Høyås bo- og rehabiliteringssenter

RÅTTENT TREVERK: Slik så det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.
RÅTTENT TREVERK: Slik så det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.

– Nok et eksempel på forsømt vedlikehold

Lajla Mageli (66) fra Tårnåsen reagerer på at kommunen lar sine bygninger forfalle. Hun etterlyser tiltak i forbindelse med utbedring av fuktskader på Høyås.

Publisert

66-åringen sier hun ofte går på varmtvannstrening på Høyås bo- og rehabiliteringssenter og er meget fornøyd med tilbudet. Det hun reagerer på er fuktskader i damegarderoben til varmtvannbassenget som kommunen ikke har tenkt å utbedre til tross for flere henvendelser fra henne.

ETTERLYSER TILTAK: Lajla Mageli fra Tårnåsen.
ETTERLYSER TILTAK: Lajla Mageli fra Tårnåsen.

– Det er vondt å se at den kommunale bygningen forfaller og at ting ikke blir reparert fortløpende. Jeg er nøye med å vedlikeholde ting hjemme og vet at etterslepet blir bare større ved å utsette nødvendige tiltak, sier Lajla Mageli, mens hun viser oss bilder av råttent treverk i damegarderoben på Høyås.

Les også: Brosteinsdekke i forfall

RÅTTENT TREVERK: Slik så det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.
RÅTTENT TREVERK: Slik så det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.
RÅTESKADER: Slik ser det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.
RÅTESKADER: Slik ser det ut i damegarderoben til varmtvannbassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.

– Burde ha vært utbedret fortløpende

Tårnåsen-kvinnen påpeker at det er stor grad av fuktighet i garderoben, og fuktskadene burde ha vært utbedret for å minske risikoen for dannelse av muggsopp.

– Man ser at kommunen har flikket og ordnet på ting, men bygningen bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Det er nok et eksempel på forsømt vedlikehold av kommunale bygg i vår kommune. Det er ikke rart at kommunale bygninger forfaller når det er prestisje å bygge nytt istedenfor å satse på et jevnt vedlikehold av de eksisterende bygningene, sier Lajla Mageli.

Les også: Prioriterer administrasjonsbygg fremfor skolebygg

Politisk ansvar

– Det er ingen ting vi ønsker mer gjennom vår arbeidsdag enn å drifte byggene våre slik at de er i god og tilfredsstillende stand, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård. 

Han sier Lajla Mageli har helt rett når hun sier at vedlikeholdsetterslepet øker når nødvendige tiltak utsettes, og at det i tillegg vil koste kommunen mer å innhente etterslepet enn når vedlikeholdet utføres fortløpende.

Samtidig påpeker Haug at saken dreier seg om politisk prioritering.

– Vi må forholde oss til de økonomiske rammene som blir bevilget til drift og vedlikehold av eiendomsmassen vår. Dette gjør at vi må prioritere hva som skal utføres av tiltak på byggene våre, sier han.

Les også: Brosteinsdekke i forfall

Slik prioriteres tiltakene

Ifølge Haug gjøres tiltak i kommunen etter følgende prioriteringsliste:

  1. Utvendig «skallsikring» for å unngå lekkasjer, råteskader og ivaretagelse av sikkerhet.
  2. Ventilasjon og tekniske innretninger som ivaretar inneklima, brann- og el-sikkerhet og energioptimalisering.
  3. Noe innvendige tilpasninger for å bedre byggets funksjonalitet og behandling av overflater.

– Dette er medvirkende årsak til at det på generelt grunnlag kan være enkelt steder som fremstår med manglende vedlikehold, sier lederen for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

Les også: Svømmehallen blir stengt i flere måneder

Behov for 300.000 kroner til bassengvedlikehold

– Et fuktig og varmt miljø på Høyås er et utfordrende miljø å holde ajour. I 2018 hadde vi estimerte kostnader på rundt 300.000 kroner for bassengrelatert vedlikehold som kommer i tillegg til bassengets driftskostnader, sier Haug.

Han sier kommunen er klar over statusen på damegarderoben og ba om et pristilbud hos rammeleverandøren på slikt arbeid.

– Tilbudet ble dessverre alt for høyt for de tilgjengelige midlene vi hadde på det tidspunktet. Dette gjorde at vi måtte utsette tiltaket i påvente av nye budsjettrammer. Vi har dette tiltaket på planen vår, og håper å komme tilbake til det igjen i 2020, sier Haug.

Les også: Kritisk behov for ny barneskole