble 1,3 millioner kroner, ifølge kommunen.

Disse får asfalt i den nærmeste tiden

Ti ytterligere veistrekninger står på prioriteringslisten for å bli asfaltert i de nærmeste dagene, med prioriteringsnummeret for hver strekning.

Oversikten nedenfor viser at tre av de totalt ti strekningene gjelder gang- og sykkelveiene (173 meter fordelt på én strekning i Oppegård og 1.671 meter fordelt på to strekninger i Ski), mens resten gjelder vanlige kjøreveier (829 meter fordelt på fem veier i Oppegård og 1.388 meter fordelt på to veier i Ski).

Fordelingen totalt viser 1.002 meter med ny asfalt i Oppegård og 3.059 meter med ny asfalt i Ski:

 1. Halfdan Kjerulfs vei på Kolbotn (260 meter)
 2. Johan Halvorsens vei på Kolbotn (230 meter)
 3. Eyvind Alnæs vei på Kolbotn (154 meter)
 4. Brusagveien på Siggerud (620 meter med lavtemperatur-miljøasfalt)
 5. Kongeveien på Sofiemyr (52 meter)
 6. Kongeveien 325-Bjerkebakken, gang- og sykkelveien på Oppegård (173 meter)
 7. Bergstien på Oppegård (133 meter)
 8. Kråkstadveien, gang- og sykkelveien i Ski (560 meter)
 9. Bøleråsen, gang- og sykkelveien på Langhus (1.111 meter)
 10. Trollskogen barnehage-Skoglia på Langhus (768 meter).

Har ikke blitt finansiert

– Været kan være en utfordring, så det er vanskelig å gi eksakte datoer for når konkret de ovennevnte veiene blir asfaltert, men det blir jobbet kontinuerlig til vi blir ferdig, sier seniorrådgiver Kay Pedersen i veiavdelingen.

Ifølge ham jobber kommunen nå med asfaltering av den sørligste delen av Johan Halvorsens vei på Kolbotn, som er på kommunens verstinglisten.

HER ASFALTERES DET FOR TIDEN: – Vi jobber nå med asfaltering av den sørligste delen av Johan Halvorsens vei på Kolbotn, som er på kommunens verstinglisten, sier Kay Pedersen (til høyre på bildet). Her er han sammen med avdelingsleder Lars Erik Andersen.

– Noen steder trenger mer forberedelser og forarbeid enn andre steder. Derfor vil noen ganger forarbeidet på et sted pågå samtidig som asfaltering pågår i en annen vei. I Johan Halvorsens vei var det blant annet en varmekabel som skapte uforutsette problemer.

Tidligere i år var det også planlagt å asfaltere et annet område på Ingieråsen, ved ungdomsskolen.

– Vi skulle asfaltere strekningen etter at de planlagte arbeidene med vann og avløp på stedet var ferdig. Dessverre må vi utsette asfaltering som følge av at VA-prosjektet ikke har blitt finansiert. Dette blir politisk behandlet i høst, ifølge VA-avdelingen, sier Pedersen.

Disse blir asfaltert fortløpende i høst

Totalt 20 ytterligere kommunale veier står også på prioriteringslisten til kommunen, men disse veiene er unummererte. Hele 16 av disse strekningene ligger i gamle Ski kommune.

– Veiene som ikke er nummerert vil bli asfaltert fortløpende etter som vi blir ferdig med de ti veiene som har den høyeste prioriteten, sier Pedersen.

Listen nedenfor viser de aktuelle veistrekningene fordelt mellom det som var gamle Oppegård kommune (936 løpemeter med ny asfalt fordelt på totalt fire veistrekninger hvorav den ene av disse er gang- og sykkelvei, mens resten er kjøreveier) og gamle Ski kommune (4.780 løpemeter fordelt på 16 strekninger hvorav alle er kjøreveier):

Listen for fortløpende asfaltering i Oppegård:

1. Ekornrudveien på Kolbotn, blir asfaltert med gjenbrukte asfalten/ miljøasfalt (426 meter).

2. Greverudveien på Oppegård (165 meter)

3. Østliveien på Oppegård (302 meter)

4. Einebærsvingen-Tømteveien, gang- og sykkelveien på Sofiemyr (43 meter)

Listen for fortløpende asfaltering i Ski:

1. Ødegårdssvingen på Langhus (903 meter)

