STILTE SPØRSMÅL: Anne Kristine Linnestad ville ha svar på hvilke tiltak regjeringen ser for seg for å bedre tilbudet for de togreisende i Nordre Follo.
STILTE SPØRSMÅL: Anne Kristine Linnestad ville ha svar på hvilke tiltak regjeringen ser for seg for å bedre tilbudet for de togreisende i Nordre Follo.

– Jeg er skuffet

Lokal stortingspolitiker utfordret samferdselsministeren på talerstolen. Svaret hun fikk var skuffende.

Publisert

I et engasjert innlegg på Stortingets talerstol, ønsket Høyre-representant Anne Kristine Linnestad svar på hva samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvilke tiltak han så for seg å ta i bruk, for å sikre stabile reiser for folk i Nordre Follo.

Her er innlegget til Linnestad:

«President. For litt over EN uke siden åpnet endelig Follobanen, etter 14 år med planlegging og flere 100.000 arbeidstimer. Et enormt prosjekt til 36,8 milliarder kroner, så langt! Dessverre ble ikke Østfoldbanens dårlige tradisjon med forsinkelser, signalfeil, strømbrudd, feil på sporveksler og så videre, avsluttet samtidig.

Snarere tvert imot. Det har sjelden vært en uke med mer sammenhengende forsinkelser og kanselleringer enn den siste, president.

Mange av oss som bor langs strekningen Oslo – Ski – og gjennom Østfold kan glede oss over flere togavganger og 1000-vis har fått reisetiden kortet ned med 11 minutter etter at Follobanen åpnet – når toget går.

Men gleden blir fort til STOR frustrasjonen når vi ikke kan ta rutetabellen til Vy for gitt og togene ikke går som oppsatt!

Det er nesten ikke til å tro president, men selv i dag, etter gårsdagens brann i anlegget på Ski stasjon, står det på appen til Vy at togene fra Oslo S til Ski tar 11 minutter, og de er ikke hverken forsinket eller kansellert. President, i vår digitale hverdag er det for dårlig og Vy kan ikke skylde på «gammelt utstyr fra flere tiår. Kommunikasjon fra Vy og BaneNor fortsetter å være en stor utfordring for de reisende og tilliten til Vy og BaneNor krymper. Som «jernbane-unge» på 1960-tallet, er jeg oppvokst med at NSB betydde «Noe Sent Bestandig» men jeg tror ikke jernbane-pappaen min hadde forestilt seg at forsinkelsene bare skulle bli verre og verre og flere og flere!

Det er mange forklaringer på hvorfor Østfoldbanen stadig har forsinkelser og innstilte tog. For mange år siden var det til stadighet en ugle på kjøreledningen som skapte trøbbel og solslyng på skinnene om sommeren, nå er det grunner som signalfeil, feil på sporveksler, kjøreledninger som faller ned, eller kø i tunellen under Oslo S som er grunnen til forsinkelser og innstillinger, men president, det hjelper dessverre ikke en eneste en av alle de 10.000-vis av mennesker som bruker Østfoldbanen hver eneste dag og jeg tør nesten ikke tenke på hva alle disse forsinkelsene betyr i kroner og øre, president, både for den enkelte arbeidstaker og for alle bedriftene som til stadighet får lettere irriterte arbeidstakere for sent på jobb.

Forsinkelser og innstillinger har pågått gjennom årtier og under mange regjeringer, ingen er «skyldfrie» i denne saken, men jeg håper at samferdselsministeren, i løpet av debatten kan si hvilke tiltak HAN ser for seg at kan bidra til en mer stabil hverdag for de 10.000-vis av tog-pendlerne på Østfoldbanen, på kort og på lang sikt», sa Linnestad.

FIKK OVERRASKENDE SVAR: Anne Kristine Linnestad sier svaret fra statsråden både var overraskende og skuffende.
FIKK OVERRASKENDE SVAR: Anne Kristine Linnestad sier svaret fra statsråden både var overraskende og skuffende.

Ingen forslag

Statsråd Jon-Ivar Nygård parerte det konstruktive spørsmålet med et angrep.

– I motsetning til Høyre så satser denne regjeringen på jernbane, begynte statsråden fra talerstolen, før han fortsatte med å ta for seg partienes ulike forslag til jernbanetilskudd i statsbudsjettet. Det var ifølge Nygård ikke gunstig for Høyre.

Han innrømmet i det minste at det ikke var grunn til begeistring over oppstarten.

– Det er ingen som er fornøyd med oppstarten, heller ikke regjeringen. Det jobbes det kontinuerlig med, men det gjenstår mer arbeid, sa han, før han fortsatte angrepene mot Høyre, hvor han gikk langt i å insinuere at den begredelige situasjonen var den borgerlige sidens egen skyld.

Skuffet

Hvem som HAR skylden eller ansvaret er egentlig av mindre viktighet i denne saken. Mer bekymringsfullt er det at statsråden galant hoppet over det Linnestad faktisk spurte om, altså konkrete tiltak.

Svaret var rett og slett skuffende ifølge representanten fra Nordre Follo.

– Det er skuffende at han bare peker tilbake på oss, uten å ha en eneste tanke om veien videre. Det er dét som er viktig. Jeg skal la påstandene hans ligge, men han kunne for eksempel svart at han ønsker å omprioritere midler til nytt signalanlegg og sporveksler på Oslo S, men det gjorde han ikke, sier Linnestad til Oppegård Avis.

Siste ord er derimot neppe sagt i tog-saken.

Powered by Labrador CMS