ASFALTERING I NORDRE FOLLO

FÅR MILJØASFALT: – Ekornrudveien på Kolbotn får miljøasfalt i år, sier avdelingsleder Lars Erik Andersen i Vei og trafikk i Nordre Follo, mens han viser den aktuelle strekningen i rød farge på det digitale kartet som viser tilstanden av asfaltdekket. På bildet ser du også saksbehandler Erik Strømstad i Vei og trafikk sammen med Gry Larsen, virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.
FÅR MILJØASFALT: – Ekornrudveien på Kolbotn får miljøasfalt i år, sier avdelingsleder Lars Erik Andersen i Vei og trafikk i Nordre Follo, mens han viser den aktuelle strekningen i rød farge på det digitale kartet som viser tilstanden av asfaltdekket. På bildet ser du også saksbehandler Erik Strømstad i Vei og trafikk sammen med Gry Larsen, virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.

Se hvilke strekninger som får ny asfalt i år

Holbergs vei, Ekornrudveien, deler av Kolbotnveien og Johan Halvorsens vei samt hele Svartskog skal prioriteres i sommer, ifølge kommunen.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 gikk kommunen gjennom alle de kommunale veiene i Nordre Follo for å registrere tilstand på asfaltdekket. Alle veiene ble delt inn i fire tilstandsklasser, hvorav tilstandsklasse fire ("veier med svært dårlig tilstand", røde strekninger på kartet nedenfor) omfattet 18 veier i tidligere Oppegård og ingen veier i tidligere Ski.

Sjekk tilstanden av veidekket der du bor

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Eventuelt kan du se kartet i saken.

*****************************

Tilstanden av det kommunale veidekket i Nordre Follo er klassifisert i fire tilstandsklasser:

 • Klasse 1 (grønn farge på kartet): nærmest feilfritt veidekke/nyasfaltert vei.
 • Klasse 2 (lyseblå farge på kartet): veier med mindre feil og mangler.
 • Klasse 3 (mørkeblå farge på kartet): veier med større feil og mangler, med behov for dekkefornyelse.
 • Klasse 4 (rød farge på kartet): asfaltdekket er i svært dårlig forfatning, veidekket har gått over sin levetid (minimum behov for dekkefornyelse).
 • Strekninger der reasfaltering allerede var bestilt eller veier som skulle oppgraderes våren 2021, er vist med grønn farge på det digitale kartet.
 • Grusveier er vist med grå farge på kartet.
 • Veier med annet dekke, som for eksempel betong/stein, er vist med gul farge på kartet.

Det digitale kartet med tilstandsklassifisering av alle veiene i Nordre Follo er en del av den såkalte Temaplanen for kommunale veier for 2021-2025.

Trykk her for å sjekke tilstanden på asfaltdekket der du bor. Se faktaboksen til høyre for nødvendige forklaringer.

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstanden av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at Oppegård har en større andel av veier med dårlig kvalitet (klasse 3) og svært dårlig kvalitet (klasse 4). Disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge.
SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstanden av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at Oppegård har en større andel av veier med dårlig kvalitet (klasse 3) og svært dårlig kvalitet (klasse 4). Disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge.

Ingen prioriteringslister

Oppegård Avis har gjentatte ganger bedt kommunen om å vise oss en prioriteringsliste over de kommunale veiene som skal asfalteres i år, men uten hell.

– Vi har ikke en slik prioriteringsliste per i dag. Det jobbes nå med innhenting av pris for asfalt. Frem til nå jobbet vi med å gå opp asfalten i hele kommunen, som innebærer å måle opp antall kvadrat, registrere kummer, sluk og kantstein, og registrere fartshumper som må reetableres. Dette er nødvendig for å finne hvor mange tonn asfalt vi må bruke på hver veistrekning. Når alt er gått opp og prisene er innhentet, kan vi vurdere årets prioritering av strekninger, sier Gry Larsen, som er virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.

– Er ikke det litt for sent å starte med prisinnhenting for asfalt når sommerferien er like rundt hjørnet?

