FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs.
FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs.

– Vi må tenke bærekraftig og langsiktig

Et solid overskudd til tross, pengene må brukes fornuftig med tanke på morgendagens utfordringer, ifølge rådmannen.

Publisert

Til tross for et positivt resultat i 2017, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende, ifølge rådmannen.

Denne uken la konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler frem et solid overskudd i Oppegård kommunes budsjett for 2017. Det betyr likevel ikke at man "bader i penger" og kan sløse ut tilfeldig.

– Vi forventer at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har også planlagt flere store investeringer i årene som kommer og dette vil binde store utgifter til renter og avdrag, sier Bøhler.

Må tenke langsiktig

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en langsiktig og bærekraftig økonomi som gjør at vi fortsatt kan levere tilfredsstillende tjenester til våre innbyggere.  

Les også: Solid overskudd i fjor for Oppegård kommune

Han vil derfor fortsette arbeidet med å effektivisere og modernisere driften, sikre effektiv behandling av byggesaker og raske reguleringsprosesser. Rådmannen vil også vurdere tjenesteomfang og kvalitet, gjennomføre eiendomssalg og få på plass flere rammeavtaler. 

NB! Saken fortsetter under bildet!

FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs.
FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs.

Sorte tall

Regnskapet for 2017 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 83 millioner kroner.

Kommunen er regnskapsfører for Nordre Follo fellesnemnd og prosjektorganisasjon. Statlig støtte til Nordre Follo inngår derfor i regnskapet. Mindreforbruk for Nordre Follo i 2017 er ca. 30 millioner kroner. Reelt driftsresultat for Oppegård kommune er derfor ca. 53 millioner kroner.  

– Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier han.

Les også: Solid overskudd for Oppegård kommune i 2017

Etter bruk av bundne fond innenfor selvkostområdene er ikke disponert andel av overskuddet ca. 57 millioner kroner. Dette er rådmannen fornøyd med.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i juni, sammen med årsmeldingen for 2017.

Powered by Labrador CMS