UTBYGGING I KANTORVEIEN-BÅTLSEPPA

OM PRIORITERTE UTBYGGINGSOMRÅDER: – I prioriterte utbyggingsområder slik som i Kolbotn sentrum vil det alltid være krevende avveininger mellom samfunnsinteresser og utvikling av området og eksisterende bebyggelse, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Nordre Follo kommune
OM PRIORITERTE UTBYGGINGSOMRÅDER: – I prioriterte utbyggingsområder slik som i Kolbotn sentrum vil det alltid være krevende avveininger mellom samfunnsinteresser og utvikling av området og eksisterende bebyggelse, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Nordre Follo kommune

– Krevende avveininger

– Våre vurderinger tar også utgangspunkt i hva innbyggerne kan forvente når de bor innenfor prioriterte utbyggingsområder, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Oppegård Avis kunne du lese om Roya Mehrizadeh fra Båtsleppa 1 på Kolbotn. Roya og familien føler seg totalt overkjørt av både utbyggeren og kommunen.

Les saken her: – Huset mitt er nå som et fengsel for meg

FÅR FIREETASJERS HUS SOM NABO: – Den nye planen tar på ingen måte hensyn til vårt hjem, men ødelegger det og det er urimelig at vi skal ta kostnaden. Hele prosessen hittil har vært en stor påkjenning for oss, sier Roya Mehrizadeh. Foto: Yana Stubberudlien
FÅR FIREETASJERS HUS SOM NABO: – Den nye planen tar på ingen måte hensyn til vårt hjem, men ødelegger det og det er urimelig at vi skal ta kostnaden. Hele prosessen hittil har vært en stor påkjenning for oss, sier Roya Mehrizadeh. Foto: Yana Stubberudlien

I forbindelse med saken har Oppegård Avis vært i kontakt med utbyggeren ved prosjektleder Arild Jacobsen i Bonum Eiendom, men vi har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.

Vi har også spurt kommunedirektør Øyvind Henriksen om hva han mener om Royas utspill om at hun føler seg totalt overkjørt av kommunen, og om kommunedirektøren mener at hensynet til eksisterende bebyggelse er godt ivaretatt.

Det var nemlig i slutten av juni at kommunedirektørens innstilling i saken om planforslaget for Kantorveien-Båtsleppa var politisk behandlet av Utvalget for areal, klima og byggesak i Nordre Follo. Etter vedtaket fra 22. juni var planforslaget lagt ut på høring. Høringen skal gi berørte mulighet til å vurdere forslaget og gi sine innspill. Høringsfristen går ut nå på fredag (10. september).

– Er ikke ferdig behandlet

Som følge av det nye forslaget får eksisterende bebyggelse i Båtsleppa 1 et fireetasjes bygg som nabo, med mye mer innsyn (vinduer, terrasser) enn ved forrige forslag. Innkjøringen til garasjeanlegget vil også være en stor ulempe for Båtsleppa 1, ifølge familien Mehrizadeh.

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen hensynsløs med tanke på innstillingen du fremmet i juni?

– Planen er ikke ferdig behandlet. Etter høringen vil alle innspill fra naboer og andre berørte bli vurdert og saksbehandlet av kommunens fagfolk, før planen igjen blir lagt fram til politisk behandling for endelig vedtak i kommunestyret. For å ivareta naboenes rettsikkerhet er det klagerett på vedtatt reguleringsplan, sier Henriksen.

Han viser også til kapittel tolv i plan og bygningsloven, og påpeker at private utbyggere har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

– Krevende avveininger

Kommunestyret i gamle Oppegård kommune vedtok i 2017 den såkalte sentrumsplanen, det vil si en områderegulering for Kolbotn sentrum som legger rammene for videre utvikling av Kolbotn. Detaljreguleringen for Kantorveien-Båtsleppa er en oppfølging av områdeplanen.

– I prioriterte utbyggingsområder slik som i Kolbotn sentrum vil det alltid være krevende avveininger mellom samfunnsinteresser og utvikling av området og eksisterende bebyggelse. Plan- og bygningslovens regelverk legger rammen for disse vurderingene, sier Henriksen.

Videre understreker kommunedirektøren at gjennom behandling av den ovennevnte planen skal kommunen sikre at forslaget fra den private utbyggeren ivaretar hensynet til omgivelsene og naboene på en god måte.

– Våre vurderinger tar også utgangspunkt i hva man kan forvente når man bor innenfor prioriterte utbyggingsområder, påpeker han.

Om forskjellsbehandling

En av våre lesere påpekte følgende i en kommentar til saken om Bårsleppa 1:

«Jeg signerte oppropet "Støtt familien og deres hjem i Båtsleppa 1" og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Hvorfor? Forskjellsbehandlingen av innbyggere kontra utbyggere i kommunen er ekstrem. Å sette opp eksempelvis en garasje for en innbygger møter strenge retningslinjer og begrensinger, samtidig som utbyggere får lov til å bygge slik som i eksemplet i saken. Helt vanvittig.»

Oppegård Avis ba kommunedirektøren om å kommentere dette.

– Saken er jo ikke ferdig behandlet ennå, så det kan jeg ikke kommentere nå utover det jeg allerede har svart, sier kommunedirektøren.

Powered by Labrador CMS