Kommunesammenslåing om 19 dager

KAN ØKE MED 500 KRONER: Sommerskole er et populært tilbud i Oppegård kommune. 230 barn deltok på sommerskole i 2019 da et ukes kurs kostet 1700 kroner. Nå vil foreslår rådmannen en økning av brukerbetalingen til 2200 kroner i 2020.
KAN ØKE MED 500 KRONER: Sommerskole er et populært tilbud i Oppegård kommune. 230 barn deltok på sommerskole i 2019 da et ukes kurs kostet 1700 kroner. Nå vil foreslår rådmannen en økning av brukerbetalingen til 2200 kroner i 2020.

Sjekk endringer i gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene

I Nordre Follo vil mange av de kommunale gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene endres fra 1. januar 2020. Her finner du en oversikt over de største endringene.

Publisert

I Nordre Follo vil mange av de kommunale gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene endres fra 1. januar 2020.

Forslagene til 2020-satsene er hentet fra rådmannens forslag til Strategi og handlingsplan for 2020-2023, som ble lagt frem 1. november 2019. I dag behandles rådmannens forslag i Nordre Follo kommunestyre. Du kan se møtet direkte på NettTV.

Arbeidet med å harmonisere satsene mellom Oppegård og Ski vil fortsette i løpet av 2020. Som følge av dette vil det på noen områder være ulike gebyrer i den nye kommunen, mens harmoniserings- og utviklingsarbeidet pågår, ifølge rådmann Gro Herhem.

Les også: Følg med på kommunestyremøtet nå!

400 for sent henting av barn i barnehage

Sommerskole er et av de områdene som skal rammes hardt. Oppegård kulturskole arrangerte flere ulike sommerkurs for barn og unge i ni år på rad. 230 barn deltok på sommerskole i 2019. Da betalte foresatte 1700 kroner for et ukes kurs. Nå foreslår rådmannen en økning av brukerbetalingen til 2200 kroner i 2020, som er en økning på 500 kroner.

Søskenmoderasjon i Nordre Follo kulturskole foreslås fjernet.

Det er ikke lagt inn noen forslag til satser for søskenmoderasjon mellom skole og barnehage. Rådmannen foreslår at denne moderasjonsordningen utgår.

Oppegård kan også få et nytt gebyr om 19 dager, "for sent henting av barn i barnehage". Ski kommune har hatt dette gebyret, som dekker lønn og overtid for ansatte. Rådmann Gro Herheim har derfor foreslått å innføre dette i hele Nordre Follo fra 1. januar 2020. Som følge av dette må du som foresatt betale 400 kroner per påbegynt halvtime dersom du henter barnet sent.

Sjekk de største endringene

Det er mange gebyrer som skal harmoniseres i Nordre Follo, men de fleste av disse endringene er relativt små. Noen gebyrer har fått endret innhold eller omfang, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med tilsvarende gebyrer fra Ski og Oppegård i 2019.

Oppegård Avis har laget en oversikt over de største endringene i de øvrige satsene fra 2019 til 2020.

 

Du kan finne en helhetlig oversikt på side 158 i Strategi og handlingsplan for 2020-2023 (pdf-versjon av dokumentet).

 

Vann- og avløpsgebyrer

For selvkostområdene vann- og avløp, slamtømming, reguleringsgebyrer, bygge- og delesaker, oppmåling og eierseksjonering ble nye forskrifter vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 20. november 2019. 

Gebyrer for feiing, renovasjon og slamtømming

RENOVASJON: Gebyrer for renovasjon for 2020.
RENOVASJON: Gebyrer for renovasjon for 2020.
SLAMTØMMING: Gebyrer for slamtømming for 2020.
SLAMTØMMING: Gebyrer for slamtømming for 2020.

For selvkostområdene feiing og renovasjon er det ikke utarbeidet nye forskrifter da både Oppegård og Ski kjøper tjenester fra de samme interkommunale selskapene fullt ut, og at dette er avtaler som gjelder per 1. januar 2020.

Det årlige feiegebyret i 2020 blir på 425 kroner per pipe, ifølge rådmannens forslag.

Nedenfor finner du også en oversikt over gebyrer for renovasjon og slamtømming for 2020.

Powered by Labrador CMS