– Nei. Vi har fryktelig god tid og vi har en rammeavtale med hovedentreprenør Hadeland Maskindrift AS og underentreprenør Anlegg Øst AS. De kan gjennomføre asfaltering på tre til fire uker. Vi håper å få startet asfalteringsarbeidene før sommerferien eller i hvert fall i begynnelsen av august. Asfalten kan også legges i løpet av høsten. Det viktigste er at den legges før kuldegradene kommer, sier Larsen.

Kommunen har heller ingen oversikt over veiene som skal lappes i år.

– Vi baserer oss på innmeldte saker og egen erfaring når det kommer til lapping. Når vi lapper, jobber vi områdevis. Om det er flere veier i et område, så tas disse samme dag uavhengig av når de er meldt inn, sier Larsen.

VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen er virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.
VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen er virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo.

– Ikke et fasit

– Vi har en prioriteringsliste over veiene med størst behov for asfalt. Disse veiene er identifisert på det digitale kartet i temaplanen for kommunale veier 2021-2025. Vi tar utgangspunkt i disse veiene når vi måler opp asfalten. Når asfalten er målt opp og vi har fått prisene på asfalt, gjør Vei- og trafikkavdelingen de endelige vurderingene på hvor asfalt skal legges, sier Gry Larsen.

Hvis du tror at kun de verste strekningene, som alle ligger i Oppegård, skal asfalteres i år, tar du feil.

– Det digitale kartet med tilstandsklassifisering av alle veiene er ikke et fasit, men brukes av oss som en god rettesnor når vi lager en prioriteringsliste. Det er ikke slik at alle de røde strekningene, det vil si de verste veiene som tilhører tilstandsklasse fire, blir tatt av oss i år, sier saksbehandler Erik Strømstad i Vei og trafikk i Nordre Follo.

– Vi må også vurdere hele veiens tilstand, det vil si bæreevnen og ikke minst at veinettet gjennom vinteren kan få mye sprekker som fører til at vann trekker inn og fryser og får skader som følge av tele. Det betyr at vi hele tiden må vurdere hva som skal asfalteres, legger han til.

UTE PÅ SOFIEMYR: Virksomheten Vei og park, som ledes av Gry Larsen (i midten på bildet), består av fire avdelinger: Drift, park og idrettsanlegg (ledes av Per Kristiansen), Plan og prosjekt VP (ledes av Nina Larsen Tveten), Transportavdelingen (ledes av Bjørn Edvin Haglund) samt Vei og trafikk (ledes av Lars Erik Andersen, til høyre på bildet). Til venstre på bildet kan du se saksbehandler Erik Strømstad i Vei og trafikk.
UTE PÅ SOFIEMYR: Virksomheten Vei og park, som ledes av Gry Larsen (i midten på bildet), består av fire avdelinger: Drift, park og idrettsanlegg (ledes av Per Kristiansen), Plan og prosjekt VP (ledes av Nina Larsen Tveten), Transportavdelingen (ledes av Bjørn Edvin Haglund) samt Vei og trafikk (ledes av Lars Erik Andersen, til høyre på bildet). Til venstre på bildet kan du se saksbehandler Erik Strømstad i Vei og trafikk.

Lapping før asfaltering

Strømstad forklarer videre at det gjøres en totalvurdering, blant annet ut ifra trafikkbildet og belastningen på veiene samt trafikksikkerheten. Holbergs vei er et godt eksempel på dette, ifølge kommunen.

– Selv om Holbergs vei er klassifisert inn i kategori tre, har vi besluttet å asfaltere den i år. Dette er fordi vi vil unngå å gjøre et større inngrep på et senere tidspunkt. På grunn av dype hjulspor, belastes bæreevnen på veien. Veien er veldig slitt allerede nå og har en mye større trafikkbelastning enn flere av veiene i kategori fire, sier Larsen.

– I mai ble hele Holbergs vei lappet. Hvorfor ble denne veien lappet et par måneder før den skulle asfalteres?

– Holbergs vei ble lappet fordi den stod på listen over veiene hvor årets 17. mai-tog skulle gå. Vi lapper 17. mai-ruten i hele kommunen hvert år for at deltakere i 17. mai toget ikke skal utsettes for hull som kan føre til at de snubler, sier Larsen.