2. Blåklokkelia på Langhus (363 meter)

3. Sagstuveien på Langhus (438 meter)

4. Svaleveien på Siggerud (110 meter)

5. Gamle Siggerudveien på Siggerud (202 meter)

6. Lilleteigen i Ski (13 meter)

7. Eikelisvingen i Ski (165 meter)

8. Rosenlundveien i Ski (73 meter)

9. Sandertunet i Ski (247 meter)

10. Granfaret på Langhus (445 meter)

11. Travsvingen på Langhus (350 meter)

12. Fossveien på Langhus (380 meter)

13. Stenfeltskogen på Langhus (180 meter)

14. Ekornveien på Siggerud (408 meter)

15. Måltrostveien på Siggerud (104 meter)

16. Trolldalen, gang- og sykkelveien på Bøleråsen (399 meter).

LANG VEI PÅ KRÅKSTAD: Da Oppegård Avis intervjuet kommunen i midten av juni, var Bjastadveien på Kråkstad på kommunens prioriteringsliste for nytt asfaltdekke. Dette er til tross for at halvparten av veien har mindre feil og mangler (tilstandsklasse to av fire, lyseblå strekninger), mens den andre halvparten er klassifisert i klasse tre (mørkeblå strekninger). – Det er ikke så mange som bor i Bjastadveien, men denne veien har en del tungtransport, blant annet tømmertransport, forklarte Lars Erik Andersen. Etter oppslaget i OA har kommunen ombestemt seg og trakk denne veien fra prioriteringslisten.

– Det er ikke sikkert at vi har nok penger til alle de 20 strekningene på listen. Hvis oljeprisen stiger ytterligere må vi trekke én eller to veier fra denne listen, sier Andersen.

Disse får miljøasfalt

Kommunen har et prøveprosjekt i år hvor to av de prioriterte veiene får en ny type asfalt – miljøasfalt. Disse er Ekornrudveien på Kolbotn (får 426 meter med gjenbrukt asfalt) og Brusagveien på Siggerud (får 620 meter med lavtempteratur-asfalt).

– Prisen for miljøasfalt blir omtrent den samme som for vanlig asfalt, men miljøasfalten produseres på lavere varme, noe som fører til lavere energiforbruk, og den kan lages med opptil 40 prosent gjenbruk, sier Andersen.

Da Oppegård Avis intervjuet kommunen i slutten av juni, sa avdelingsleder Andersen at i tillegg til Ekornrudveien på Kolbotn skulle Bjastadveien på Kråkstad få miljøasfalt i år.

Selv om det er veldig få som bor i Bjastadveien, og veiens asfaltdekke er klassifisert på det meste med kun mindre feil og mangler (tilstandsklasse to av fire), ønsket kommune å prioritere denne strekningen som følge av tungtransporten som bruker denne veien.

Etter oppslaget i OA har kommunen ombestemt seg og fjernet Bjastadveien fra prioriteringslisten.

– Hva er årsaken til at Bjastadveien er nå blitt erstattet med Brusagveien?

– Vi har gjort dette fordi Bjastadveien er utrolig lang. Det blir for dyrt å asfaltere den, så vi valgte å prioritere flere små veier istedenfor, forklarer Andersen.

– Visste ikke dere om lengden på Bjastadveien i juni? Hvor lang var strekningen som skulle asfalteres i Bjastadveien?

– Endringen skyldes blant annet endringer i oljeprisen og omprioritering for å få mest mulig ut av budsjettet, sier Andersen, uten å svare på spørsmålet om lengden på strekningen.

Oppegård Avis følger opp saken og lager en oppdatering etter at årets asfalteringsarbeidene er over.

Her er verstinglisten i Nordre Follo:

Totalt 18 veistrekninger i Nordre Follo, som alle ligger i Oppegård, tilhører tilstandsklasse fire, ifølge kommunens egen kartlegging fra 2021. Dette er veier kategorisert som å ha svært dårlig kvalitet, med asfaltdekke i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid.

Her kan du se en oppdatert oversikt over de verste veistrekningene i kommunen:

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn. Ble ferdigstilt i sommer.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen. Asfalteres i disse dagene.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum. Ble ferdigstilt i sommer.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon). Ble ferdigstilt i sommer.
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen. Blir ikke prioritert i år.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan. Planlagt ferdigstilt i høst, uten prioriteringsnummer. Får gjenbrukt asfalt/ miljøasfalt.
 • 7. Delen av Vassbonnveien. Blir ikke prioritert i år.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn. Skal asfalteres i høst. Står som nummer fire på prioriteringslisten.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien. Blir ikke prioritert i år.
 • 10. Delen av Vestliveien. Blir ikke prioritert i år.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien. Planlagt ferdigstilt i høst, uten prioriteringsnummer.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien. Planlagt ferdigstilt i høst, uten prioriteringsnummer.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud. Planlagt ferdigstilt i høst, uten prioriteringsnummer.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien. Blir trolig ikke prioritert i år.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog. Blir trolig ikke prioritert i år.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog. Blir trolig ikke prioritert i år.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog. Blir trolig ikke prioritert i år.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog. Blir trolig ikke prioritert i år.
Powered by Labrador CMS