JOBBER PÅ: Sverre Martin Hagh hos DNB Eiendom melder om et hett marked igjen etter noen kjølige sommermåneder.
JOBBER PÅ: Sverre Martin Hagh hos DNB Eiendom melder om et hett marked igjen etter noen kjølige sommermåneder.

– Ser lyst på boligmarkedet

Etter noen kjølige sommermåneder, er det fart i markedet, forteller Sverre Martin Hagh hos DNB Eiendom.

Publisert

ross betydelig salgsnedgang inneværende år, ser Sverre Martin Hagh i DNB Eiendom Kolbotn et sterkt lys i enden av årstunnelen:

– I 2017 har vi hatt en volumsvikt i Oppegård på 30 prosent. Sammenligner vi perioden 01.01.2016 til 26.10.2016 og tar samme perioden i år, er det en nedgang på 100 enheter, noe som tilsvarer 30 prosent. 443 solgte enheter i 2016, mot 343 i samme periode i år. Volumsvikten kan antas å være knyttet til ferdigstillelsen av nybyggene i Oppegård, og at det blir en forskyving over i 2018.

– Vi hadde også en prisoppgang i Oppegård i september, så vi i DNB Eiendom Kolbotn ser lyst på markedet. I tiden fram mot jul starter innflyttingen i flere av Kolbotns nybyggprosjekter. De som skal inn i nye boliger skal naturlig nok selge sine gamle boliger, så det er rimelig å anta at vi i 2018 vil få flere boliger til salgs i markedet lokalt. De fleste som skal inn i de nye prosjektene bor i dag i større delte boliger og eneboliger, opplyser Hagh.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Kjølige sommermåneder

HAR TRUA: Vilde Kathrine Thorsrud, Lasse Skogstad, Sverre Hagh, Joackim Tiemroth Jacobsen, Bjørn Vidar Lazar Braathen, Mona Sørvåg Hauge og Johan Fredrik Winnem hos DNB Eiendom på Kolbotn.
HAR TRUA: Vilde Kathrine Thorsrud, Lasse Skogstad, Sverre Hagh, Joackim Tiemroth Jacobsen, Bjørn Vidar Lazar Braathen, Mona Sørvåg Hauge og Johan Fredrik Winnem hos DNB Eiendom på Kolbotn.

Han forteller videre at fra april og frem til september, hadde de roligere dager på visning enn det de har vært vant til:

– Vi er i deler av markedet avhengig av at prisene i Oslo er stabile, siden veldig mange Oslo-beboere trekker ut når behovet for større bolig melder seg. Vi har merket et dropp i kjøpekraften fra Oslo, noe som også har påvirket prisnivået i Oppegård. Spesielt gjelder dette markedet for rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Prisutviklingen er i øyeblikket positiv, om enn ikke med de klyvene vi så i slutten av 2016 og ut i første kvartal 2017. Heldigvis, må jeg nesten tillegge.

JOBBER PÅ: Sverre Martin Hagh hos DNB Eiendom melder om et hett marked igjen etter noen kjølige sommermåneder.
JOBBER PÅ: Sverre Martin Hagh hos DNB Eiendom melder om et hett marked igjen etter noen kjølige sommermåneder.

Om kjøperne fortsatt både er lokale eller tilflyttere, ser man på valg av bolig. Det utgjør nemlig en forskjell mellom disse kundegruppene:

Les også: Det blir Centralt på nye Myrvoll

– På de større boligene er det stort tilsig av barnefamilier fra Oslo og tilstøtende kommuner rundt oss, mens i leilighetsmarkedet opplever vi en sterkere grad av lokale kjøpere, forteller Hagh.

Store omveltninger i distriktet fremover vil i større eller mindre grad påvirke boligmarkedet, mener Hagh. Follobanen ønsker han som megler mer enn velkommen:

– En bedring av kollektivtilbudet inn til de store sentraene som Oslo, er alltid positivt for kommunene i randsonen, som Oppegård, som da vil bli mer attraktive for de som pendler. Follobanen er et glimrende tiltak i så måte. Beredskapssenteret har medført mye mindre «støy» enn det vi hadde trodd da planene ble kjent første gang, og i likhet med det meste annet som beboere frykter i planfasen, har ting en tendens til å gå seg kjapt til når det først er kommet.

Se hverdagsverdien

– Bytt bolig etter behov, evne og lyst. Ikke tenk på boligen som en ren investering der du føler deg mer eller mindre rik avhengig av prisutviklingen. En bolig er først og fremst nettopp det, en bolig, sier han,

Les også: Optimisme i det lokale eiendomsmarkedet

– Det er viktig å se verdien i stabile boforhold, gode naboer, skoler, barnehager og alt det andre vi trenger i hverdagen. Slike faktorer er vanskelige å sette kroner og øre foran, men er viktig i det store bildet. For de som går med tanker om å bosette seg i Oppegård og er på jakt etter større bolig som enebolig og tomannsbolig, tipper jeg gode tider framover. For dere som skal selge: Start forberedelsene allerede nå, avslutter Hagh.

Powered by Labrador CMS