Spørsmålet om årsaken til at denne veien ikke ble lappet i fjor, har ikke ennå blitt besvart av henne. Holbergs vei var heller ikke på årets rute for 17. mai-toget.

BLE LAPPET I MAI: Fredag 13. mai ble Holbergs vei på Sofiemyr lappet. Etter sommerferien skal den asfalteres.
BLE LAPPET I MAI: Fredag 13. mai ble Holbergs vei på Sofiemyr lappet. Etter sommerferien skal den asfalteres.

Jubler

Asfaltering av Holbergs vei har stått på vent i mange år. Innbyggerne i Holbergs vei jubler etter å ha hørt om kommunens asfalteringsplaner.

– Du verden! Det er nesten ikke til å tro, sier Anne Hauge (57), som har bodd i en enebolig i begynnelsen av Holbergs vei i cirka 50 år.

Ifølge henne fikk Holbergs vei dagens asfaltdekke for over 20 år siden.

TOMMEL OPP: Anne Hauge er veldig glad for at kommunen skal asfaltere Holbergs vei.
TOMMEL OPP: Anne Hauge er veldig glad for at kommunen skal asfaltere Holbergs vei.
TRIVES I GROPEN: Ugresset trives i alle sprekkene i asfalten.
TRIVES I GROPEN: Ugresset trives i alle sprekkene i asfalten.

Samarbeid med VA

– Vi ønsker også å koordinere asfaltering med utskifting av ledningsnettet i regi av den kommunale virksomheten Vann og avløp (VA), slik at vi ikke asfalterer veier der VA skal rehabilitere ledningsnettet og har behov for å grave opp kort tid etter at vi har lagt ny asfalt, sier Lars Erik Andersen.

Andersen, som er bosatt i Ski, har jobbet som avdelingsleder for Vei og trafikk i Nordre Follo siden Oppegård og Ski ble slått sammen i 2020.

Denne uken skal kommunen ha et oppklaringsmøte med Vann og avløp for å finne ut tidspunktet for asfaltering av et område på Ingieråsen.

– Vi skal asfaltere den sørligste delen av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen, som er klassifisert innen tilstandsklasse fire. Samtidig vil vi asfaltere et område ved ungdomsskolen hvor det er planlagt arbeidene med vann og avløp, sier Andersen.

– Vi ser helhetlig på hele kommunen når det gjelder et nytt asfaltdekke. Det er ikke bare de verste veiene, som er i tilstandsklasse fire, som blir prioritert for asfaltering, men det stemmer at etterslepet i Oppegård er mye større enn i Ski, sier Andersen og viser til det digitale kartet hvor alle de røde strekningene ligger i Oppegård.

Vei med mindre feil får ny asfalt

Det pågår utskifting av ledningsnettet i Ekornrudveien på Kolbotn for tiden. Også denne veien skal asfalteres i år (500 meter), sammen med deler av Kolbotnveien (nord for togstasjonen og øst for Gamle Oppegård rådhus). Begge disse veiene er på verstinglisten i Nordre Follo og blir prioritert i år.

Også Bjastadveien på Kråkstad, som er på det meste klassifisert som en vei med mindre feil og mangler (tilstandsklasse to av fire), skal prioriteres for ny asfalt i år.

– Det er ikke så mange som bor i Bjastadveien, men denne veien har en del tungtransport, blant annet tømmertransport, sier Andersen.

BJASTADVEIEN FÅR MILJØASFALT I ÅR: Bjastadveien på Kråkstad er på det meste klassifisert som en vei i tilstandsklasse to (lyseblå farge). En liten del av veien er klassifisert som vei i tilstandsklasse tre.
BJASTADVEIEN FÅR MILJØASFALT I ÅR: Bjastadveien på Kråkstad er på det meste klassifisert som en vei i tilstandsklasse to (lyseblå farge). En liten del av veien er klassifisert som vei i tilstandsklasse tre.

Miljøasfalt

Både i Ekornrudveien og i Bjastadveien skal kommunen ha prøveprosjekt med å legge en ny type asfalt.

– Her skal det legges en lavtemperatur miljøasfalt. Prisen for den blir omtrent den samme som for vanlig asfalt, men det brukes mindre olje i miljøasfalten og den kan lages med opptil 40 prosent gjenbruk, sier Andersen.

Svartskog og mer

Også hele Svartskog, som har dårligst asfaltdekke i Nordre Follo, skal asfalteres i år når VA-anlegget er ferdig, ifølge kommunen.

– Prioriteringslisten over de andre veiene blir klar når prisene for asfalt er innhentet. Vi avventer disse prisene før vi vet hvor mye vi får asfaltert i år, sier Andersen.

Ifølge ham ble det bevilget mer penger til asfaltering i Ski enn i Oppegård de siste tre årene før kommunesammenslåingen. Oppegård Avis har dessverre ikke rukket å sjekke denne påstanden inne publiseringstidspunktet, men vi oppdaterer saken når tallene er på plass.

Enormt etterslep

Asfaltdekket på en kommunal vei i Nordre Follo har en levetid på 15 år, ifølge den vedtatte temaplanen. Dette gir et årlig asfalteringsbehov på 20 millioner kroner for kjøreveiene.

Til sammenligning ble det i 2020 brukt cirka 3,7 millioner kroner til nyasfalt, det vil si kun 18,5 prosent av det årlige behovet. Det samlede vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet var dermed på 92,8 millioner kroner per høsten 2020.

Null kroner i 2021

Uten de årlige bevilgningene til nyasfalt blir standarden på de kommunale veiene bare verre og verre. Det gjelder særlig for Oppegård som har et mye større vedlikeholdsetterslep enn Ski.

Etterslepet har vokst ytterligere i fjor siden lokalpolitikerne valgte å ikke bevilge en eneste krone til asfaltering for 2021.

I fjor ble det vedtatt at kommunes veier skulle holdes i god stand, med målsetning om at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier skulle innhentes innen 2032.

For 2022 har det blitt bevilget 10 millioner kroner, som er halvparten av det årlige behovet, ifølge temaplanen.

Sviktet av høye oljepriser

Oljeprisene til bitumen (bindemiddelet i asfalten), som varierer veldig for øyeblikket, har økt drastisk den siste tiden.

– Bitumen har blitt tre ganger dyrere. I utgangspunktet er vi fornøyde med årets bevilgning på ti millioner kroner, men med manglende bevilgninger i fjor og med dagens oljeprisnivå vil det ikke være mulig å holde "stand-by" med det enorme etterslepet på asfaltering. Det blir svært utfordrende å komme i mål inne 2032 uten ytterligere bevilgninger, slår Andersen fast.

13,05 kilometer per år

– Det er synd at oljeprisene ødelegger så mye for oss. Vi får lite for pengene. I 2020 måtte vi betale 1.000 kroner for én tonn med asfalt på fire centimeter i tykkelse, tilsvarende 10 kvadratmeter vei, sier Andersen.

For å opprettholde et optimalt vedlikehold burde kommunen asfaltere 13,05 kilometer vei per år, sa Gry Larsen til Oppegård Avis i fjor. For ett år siden ville det koste nesten 900.000 kroner å asfaltere én kilometer med vei som har veibredde på cirka 5,5 meter.

– Tonnprisen vi får på asfalt vil gi oss svar på hvor mange meter asfalt vi får lagt med årets budsjett. Det er fremdeles veldig usikkert hvor mange antall meter det blir til slutt, men vi har ganske god kontroll på hvilke av veiene som skal prioriteres, sier Gry Larsen.

Oppegård Avis følger opp saken og publiserer prioriteringslisten når den foreligger.

Her er verstinglisten i Nordre Follo:

Totalt 18 veistrekninger i Nordre Follo, som alle ligger i Oppegård, tilhører tilstandsklasse fire. Dette er veier kategorisert som å ha svært dårlig kvalitet, med asfaltdekke i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid.

Her kan du se en oversikt over de verste veistrekningene i kommunen:

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon).
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan.
 • 7. Delen av Vassbonnveien.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien.
 • 10. Delen av Vestliveien.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog.
Powered by Labrador CMS